Healthcheck uitvoeren

De healthcheck van Lifeguard geeft snel en goed een objectief beeld van de vitaliteit van medewerkers.

Wat is een healthcheck?

Een healthcheck geeft inzicht in de gezondheid van werknemers. Door middel van verschillende (fysieke) testen en gesprekken wordt de vitaliteit van werknemers in kaart gebracht, die zo nodig door vitaliteitsprogramma’s kan worden verbeterd. Onze healthchecks zijn laagdrempelig, de-medicaliserend (zie toelichting onderaan bij ‘Tests’) en gericht op gedragsverandering.  Ze kunnen kwalificeren als PMO.

Healthcheck: bewust werken aan persoonlijke vitaliteit

Hoe vitaal zijn jouw medewerkers? Het meest directe antwoord hierop geeft de healthcheck. Die bestaat uit een online vragenlijst, fysieke tests en een coachgesprek. Het geeft de medewerker snel en goed een objectief beeld van zijn of haar vitaliteit.

Resultaten van alle medewerkers samen geven op team- en/of organisatieniveau input voor het vitaliteitsbeleid. Door de healthcheck af te stemmen op de RI&E (risico inventarisatie) – in overleg met de bedrijfsarts – regel je direct het verplichte Preventief medisch onderzoek (PMO).

De healthcheck zet aan tot bewustwording en gedragsverandering

De healthcheck van Lifeguard is een gezondheidscheck die aanzet tot bewustwording en gedragsverandering. Het gesprek met de coach is daarin essentieel. In een doelstellend gesprek bekijkt de coach met de medewerker hoe verbetering mogelijk is. Lifeguard beschikt voor de healthcheck over een grote, landelijke pool van zeer ervaren en gecertificeerde coaches, met relevante hbo- of wo-opleidingen.

De healthcheck is een need to know

De healthcheck is geen nice to know, maar een need to know om verder te komen met vitaliteit. Op persoonlijk en op team- of organisatieniveau. Daarom bereiden we de opzet en organisatie van healthchecks grondig voor. En onderscheiden we ons, doordat een coachinggesprek altijd onderdeel is van de healthcheck. Alleen zo kom je tot duurzame gedragsverandering en levert je investering rendement op.

Inhoud van de healthcheck altijd in overleg

We stemmen samen de inhoud van de healthcheck voor medewerkers af op de organisatie. Wordt het een standaard variant óf wil je tests die specifiek passen bij jouw organisatie? Ook kunnen we de healthcheck uitbreiden met een follow up, in de vorm van bijvoorbeeld coaching of online content.

Projectleider neemt zorgen uit handen

Met Lifeguard is de healthcheck in jouw organisatie een geolied proces. Een van onze projectleiders of -medewerkers begeleidt het hele traject. Dat zorgt voor rust, overzicht en een minimale tijdsinspanning. Via het online portaal zorgen we ook dat alle afspraken worden ingepland. Het liefst houden we die bij jou op locatie. Dat is wel zo efficiënt. Wij zorgen dan voor alle spullen. Geen ruimte? Dan regelen wij een alternatieve locatie.
Tests 

Onze healthchecks zijn laagdrempelig, de-medicaliserend en gericht op gedragsverandering. We meten wat er toe doet, aansluitend op uitdagingen binnen de context van werk. De cholesterol- en glucosewaarden bepalen met een bloedprik doen we niet meer; dit heeft alleen zin bij nuchter meten. Sommige testen kunnen beter door anderen uitgevoerd worden, zoals een opticien, audicien of huisarts.

Om kennis over je vitaliteit om te kunnen zetten in gedragsverandering is het met name van belang om te reflecteren op het niveau van drijfveren en behoeften. Daarom ligt bij iedere healthcheck de focus op het doelstellende gesprek met de coach.

Wanneer we een healthcheck uitvoeren zitten in de meest gevraagde healthchecks de volgende fysieke tests:

  • Uithoudingsvermogen
  • Kracht
  • Lenigheid
  • Coördinatie/balans
  • Lichaamssamenstelling

Bij de Zilver- en Goud-varianten doen we ook de HRV-test (balans autonome zenuwstelsel) en is het gesprek met de coach uitgebreider.

Wil jij de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers verbeteren? Dan is het uitvoeren van een healthcheck een goede start!

Waarom de healthcheck van Lifeguard?

  • coachingsgesprek zet medewerkers direct aan tot nadenken en actie
  • individuele en geaggregeerde (benchmark)rapportage
  • healthcheck biedt essentiële input voor start en evaluatie vitaliteitsbeleid
  • onze healthcheck kwalificeren als PMO
  • desgewenst inclusief Net Vitality Score