Consultancy

Een team gespecialiseerde consultants van Lifeguard helpt bij organisatievraagstukken en het vitaliteitsbeleid.

Lifeguard consultancy: Succesvol met vitaliteit

Wanneer vitaliteitvraagstukken het niveau van het individu overstijgen, komen onze gespecialiseerde consultants in beeld. Zij helpen organisaties om de juiste omgeving te bieden waarin medewerkers kunnen floreren. Door het realiseren van een veilige en inclusieve cultuur bijvoorbeeld en een transparante besluitvorming waarin medewerkers zich gehoord voelen. Ook helpen onze consultants meer samenhang en resultaatgerichtheid in jouw vitaliteitsbeleid te brengen.

 

Lifeguard stappenplan

Fase 1: Analyse vanuit breed perspectief

Een adviestraject start bij ons altijd met een verhelderende situatieanalyse, de ‘Clarify fase’. Onze consultants beschikken hiervoor over diverse instrumenten. Zo maken we gebruik van het Lifeguard Vitality Framework om de vitaliteit van de organisatie goed gefundeerd in kaart te brengen. In dit overzicht staan alle bouwstenen die de basis vormen voor vitaliteit binnen de organisatie. Ook werksessies, desk research en interviews kunnen onderdeel uitmaken van deze fase. Het belangrijkste resultaat is dat we de echte oorzaken koppelen aan concrete oplossingen om de organisatie vitaler te maken.

We ontwikkelen een Roadmap die (lange termijn) richting geeft aan de groei en verbeteringen.

Fase 2: Duurzaam ontwikkelen van vitaliteit

Na de eerste fase van onderzoek en de roadmap, volgen de uitvoering en de realisatie van een continu verbetertraject. We brengen de organisatie in beweging met een haalbaar transitieplan, afgestemd op het gewenste resultaat. Vervolgens proberen we samen met de klant een continu en fact-based leerproces op te zetten.

Op basis van meetresultaten (bijvoorbeeld de Net Vitality Score) kan de klant keuzes maken en bijsturen. We kunnen zowel adviseren over de uitvoering als er direct in betrokken zijn (co-creatie). Daarvoor hebben we een scala aan interventies, zoals programma’s en trainingen, die we hierbij kunnen inzetten. Tijdens het hele proces delen we onze kennis en inzichten met de opdrachtgever, betrokken stakeholders en ambassadeurs. Zo borgen we dat onze inzet leidt tot een duurzame effectieve verbetering van vitaliteit vanuit de organisatie zelf.

Aantoonbaar beter presteren

Vitaliteit wordt steeds beter herkend als belangrijke driver van succesvolle organisaties. Organisaties met high performance energy presteren bijvoorbeeld aantoonbaar beter op criteria als klanttevredenheid, efficiency en medewerkerstevredenheid. Toch hebben veel organisaties nog moeite om sturing te geven aan vitaliteit of met het herkennen van vitaliteitsissues. We zien bijvoorbeeld dat vitaliteitacties versnipperd worden ingezet. De aanpak is onvoldoende effectief en onvoldoende verbonden met de business strategie. Onze consultants helpen grip op vitaliteit te krijgen.

De kracht van kennis én praktijk

Onze consultants kunnen door hun brede ervaring snel situaties doorgronden en samen met klanten de beste verbetermogelijkheden identificeren. Zij creëren hierbij een gezamenlijk inzicht over hoe vitaliteit tot stand komt en vooral ook welke organisatorische variabelen vitaliteit versterken. Hun actuele kennis en inzichten combineren onze consultants met concrete ervaring in de praktijk van vitaliteitsinterventies. Het resultaat is een onderbouwd advies, dat goed uitvoerbaar is en meetbaar resultaat oplevert.

Waarom vitaliteitsconsultancy van Lifeguard?

  • gefundeerd advies met Lifeguard Vitality Framework
  • ruime ervaring bij toonaangevende organisaties
  • bewezen aanpak vanuit breed organisatieperspectief
  • krachtige combinatie van kennis, inzicht en praktijk
  • focus op duurzame bijdrage aan organisatiedoelstellingen
  • inspirerende en resultaatgerichte consultants