Over ons

Met een team van meer dan 100 gepassioneerde mensen werken we inmiddels al 20 jaar aan vitale organisaties in Nederland maar ook internationaal.

Ons verhaal

Lifeguard is opgericht in 2002 door Mikkel Hofstee, Pepijn van der Meulen en Folef Bredt. Lifeguard’s visie vanaf de eerste dag is dat vitale mensen beter presteren en dat vitaliteit de belangrijkste pijler is voor duurzaam succes van organisaties.

Het dienstenportfolio van Lifeguard is sindsdien gegroeid en gaat verder dan slechts individuele interventies. Onze missie is om vitale organisaties te creëren; de vitaliteit van individuen, teams, leiders en de organisatie als geheel te bevorderen zodat zij duurzaam beter presteren. De laatste jaren werken wij nog nadrukkelijker vanuit een integrale adviesbenadering. Hierbij verbinden we vitaliteit aan de strategische organisatiedoelen van onze klanten en beogen we ‘het systeem’ in de volle breedte te versterken.

Inmiddels, 20 jaar verder, leunt Lifeguard op de expertise van meer dan 100 medewerkers zoals coaches, trainers, teamcoaches, consultants en projectmedewerkers. Zij zorgen er voor dat we altijd gebruik maken van de laatste (wetenschappelijke) inzichten in het vakgebied. Al deze Lifeguarders werken met onze kernwaarden in gedachten: dapper, in verbinding en in beweging. Ofwel: de juiste dingen doen, ook als het  spannend is, steeds in verbinding met jezelf, je omgeving en de maatschappij en elke dag weer open staan om je verder te ontwikkelen.

Onze klanten

Wij werken voor een dwarsdoorsnede van het Nederlandse bedrijfsleven in diverse sectoren (van overheden tot financiële dienstverleners). De meeste van deze organisaties zetelen in Nederland. Echter, sinds enkele jaren werken wij ook internationaal voor diverse klanten. Onze dienstverlening voeren wij dan ook moeiteloos uit in zowel het Nederlands als Engels.

Onze data

Tenslotte hebben we een benchmark met data van meer dan 250.000 respondenten die we de afgelopen 18 jaar verzameld hebben. Aan de hand van deze (geanonimiseerde) data bieden onze experts unieke inzichten aan onze klanten waarmee men kan sturen op het creëren van een vitale organisatie.