Van overheid tot multinational, vitale organisaties leveren betere prestaties

Wij werken voor allerlei organisaties, in uiteenlopende branches: van organisatieadviesbureaus tot ziekenhuizen, van industrie tot advocatuur, van food tot overheid. Zowel met de topbestuurders als leidinggevenden en medewerkers.

Wat kunnen we voor uw organisatie betekenen?

Wij zijn trots op al onze klanten. Dit is een selectie:

Ministeries van OCW, SZW en VWS

Lifeguard is vitaliteitspartner voor het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P), onderdeel van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk. EC O&P verzorgt tweedelijns HR-dienstverlening voor de Rijksoverheid. In opdracht van EC O&P verzorgen we het vitaliteitsprogramma ‘Regie op je energie’ voor het Leer- en Ontwikkelplein, een samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW, SZW en VWS. Doel van het programma is om medewerkers, leidinggevenden en teams te versterken en handvatten te geven op het gebied van gezond werken en leven, zodat zij vitaal en inzetbaar zijn en blijven.

De Alliantie

Woningcorporatie de Alliantie verkeert in een transitiefase, die veel van de mensen vraagt. De Alliantie kiest daarom voor een meerjarenaanpak op het vlak van loopbaanontwikkeling, professionaliteit en vitaliteit. In februari 2107 is de Alliantie gestart met vitaliteitsprogramma Bruis. 60 deelnemers hebben het programma gevolgd, met positief resultaat, en een tweede lichting met 50 deelnemers is in juni gestart. Het adequaat omgaan met inspanning en ontspanning blijft echter een aandachtspunt bij een grote groep medewerkers. Daarom heeft Lifeguard een training voor leidinggevenden verzorgd over het bespreekbaar maken van werkdruk. Begin 2018 volgt een sessie voor het directieteam over vitaliserend leiderschap, met als doel de vitale cultuur binnen de Alliantie naar een volgend niveau te tillen.

Atradius

Atradius startte in juli 2015 met vitaliteitsprogramma The Step. Wens: veerkrachtige en wendbare medewerkers. Aanleiding: toenemende regeldruk, concurrentie en snelle technologische ontwikkelingen. Opzet: een plenaire kick-off, workshops en health checks inclusief coachgesprek (intake & hermeting). Resultaat: inmiddels hebben 300 van de 500 medewerkers het programma doorlopen. Naast een toename in veerkracht (percentielscore steeg van 50 naar 57; dit betekent dat zij beter scoren dan 57% van de benchmark van 3900 Nederlandse werknemers) en energie (85% ervaart dat The Step bijdraagt aan een betere energiebalans), heeft dit geleid tot een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen vitaliteit (percentielscore steeg van 47 naar 53). The Step is een begrip binnen de organisatie (alle medewerkers die de evaluatie invulden, bevelen het programma aan) en dat zorgt er voor dat vitaliteit een thema is dat leeft.

Kempen & Co

‘Het programma heeft zijn toegevoegde waarde bewezen in de herstructurering die bij Marketing en Sales heeft plaatsgevonden. Mensen houden doorgaans niet van verandering. Door dit programma hebben zij inzicht gekregen in stressoren en hoe daar mee om te gaan. Zij wisten daardoor juist heel goed de veranderingen te accepteren en het niet groter te maken dan het was. Mede door het programma is het verandertraject succesvol geweest.’
Mark Geneste – Executive Director, Global Institutional Clients & Marketing at Kempen Capital Management

Lees ook de blog van Paul Gerla – bestuursvoorzitter van Kempen Capital Management

Macaw

Macaw startte eind 2014 met het vitaliteitsprogramma ‘Macaw 20|20’, ontwikkeld en uitgevoerd door Lifeguard. Belangrijkste doel: beste werkgever zijn. In het eerste jaar kregen ruim 100 medewerkers de gelegenheid aan het programma deel te nemen. Bij de tussen-evaluatie in het voorjaar van 2016 constateerde Macaw dat het ziekteverzuim onder de deelnemers maar liefst gehalveerd was. Een prachtig resultaat, zeker gezien het feit dat het verzuim onder niet-deelnemers over dezelfde periode toegenomen bleek te zijn. Eind 2016 blijkt dat het resultaat voor deze groep is gehandhaafd. Duurzame verandering dus! Vanaf april 2016 mogen alle medewerkers deelnemen; ongeveer 75% doet dit ook. Ronald van Es, CFO Macaw: “We merken dat talent bewust kiest voor ons bedrijf met onze vitale cultuur. Waar balans en vitaliteit in het DNA zitten en waar echt geïnvesteerd wordt in het welzijn van mensen.”

