Vitaliteitscoaching

Onze individuele vitaliteitscoaching is gericht op duurzame gedragsverandering, thuis én op de werkvloer.

Vitale medewerkers halen het beste uit zichzelf en hun omgeving. Ze zijn energiek, veerkrachtig en gedreven. Een van de mogelijkheden om je medewerkers bij hun vitaliteit te ondersteunen is individuele vitaliteitscoaching. Onze coaches begeleiden mensen niet alleen bij het bereiken van een gezonde leefstijl (lifestyle coaching), maar richten zich ook op het mentaal, emotioneel en spiritueel welbevinden (vitaliteitscoach). Onze coaching is gericht op duurzame gedragsverandering, thuis én op de werkvloer.

Wat is vitaliteitscoaching?

De basis van waaruit wij werken is energiemanagement volgens het holistisch model: fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie zijn bepalend voor de vitaliteit (zie afbeelding). Het model laat zien dat wij alle aspecten van menselijke energie én de omgeving betrekken bij het coachingsproces.

Tijdens de 1-op-1 coachgesprekken stimuleren en ondersteunen we de medewerkers actief om te reflecteren op hun doelen en het al bereikte resultaat op de werkvloer, zodat zij dit kunnen vertalen in nieuw gedrag. De werkvormen die onze coaches gebruiken zijn divers en sluiten aan bij de leerstijl van de medewerker. De nadruk ligt op veel zelf oefenen en ervaren. Iets nieuws leren is niet moeilijk. De uitdaging zit in het afleren van oude gewoonten of werkwijzen die niet meer optimaal voor je werken, waardoor je minder effectief bent en je minder voor elkaar krijgt.

Hoe werkt vitaliteitscoaching? 

Hulpvraag

Het startpunt van individuele coaching is de intake. Tijdens de intake stellen coach en medewerker samen de hulpvraag vast. Bij de hulpvraag hoort een doelstelling. Samen bepalen coach en medewerker wanneer het doel behaald is en wat er moet gebeuren om daar te komen.

Vragenlijst

Kwantificeerbaar inzicht in de huidige situatie is van belang zodat via het coachtraject de gewenste situatie wordt bereikt. De intake start daarom met een online vragenlijst. De persoonlijke resultaten zijn direct via het online portaal beschikbaar.

Online feedback

De individuele online feedback is gebaseerd op onze benchmarkgegevens en landelijke richtlijnen (afhankelijk van het thema/de uitkomstmaat). De medewerker krijgt terugkoppeling over de betekenis van zijn scores en handzame tips dit zo te houden, dan wel te verbeteren.


Vervolggesprekken

Afhankelijk van de afspraken die we maken, is het aantal vervolggesprekken per medewerker vast of gemaximeerd óf vast te stellen door de coach tijdens de intake. Om bij een coachingstraject de voortgang te monitoren pakken coach en medewerker ieder gesprek het coachingsdoel erbij om te bekijken waar de medewerker staat en hoe het vordert.
Waarom is vitaliteitscoaching belangrijk?

Vitaliteitscoaching wordt preventief ingezet. Als onderdeel van een vitaliteitsprogramma of als losse interventie. Doel is om je medewerkers te helpen met hun individuele vitaliteitsvraagstukken, wat uiteindelijk een positieve impact kan hebben op o.a. de duurzame inzetbaarheid en het verminderen van werkstress van de medewerkers. Onze coaches zijn uitstekend gekwalificeerd en in staat om blijvende impact te creëren

Vitaliteitscoaching aanbieden 

Wil jij vitaliteitscoaching aanbieden binnen jouw organisatie of heb je misschien nog vragen over onze aanpak? Neem dan gerust contact op met Lifeguard. We gaan graag met je in gesprek over de doelstellingen die je als werkgever hebt en om te bespreken of vitaliteitscoaching voor je medewerkers kan helpen om die doelen te bereiken.