Work from Home

Een webinar serie over energiemanagement om het welzijn te verbeteren van medewerkers die meer energie willen tijdens het thuiswerken.

Vitaal thuiswerken

Click here for English version

Sinds het begin van de pandemie hebben we samen met onze experts en klanten een programma ontwikkeld voor iedereen die thuiswerkt en zijn/haar prestaties, energie en wellbeing wil optimaliseren. We helpen jou en je collega’s met het creëren van (nieuwe) gewoontes om je wellbeing te behouden en effectiever vanuit huis te werken, in een serie van 5 interactieve webinars.

Energie door de dag heen

Als gevolg van alle onzekerheden en de vele veranderingen in ons dagelijks leven worden onze mentale kracht en veerkracht zwaarder belast dan voorheen. We zien dat het risico op burn-out toeneemt en dat bijna iedereen meer moeite heeft met het op peil houden van energie door de dag heen, omdat we ons niet op een duurzame manier hebben aangepast.

Het resultaat

Het programma stelt mensen in staat om hun energie beter te managen. Deelnemers passen hun gedrag effectief aan de nieuwe situatie aan en implementeren nieuwe routines, waardoor ze met meer focus en energie aan het werk zijn. Door inmiddels meer dan 1000 deelnemers wordt het programma gemiddeld gewaardeerd met een 8,4.

5 webinars

In de serie (1 uur per sessie) gaan we dieper in op vijf onderwerpen:

Energiemanagement: Nieuwe realiteit, nieuwe routines

Het doel van deze sessie is om mensen te laten nadenken over hun eigen levensstijl en vervolgens te handelen; hoe duurzaam is je manier van leven onder de huidige omstandigheden? Mensen weten wel wat ze moeten doen, maar hebben de neiging om het korte termijn voordeel te laten prevaleren boven de gevolgen op lange termijn. In deze sessie laten we je reflecteren op je huidige gedrag, het gewenste gedrag, en activeren we je om de obstakels aan te pakken en verandering teweeg te brengen om zo een duurzamere manier van leven op te bouwen.

Omgaan met stress

Het doel van deze sessie is om te reflecteren en te handelen naar je huidige stressbalans. We bespreken wat stress is, en hoe het fysiologisch en neurofysiologisch werkt. We vergroten je bewustzijn van signalen om chronische stressbelasting te herkennen en activeren mogelijkheden om een optimale stressbalans te creëren.

Bouwen aan een positieve mindset

Wat gebeurt er in de hersenen waardoor mensen in tijden van crisis gaan hamsteren? Waarom is de ‘beloning’ van alcohol ’s avonds contraproductief? Dit zijn enkele gedragingen die kunnen worden verklaard door het menselijk brein te verduidelijken. In deze sessie kom je meer te weten over de manier waarop je brein functioneert en leer je een vijfstappenaanpak om een positieve mindset te behouden tijdens deze bijzondere tijd.

Ontspannen als een pro

Overdag lijken veel mensen moeite te hebben met het nemen van momenten van ontspanning en rust. Het lijkt vaak meer lonend voor mensen om door te werken dan om pauzes te nemen. Soms ontbreken de kennis en vaardigheden om
een (functioneel) herstelmoment te organiseren. Maar soms denken we er ook gewoon niet over na, omdat de stroom van de dag ons prikkelt om door te werken in plaats van stil te staan en een pauze te nemen. In deze sessie reflecteren en handelen we naar beide; creëer meer motivatie om pauzes te nemen, en leer hulpmiddelen om de effectiviteit van de pauzes zelf te vergroten.

Focussen onder druk

De omstandigheden waaronder we moeten werken in de huidige tijd zijn radicaal veranderd, en voor velen van ons is het zelfs een grotere uitdaging om focus te creëren of te behouden. In deze sessie gaan we in op het thema focus; hoe kun je je aandacht richten, hoe herken je afleiding, hoe kan je je hersenen trainen om je focusvermogen te vergroten en hoe houd je je focus onder druk? Een tipje van de sluier: verander je omgeving om zo de kans op afleiding te verkleinen.

Uw mensen in staat stellen om zich te versterken?

Neem contact op met Saskia van Dijk: 06-48101627 of saskiavandijk@lifeguard.nl