Digitale diensten

Ook met online dienstverlening ondersteunen we je medewerkers en leidinggevenden om hun energie op peil te houden.

Online dienstverlening

Click here for English version

Veel organisaties hebben het hybride werken omarmd. Hoewel wij onze dienstverlening bij voorkeur op locatie aanbieden, is bijna alles ook online mogelijk. We gaan graag met je in gesprek hoe we deze diensten – beschikbaar in het Nederlands en Engels – op een passende wijze bij jullie uit kunnen rollen.

Voorbeelden van digitale dienstverlening bij onze klanten:

AccentureAllen & OveryJeroen Bosch ZiekenhuisKPNPortbaseMinisterie van SZW

Fit for the hybrid job-serie

Hybride werken zou ‘the best of both worlds’ moeten bevatten: op kantoor is fijn voor de verbinding en het werkplezier, thuis is goed voor je werk-privé balans. Lifeguard helpt uw ​​medewerkers om ook in een hybride werksituatie vitaal en veerkrachtig te blijven, door ze te leren hun persoonlijke energie goed te managen. We hebben hiervoor een serie van 5 inspiratiesessies ontwikkeld, die we online of op locatie kunnen geven:

 1. Energie herkennen en managen (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel)
 2. Beheers je stressoren
 3. Brein in balans
 4. Opladen thuis en op het werk
 5. Focus en prestatie

Lees meer op de Fit for the hybrid job pagina

Trainingen

Bijna al onze trainingen bieden we ook online aan. De online trainingen duren 2,5 uur en er kunnen 12 personen deelnemen, trainingen op locatie duren 3 uur en zijn voor max. 15 deelnemers. Het zijn interactieve trainingen door de inzet van break out rooms/oefeningen in groepjes en polls. Na afloop van de training kan Lifeguard desgewenst digitale follow up sturen naar de deelnemers – zie hiervoor de mogelijkheden onder het kopje ‘Digitale content’. Veel gevraagde trainingen, passend bij deze tijd, zijn:

 1. Vierluik Energiemanagement
  Met het vierluik Energiemanagement werk je aan de versterking van je hele energiepiramide:
  Training 1: Energiemanagement – de basis
  Training 2: Stress & emoties
  Training 3: Focus & prestatie
  Training 4: Waarden & drijfveren
  Je krijgt handvatten om je eigen energiebalans positief te beïnvloeden en daarmee je eigen welzijn, prestaties en gezondheid te versterken. Op basis van een persoonlijk actieplan ga je met de verkregen inzichten aan de slag.
 2. Omgaan met stress
  Doel van deze training is te leren hoe je beter om kunt gaan met stress. Wat is stress, hoe werkt dit fysiologisch en neurofysiologisch? Wat maakt stress op momenten ook functioneel? Hoe kun je signalen herkennen bij jezelf en bij collega’s en wat is je eigen invloed op de ervaren stress?
 3. Mentale kracht
  Hoe zorg je ervoor dat je brein scherp blijft in een tijd van continue verandering en hyperconnectiviteit? Deze training biedt inzichten en handvatten om jouw zelfbeheersing en mentale kracht te vergroten.  Zodat je beter in staat bent je aandacht te richten op jouw vitale doelen en met afleidingen om te gaan. Het helpt je om niet-helpende (gedachten)patronen te doorbreken en positieve rituelen in te bouwen.
 4. Time out – Recap, reflect & reinforce
  Voor als je je kennis over energiemanagement wilt opfrissen en behoefte hebt aan reflectie op je eigen vitale gedrag in de nieuwe werkelijkheid. Doel van de training is nieuwe acties te formuleren en te zorgen voor de juiste motivatie en rituelen voor de komende periode.

Uiteraard bieden we ook trainingen aan over basisthema’s als Ontspanning, Slaap, Voeding en Bewegen.

Individuele coaching

Lifeguard biedt 1-op-1 coaching aan, zowel op locatie als in een digitale omgeving. Dat is toegepast energie- en stress- management op de huidige manier van werken en leven. Onze coaches behandelen specifieke thema’s die nu spelen, bijvoorbeeld:

 • Hoe zorg ik voor een goede mix van thuiswerken en op kantoor werken?
 • Hoe stuur ik bewust op momenten van focus en momenten van verbinding?
 • De werkdruk op mijn afdeling is hoog; hoe kan ik mijn stress goed managen?
 • De negatieve berichten in de media raken mij, hoe blijf ik positief?
 • Ik kan me niet concentreren want ik heb (financiële) zorgen, wat nu?

De medewerker kan daarnaast thema’s uit de eigen situatie bespreken; van omgaan met emoties, keuzes maken, tot communicatie met collega’s en issues over leidinggeven (al dan niet gerelateerd aan hybride werken).

Onze coaches staan klaar om je medewerkers te begeleiden over hoe zij proactief hun veerkracht kunnen versterken door te werken aan hun fysieke, emotionele en mentale veerkracht.

