Vitaliteitstrainingen

Met trainingen van Lifeguard inspireren we deelnemers en zetten hen aan tot duurzame gedragsverandering.

Informeren en inspireren

Onze trainingen voor vitaliteit worden verzorgd door diverse specialisten met een rijke ervaring in hun vakgebied. Het doel van een training is om deelnemers te informeren en inspireren over een thema en daarmee gedragsverandering te stimuleren. Vitaliteitstrainingen zijn bij voorkeur onderdeel van een bredere aanpak of een vitaliteitsprogramma.

Onderstaand onze populairste trainingen en trainingen voor leidinggevenden. Zie ook onder Digitale diensten. Of vraag een overzicht op via info@lifeguard.nl.

Energiemanagement 1: De basis

Hoe duurzaam is jouw levenswijze onder de huidige omstandigheden? En hoe komt het dat je best wel weet wat goed voor je is, maar toch vaak vervalt in ongezonde gewoonten? Deze twee vragen vormen de kern van de training EM 1, waarbij het doel is deelnemers te laten reflecteren op hun fysieke energiemanagement en ze aan te zetten tot concrete acties die én gezond zijn én uitgevoerd gaan worden.

In het kort komen in de training de volgende thema’s aan bod:

 • Wat is energiemanagement en waarom zou je dit willen verbeteren?
 • Versterken van de fysieke basis van de piramide
 • Vitale afwisseling: uitgeven en opladen
 • Handvatten voor gedragsverandering

Energiemanagement 2: Stress en emoties

We leven in een wereld waarbij er veel druk is om te presteren en we bijna altijd aanstaan. Stress en burn-out zijn daarbij veelgehoorde termen, maar ook andere vormen van emotioneel ‘ongemak’ komen veel voor – denk bijvoorbeeld aan angst, onzekerheid, frustratie of irritaties op de werkvloer. Hoe kun je hier op een effectieve manier mee omgaan?

In het kort komen in de training de volgende thema’s aan bod:

 • Reflectie op je eigen emotionele energiemanagement
 • Inzicht in de invloed van perceptie
 • Vergroten van je eigen invloed op je emoties

Energiemanagement 3: Focus en prestatie

De wereld om ons heen verandert snel, marketeers proberen ons continu (onbewust) te verleiden en overal en nergens hebben we toegang tot informatie en contact. En ons brein smult: een appje, een like, snel online nieuwe schoenen kopen; heerlijk! We doen alles tegelijk, maar bestaat multitasken wel? Het doel van deze sessie is om je met meer focus en aandacht bezig te laten zijn met voor jou belangrijke taken.

In het kort komen in de training de volgende thema’s aan bod:

 • Reflecteren op focus
 • Begrijpen van de werking en het belang van full focus
 • Optimaliseren van de condities voor full focus (t.o. multitasking)

Energiemanagement 4: Waarden en drijfveren

Ben ik wel de juiste dingen bezig? Is mijn leven zinvol? En wat is dat dan, zinvol? Waardevolle vragen, maar ook ingewikkelde vragen, waar we vaak maar weinig bij stilstaan. Het is ‘makkelijker’ om in de pas te leven en te voldoen aan alle verwachtingen dan om ruimte te maken voor wat voor jou echt belangrijk is. Totdat je vastloopt en merkt dat ergens een energielek is. Bij Lifeguard zien we zingeving als het ervaren van ‘zin in het leven’. Deze zin in het leven ontstaat als je dagelijkse bezigheden aansluiten bij jouw waarden en drijfveren.

In het kort komen in de training de volgende thema’s aan bod:

 • Verkennen, herkennen en erkennen van de eigen sturende waarden
 • Reflecteren op de huidige overeenstemming tussen waarden en dagelijks leven
 • Inzicht in de invloed van overeenstemming met de omgeving (fit/misfit)
 • Opzoeken van ‘zin’ en waarde in bestaande bezigheden (van zingeving als uitkomst naar zingeving als werkwoord)

Mentale kracht

Jouw mentale kracht bepaalt grotendeels het succes bij aanpassingen in jouw leefstijl. Je weet best wat beter kan, maar hebt behoefte aan meer grip op je gedrag. Na de booster ben je beter in staat je aandacht te richten op jouw vitale doelen en ga je beter met afleidingen om. Het helpt je om patronen te doorbreken en positieve rituelen in te bouwen. Deze workshop biedt inzichten en handvatten om jouw zelfbeheersing en mentale kracht te vergroten.

Het positieve brein

Elk zakelijk en persoonlijk resultaat verbetert met een positieve instelling: productiviteit, creativiteit, veerkracht, energie en flow. Op basis van de nieuwste bevindingen op het gebied van positieve psychologie en neurowetenschappen, belicht deze op ervaring gebaseerde en interactieve training eerst de theorie van het ‘positieve brein’ en waarom investeren daarin de moeite waard is. We bekijken hoe we ons brein kunnen herprogrammeren en positieve resonantie kunnen produceren. Je krijgt effectieve hulpmiddelen aangereikt om duurzame ‘positiviteitspatronen’ te kunnen creëren.

Slaap / Voeding / Bewegen / Ontspannen

Naast onze basistrainingen over energiemanagement bieden we verdiepende trainingen aan over de onderwerpen:

 • Slaap
 • Voeding
 • Bewegen
 • Ontspannen

Deze sessies duren 2 uur en zijn bedoeld voor max. 15 deelnemers op locatie of 12 deelnemers online.
Meer weten? Vraag een factsheet aan via info@lifeguard.nl.

Trainingen voor leidinggevenden

Drieluik Vitaal leiderschap

In een serie van 3 sessies in ca. 2 maanden begeleidt een senior trainer de deelnemers bij de vraag ‘Ben je je bewust van je leiderschapsstijl en past dit bij je (veranderde) omgeving?’. Het draait daarbij om twee thema’s: ‘Als leider zelf vitaal blijven’ en ‘Het creëren van een vitaal werkklimaat’. De trainer werkt onder meer met het door Lifeguard ontwikkelde model voor de 6 competenties van vitaal leiderschap. Door middel van theorie, oefeningen, reflectie en intervisie werken de deelnemers aan hun eigen ontwikkeling als vitale leider en krijgen ze meer grip op hoe ze hun team kunnen laten floreren.

Leidinggeven en stress

In deze training leer je zelf beter omgaan met stress, maar ook de stresssignalen herkennen van medewerkers. Hoe kun je het gesprek aangaan om medewerkers te coachen en daadwerkelijk aan te zetten tot actie? De training maakt gebruik van een acteur om gesprekstechnieken te oefenen.