Wij maken organisaties vitaal – voor duurzame topprestaties

Wij geloven – wéten – dat vitale mensen beter presteren. Waardoor hun organisatie beter presteert. En vitale organisaties halen op hun beurt het volle potentieel uit mensen, teams en leiders: de cirkel van vitaliteit.

Benieuwd naar onze programma’s op maat?

Vitaliteitsmanagement op vier niveaus

Vitaliteit gaat om het vermogen, de energie, om succesvol te zijn. Een offensief, doelgericht, onmisbaar instrument om meetbaar en stuurbaar doelstellingen te behalen. In een vitale organisatie werken mensen met energie, bevlogenheid, veerkracht en plezier. In efficiënte teams met gemeenschappelijke doelen en wederzijds vertrouwen. En een leider die dat stimuleert en mogelijk maakt.

Wij helpen daarbij. We hebben een uitgebreid en effectief portfolio op vier niveaus: medewerkers, teams, leiders en organisatie. Daaruit maken we een programma op maat, dat past bij de doelstellingen van de organisatie. Met een integrale aanpak voor maximale impact en wezenlijke verandering die duurzaam is.

Oplossingen voor

Medewerkers

Vitale medewerkers halen het beste uit zichzelf en hun omgeving. Ze zijn bevlogen, gedreven en gaan ervoor.

Teams

Vitale teams werken efficiënt samen. Met gemeenschappelijke doelen, in een sfeer van vertrouwen.

Leiders

Vitale leiders leiden bevlogen medewerkers die vol energie zichzelf steeds weer overtreffen. Samen met hun team.

Organisatie

Vitale organisaties zijn succesvoller omdat ze organisatiebreed beter presteren. Met een hogere arbeidsproductiviteit, duurzame inzetbaarheid en een lager verzuim.

Integrale aanpak voor maximale impact en gedragsverandering

Voor het succesvol implementeren van vitaliteitsmanagement hanteert Lifeguard een vijfstappenplan, gebaseerd op richtlijnen vanuit het World Economic Forum.

1. Behoefteanalyse

De eerste stap geeft ons een beeld van de medewerkers, de globale vitaliteit van de organisatie en de plek van vitaliteit, energiemanagement en veerkracht in de bedrijfscultuur. Op basis hiervan maken we een programmaontwerp en een plan van aanpak.

2. Programma ontwerp

Onze programma’s op maat hebben concrete doelstellingen, afgestemd op en met de organisatie. Een programma bevat in elk geval drie vaste elementen:

Educatie en training: We geven (nieuwe) inzichten over energiemanagement en prestatievermogen.

Coaching en begeleiding: We begeleiden medewerkers en de organisatie naar nieuw gedrag en betere prestaties.

Meting en monitoring: Met het monitoren van de resultaten bewaken we de voortgang en de impact van het programma.

Het is belangrijk dat vitaliteitsmanagement wordt verankerd in de bedrijfsvoering en -strategie. Wij kunnen daarbij ondersteunen.

3. Implementatieplan

Leidinggevenden en andere belangrijke spelers betrekken we actief bij de implementatie van het programma: zij zijn de ambassadeurs van vitaliteitsmanagement. Daarnaast kunnen we helpen bij de ontwikkeling van een aansprekende communicatiecampagne voor het creëren van draagvlak.

4. Uitvoering

Via Healthguard, ons online portaal, hebben deelnemers toegang tot hun gegevens en geplande activiteiten.

5. Evaluatie en monitoring

We monitoren het programma aan de hand van de KPI’s en maken een effect- en adviesrapportage op basis van de (geanonimiseerde) resultaten.