Vitale organisaties

Vitale organisaties zijn succesvoller omdat ze organisatiebreed beter presteren.

Heeft het succes van een organisatie te maken met een goed product of dienst? Natuurlijk, maar de menselijke factor doet daar wat ons betreft niet voor onder. Zonder betrokken en veerkrachtige medewerkers, bevlogen leiders en goed samenwerkende teams zal een organisatie niet duurzaam succesvol zijn. Maar hoe zorg je dan voor die betrokkenheid, veerkracht, bevlogenheid en goede samenwerking? Dat start met een langetermijnvisie op vitaliteit, aansluitend op je organisatiedoelen.

Vitaliteit in organisaties verbeteren

Om vitaliteit echt voor je organisatie te laten werken is een duurzame en integrale aanpak nodig. Lifeguard helpt organisaties om te bouwen aan ‘een vitale organisatie’.
Een team van gespecialiseerde consultants zet zich in om een visie en vitaliteitsaanpak op maat uit te werken, altijd in co-creatie met de klant. Aansluitend op de organisatiedoelstellingen en gericht op meetbaar resultaat.
Een dergelijk adviestraject start met een analysefase, vaak op basis van onze QuickScan Vitale Organisatie. Daarna volgt het uitwerken van een roadmap, de implementatie en evaluatie.
Een gedegen aanpak dus: Want investeren in vitaliteit levert niet alleen je medewerkers iets op. Vitale organisaties zien bijvoorbeeld de productiviteit toenemen, verzuim afnemen, kunnen makkelijker nieuwe medewerkers aantrekken of soepeler een reorganisatie doorvoeren.

Vitale organisaties: adviestraject, programma’s en trainingen

Ook als je graag een snelle, pragmatische start wilt en eventueel op de langere termijn een adviestraject, dan kan je bij Lifeguard terecht. De verschillende onderdelen van een programma zijn namelijk ook als losse module af te nemen; je kunt bijvoorbeeld kiezen voor alleen healthchecks, coaching of teamcoaching. En we bieden ook losse trainingen en inspiratiesessies aan. Uiteenlopend van 1 uur tot één of meerdere dagdelen, over verschillende thema’s en voor zowel medewerkers, als leidinggevenden en teams. We denken graag mee over een passende oplossing bij je vraag.