Teamcoaching

Lifeguard biedt een bewezen effectief traject waarin teamleden onder begeleiding van onze teamcoaches werken aan concrete doelen.

Teamcoaching is bepalend

Vitale organisaties presteren duurzaam beter. Niet alleen mensen, maar ook teams en onderdelen binnen organisaties kunnen leren hun energie en vitaliteit te besturen. Succesvolle teams hebben niet alleen een goede mix van verschillende soorten positieve energie, maar wenden die energie ook optimaal aan. Zij benutten het potentieel binnen het team ten behoeve van de gezamenlijke doelen en ambities. Oftewel, medewerkers zijn in staat om het beste van zichzelf te laten zien. Vitale teams presteren niet alleen nu beter, maar ook morgen en overmorgen.

Het besef dat teamenergie bepalend is voor de bedrijfsresultaten, dat het meetbaar is en gemanaged kan worden, geeft handvatten om concreet aan de slag te gaan.

Lifeguard helpt bij teamcoaching als volgt:

We geven inzicht in de energie binnen het team, een onderdeel of de hele organisatie met de Net Vitality Score (NVS).
We helpen je bij een slimme inzet en effectieve opzet van de NVS methode.
We faciliteren teamsessies om uitkomsten te delen, bespreken en in acties te vertalen.
We adviseren over de inzet van vervolginterventies en begeleiden deze waar nodig.

Blijvend beter functionerende teams

Wil je jouw team blijvend beter laten functioneren? Lifeguard biedt een bewezen effectief traject, met meetbare progressie. Onder begeleiding van een van onze ervaren teamcoaches werken de teams aan concrete verbeterdoelen. Vanuit onze visie op vitaliteit in organisaties. Omdat we op verschillende momenten de Net Vitality Score meten, is de voortgang zichtbaar én bespreekbaar.

Aanleiding kan divers zijn

Het standaard teamtraject bestaat uit drie sessies, gespreid over een periode van circa vier maanden. Hoewel het niet per se nodig is, is er meestal een concrete aanleiding voor de start van een teamtraject. Bijvoorbeeld een te hoge werkdruk, een hoog ziekteverzuim of een gebrek aan samenhang binnen het team. Waar nodig kunnen we de opbouw van een traject passend maken bij een specifieke vraag of budget.

Goed onderbouwd van start

We beginnen met een intake met de leidinggevende van het team. Daarin maken we de onderliggende vraag helder en krijgen we inzicht in het team. Ook om zeker te zijn dat we de best passende coach voor het traject selecteren. Via een wetenschappelijk onderbouwd model laten we zien welke variabelen we kunnen beïnvloeden om het team beter te laten functioneren. De leidinggevende commit zich vervolgens aan het traject en aan een actieve inbreng. Voor de start doen we een nulmeting met de NVS. Voorafgaand aan de derde sessie meten we opnieuw.

Handen uit de mouwen

Door de gedegen voorbereiding kunnen we vanaf de eerste sessie met het team direct volop aan de slag. Want dat is kenmerkend aan onze trajecten: de handen gaan uit de mouwen. Wij faciliteren met inzichten vanuit actuele kennis en praktijkervaring en begeleiden het proces. Maar het team doet het uiteindelijk zelf. Bepaalt zelf de acties om vooruit te komen, en gaat daarmee aan de slag. Alleen zo realiseren we een gedragen verandering. In de praktijk blijkt deze aanpak teamleden bovendien veel energie en inspiratie te geven.

Ruimte voor ieder teamlid

Onze teamtrajecten zijn gericht op blijvend resultaat. Daarom zetten we alleen zeer ervaren teamcoaches in. Mannen en vrouwen die zelf met de voeten ‘in de modder’ hebben gestaan en in theorie én praktijk weten hoe teams en organisaties functioneren. Onze teamcoaches hebben ook de typische Lifeguard mindset: goede energie uitstralen, en in staat zijn een veilige en prettige, inclusieve sfeer te creëren. Zo komt ieder teamlid tot zijn of haar recht tijdens de sessies.

Lifeguard Inside

Onze teamcoach kan aanvullend op het traject periodiek binnen de organisatie aanwezig zijn. Om het proces een extra boost te geven door:

  • Individuele coaching leidinggevende / medewerker(s)
  • Verzorgt action coaching op teamafspraken
  • Enthousiasmeert en motiveert vitaal gedrag
  • Stimuleert proactief slimmere ‘werkgewoontes’

Waarom teamcoaching van Lifeguard?

  • focus ligt op direct resultaat én duurzame verandering
  • de NVS-scores maken progressie meetbaar
  • activatie van het team is onderdeel van het traject
  • begeleiding door zeer ervaren en inspirerende teamcoaches
  • vitaliteit wordt blijvend bespreekbaar door gedeeld begrippenkader