Cure4

Cure4, organisatieadvieskantoor en financiële dienstverlener voor de zorg, heeft de afgelopen twee jaren een sterke groei doorgemaakt. Er werken relatief veel jonge mensen, met veel verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie. Om haar medewerkers bewust te maken van het belang van vitaliteit, ze tools in handen te geven om hun energie goed te managen en goed om te gaan met de werkdruk, werkt Cure4 samen met Lifeguard. Het Cure4 Vitaal!-programma heeft geleid tot een gemeenschappelijke taal. Collega’s herkennen stresssignalen beter en helpen elkaar. Vitaliteit zit nu veel meer in het DNA van de organisatie.

Zalsman

Grafimediabedrijf Zalsman in Zwolle is in 2015 gestart met een vitaliteitsprogramma. Inmiddels doet ruim 70% van de 170 medewerkers mee. Met een langjarig programma met o.a. health checks, spreekuren en workshops investeert Zalsman in duurzame inzetbaarheid. Vanwege de gewenste langetermijnaanpak maakt Zalsman gebruik van een Health Manager op locatie. Daarnaast dragen sportactiviteiten, staand vergaderen en fietsbureaus bij aan een vitale cultuur. Vanwege deze integrale aanpak is Zalsman in november 2016 tot Vitaalste Bedrijf van Nederland uitgeroepen. De resultaten voor het bedrijf: toegenomen engagement, minder fouten en een verzuim dat gedaald is onder de 2%.

FrieslandCampina

Het vitaliteitsprogramma Boest! van zuivelconcern FrieslandCampina daagt medewerkers uit stil te staan bij de manier waarop hun eigen energiepijlers, te weten beweging, voeding en slaap, met elkaar in evenwicht zijn. Het programma helpt de medewerkers, zowel in de fabrieken als op kantoor, door trainingen, workshops en persoonlijke coaching kleine veranderingen in gedrag door te voeren, waardoor ze grote veranderingen in hun leven kunnen realiseren. FrieslandCampina wil graag een bijdrage leveren aan de gezondheid van haar medewerkers en dat lukt. Deelnemers voelen zich gezonder, kunnen de werkdruk beter aan en werken met meer plezier.

EY

EY wilde graag de prestaties van haar medewerkers structureel verbeteren om concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Lifeguard heeft voor het management van EY het Top Performer Programma ontwikkeld. Deelnemers van dit programma werken een half jaar lang aan hun persoonlijke energie management om hun fysieke-, mentale- en emotionele energie & weerbaarheid te verhogen. Naast het Top Performer programma rolden we binnen de gehele Nederlandse organisatie het Fit4theJob programma uit. Het TPP programma hebben we verschillende jaren uitgevoerd en ook het Fit4theJob programma draait al enkel jaren met succes. Het resultaat is een meetbare productiviteitswinst.

Roland Berger

Sinds 2006 heeft Roland Berger een continu health & performance programma, Lifeguard Inside. Dat wil zeggen: een maandelijks inloopspreekuur met de Health Manager, arbodienstverlening nieuwe stijl, een jaarlijkse health check inclusief doorlopende persoonlijke begeleiding en het volgen van risicogevallen en een executive health check. Resultaat: lage verzuimcijfers (ruim onder branchegemiddelde) en continue verbetering op health & performance.

Valsplat

In juli 2016 ging consultancy agency Valsplat aan de slag met vitaliteit, op zowel organisatie- als medewerkersniveau. Vrijwel alle medewerkers deden mee aan het uitgebreide individuele programma met onder meer de training Energiemanagement, individuele coaching en verschillende workshops.
Maar liefst 90% haalde de persoonlijke doelstellingen. “Ik vond het fijn om doelen te stellen en hier naartoe te werken.” De Corporate Vitality Index liet een significante verbetering zien. Ondertussen daalde het ziekteverzuim enorm. Eén van de deelnemers na de hermeting: “Ik zat heel slecht in mijn vel toen we begonnen en voel me nu weer happy en kan meer aan.”

Shell

Shell Network Delivery verbeterde de medewerkerstevredenheid van een krappe 60 punten naar een score van 87 gemiddeld door een individueel coaching programma van Lifeguard. Hilmar van den Dool, Network Delivery Manager bij Shell Retail Nederland: “De trainers van Lifeguard hebben mij geleerd om niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel en mentaal mijn batterijen op te laden. Hoe je zorgt dat ze vol zijn wanneer je moet presteren, maar ook tijd neemt voor herstel.”