Coaching gebeurt op locatie of online in een video-gesprek. Onze coaches hebben per dag 8 gesprekken van 45 minuten of 6 gesprekken van 60 minuten.

Specifiek voor managers

 1. Training Vitaal leidinggeven (aan een hybride team) (2,5 uur, max. 12 deelnemers)
  De rol van de manager is bepalend in de ervaring van stress door de medewerker. Echter, managers kunnen zelf ook vragen hebben over hoe om te gaan met de huidige situatie van leidinggeven in een hybride werkomgeving. Zowel het managen van hun eigen vitaliteit, hun impact op de vitaliteit van de teamleden, als het managen van het werk zijn thema’s die aan bod komen. Deze training biedt theorie en praktische tips over het optimaliseren van de positieve impact van leidinggevenden op de duurzame prestaties van hun medewerkers in deze bijzondere situatie.
 2. Trainingsdrieluik Vitaal leiderschap (2 trainingen van 1,5 uur + 1 intervisiesessie van 1 uur, max. 8 deelnemers)
  In een serie van 3 sessies in ca. 2 maanden begeleidt een senior trainer de deelnemers bij de vraag ‘Ben je je bewust van je leiderschapsstijl en past dit bij je (hybride) werkomgeving?’. Het draait daarbij om twee thema’s: ‘Als leider zelf vitaal blijven’ en ‘Het creëren van een vitaal werkklimaat’. De trainer werkt onder meer met het door Lifeguard ontwikkelde model voor de 6 competenties van vitaal leiderschap. Door middel van theorie, oefeningen, reflectie en intervisie werken de deelnemers aan hun eigen ontwikkeling als vitale leider en krijgen ze meer grip op hoe ze hun team kunnen laten floreren – ook als teamleden hybride samenwerken.
  Naar de factsheet.
 3. Coaching door senior coach
  In een 1-op-1 sessie met een senior coach kan dieper worden in gegaan op de persoonlijke uitdagingen van de manager in het behouden van de eigen vitaliteit, die van de teamleden, en in het optimaal managen van het werk (in een hybride werksituatie).

Teamcoaching

Veel organisaties gaan of zijn over op hybride werken. Voor veel teams een nieuwe situatie, die kansen biedt om verbeteringen te realiseren. Maar ook voor teams die niet te maken hebben met een nieuwe situatie, is het goed om de samenwerking eens onder de loep te leggen. Hoe staat het met de teamenergie en welke tips, tools en werkafspraken kunnen je helpen om het potentieel van het team volledig te benutten? De teamcoaches van Lifeguard ondersteunen teams om in verbinding te blijven, aandacht te hebben voor herstel en afspraken te maken waarmee energielekken worden voorkomen en binnen de huidige werkcontext optimaal kan worden gepresteerd. Teamcoaching gebeurt op locatie of online in bijeenkomsten van 2,5 uur.

Teamenergie is bepalend voor de bedrijfsresultaten en – ook als je (deels) op afstand met elkaar samenwerkt – meetbaar en te managen. Het team krijgt handvatten om hier concreet mee aan de slag te gaan. Lifeguard helpt daar als volgt bij:

 • We geven inzicht in de eigen teamenergie met de Net Vitality Score (NVS)
 • We vertalen de uitkomsten in concrete verbeteracties in de huidige omstandigheden van samenwerken
 • De teamleden leren hoe ze, ook in een hybride werkomgeving, optimaal met elkaar verbonden kunnen blijven

Online content en vragenlijsten

Via ons portaal bieden we verschillende online content oplossingen ter ondersteuning van digitale vitaliteitstrajecten. Afhankelijk van de behoefte, kunnen we meerdere diensten aanbieden:

 1. Vragenlijsten:
  Met gerichte online metingen/vragenlijsten kunnen we actief volgen hoe het met medewerkers en/of teams gaat.
 2. Short tracks & Deep dives:
  eVitality content op een specifiek thema als actieve follow-up na een online training of coachgesprek. Deze content kan zowel binnen een vitaliteitstraject als los worden aangeboden. We hebben bijvoorbeeld een Short track programma over thuiswerken en verschillende Deep dive-programma’s over energiemanagement. Zo’n eVitality-programma varieert van 1 tot 6 weken.
 3. Library:
  Op zoek naar inspirerende artikelen, video’s en tips, speciaal door experts geselecteerd? In ieder (digitaal) vitaliteitstraject hebben medewerkers standaard toegang tot onze online bibliotheek.
 4. Appvisor:
  Snel naar de beste apps op het gebied van vitaliteit? Deze hebben wij verzameld op één toegankelijke plek. De Appvisor is standaard beschikbaar in een (digitaal) vitaliteitstraject.
 5. Providers Guide:
  Alle dienstverleners waar uw medewerkers terecht kunnen voor preventie en re-integratie overzichtelijk onder elkaar? Het kan in onze Providers Guide, inclusief handige zoekfuncties!

Interesse? Dan vertellen we graag meer over de mogelijkheden van online content voor jouw organisatie.

Interesse?

Neem contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen.