Digitale diensten

Ook met online dienstverlening ondersteunen we je medewerkers en leidinggevenden om hun energie op peil te houden.

Online dienstverlening

Click here for English version

Om je medewerkers zo vitaal mogelijk te houden in deze tijd is creatief denken een vereiste. En om creatief te zijn, moet je goed voor jezelf kunnen zorgen, juist nu! Wij ondersteunen jouw organisatie daar graag in door een deel van onze dienstverlening én nieuwe dienstverlening digitaal aan te bieden. We gaan graag met je in gesprek hoe we deze diensten – beschikbaar in het Nederlands en Engels – op een passende wijze bij jullie uit kunnen rollen.

Voorbeelden van digitale dienstverlening bij onze klanten:

AccentureAllen & OveryJeroen Bosch ZiekenhuisKPNPortbaseMinisterie van SZW

Work From Home serie

Sinds het begin van de pandemie hebben we samen met onze experts en klanten een programma ontwikkeld voor iedereen die thuiswerkt en zijn/haar prestaties, energie en wellbeing wil optimaliseren. We helpen jou en je collega’s met het creëren van (nieuwe) gewoontes om je wellbeing te behouden en effectiever vanuit huis te werken, in een serie van 5 interactieve webinars.

 1. Energiemanagement: Nieuwe realiteit, nieuwe routines
 2. Omgaan met stress
 3. Bouwen aan een positieve mindset
 4. Ontspannen als een pro
 5. Focussen onder druk

Lees meer op de Work From Home pagina

Online training

Bijna al onze trainingen bieden we online aan. De trainingen duren 2,5 uur en er kunnen 12 personen deelnemen. Het zijn interactieve trainingen door de inzet van break out rooms en polls. Na afloop van de training kan Lifeguard desgewenst digitale follow up sturen naar de deelnemers – zie hiervoor de mogelijkheden onder het kopje ‘Digitale content’. Veel gevraagde trainingen, passend bij deze tijd, zijn:

 1. Navigating in a new reality
  Het managen van je eigen energie is nu belangrijker en urgenter dan voorheen, maar voor de meesten van ons is het er niet makkelijker op geworden. In deze sessie gaan we terug naar de basis en geven wij praktische modellen, oefeningen en inzichten waarmee je leert navigeren in deze nieuwe werkelijkheid. Tools om regie te nemen of houden over je eigen energie en je nog bewuster te zijn van je mogelijk positieve invloed op anderen.
 2. Energiemanagement 1 – Mastering recovery
  Met het managen van energie hebben we invloed op belangrijke zaken in ons leven: gezondheid, prestatievermogen en ons geluk. In deze training richten we daarom onze aandacht op het effectief inrichten van onze activiteiten waarmee we energie opladen. Aan de hand van modellen over energie en energiemanagement en de thema’s slaap, voeding, beweging en ontspanning.
 3. Energiemanagement 2 – Omgaan met stress
  Doel van deze training is te leren hoe je beter om kunt gaan met stress. Wat is stress, hoe werkt dit fysiologisch en neurofysiologisch? Wat maakt stress op momenten ook functioneel? Hoe kun je signalen herkennen bij jezelf en bij collega’s en wat is je eigen invloed op de ervaren stress?
 4. Mentale kracht – Focus en gedachtensturing
  Hoe zorg je ervoor dat je brein scherp blijft in een tijd van continue verandering en hyperconnectiviteit? Deze training biedt inzichten en handvatten om jouw zelfbeheersing en mentale kracht te vergroten.  Zodat je beter in staat bent je aandacht te richten op jouw vitale doelen en met afleidingen om te gaan. Het helpt je om niet-helpende (gedachten)patronen te doorbreken en positieve rituelen in te bouwen.
 5. Time out – Recap, reflect & reinforce
  Voor als je je kennis over energiemanagement wilt opfrissen en behoefte hebt aan reflectie op je eigen vitale gedrag in de nieuwe werkelijkheid. Doel van de training is nieuwe acties te formuleren en te zorgen voor de juiste motivatie en rituelen voor de komende maanden.

Ook de Work from home thema’s (zie hierboven) bieden we aan in de vorm van online trainingen van 2,5 uur, evenals over de basisthema’s Slaap, Voeding, Bewegen en Ontspannen.

‘Live’ digitale coaching

Lifeguard biedt 1-op-1 coaching aan in een digitale omgeving. Dat is toegepast energie- en stressmanagement op de huidige situatie van werken en leven. Zorgen en angst zijn in deze situatie bij velen een onderliggend thema. En juist dit zorgt voor improductiviteit en een verzwakt immuunsysteem. Onze coaches behandelen specifieke thema’s die nu spelen. Dat zijn vragen over fysieke gezondheid, emotionele disbalans, mentale focus en de relatiesfeer, zoals:

 • Ik voel mij angstig of voel soms paniek opkomen, hoe kan ik hiermee omgaan?
 • Ik voel continue stress; hoe kan ik mijn stress het beste managen?
 • Wat is goede voeding om gezond te leven en werken?
 • Wat zijn goede thuiswerk tips om productief te blijven?
 • Hoe zorg ik dat ik focus kan houden terwijl ik thuis werk?
 • Hoe kan ik het beste mijn werk indelen nu mijn kinderen thuis zijn?
 • Ik voel mij eenzaam nu ik alleen thuis werk, hoe ga ik hiermee om?
 • Mijn ouders zijn kwetsbaar voor het virus, hoe kan ik nu voor hen zorgen?

De medewerker kan daarnaast thema’s uit de eigen situatie bespreken; van omgaan met onzekerheid, keuzes maken, tot communicatie met collega’s en issues over leidinggeven in deze nieuwe werkelijkheid.

Onze coaches – getraind voor deze nieuwe situatie – staan klaar om je medewerkers te begeleiden over hoe zij proactief hun immuniteit kunnen versterken door te werken aan hun fysieke, emotionele en mentale veerkracht.

Coaching gebeurt online in een video-gesprek. Wij zorgen dat de coachee informatie krijgt over hoe de video conferencing tool te downloaden en een uitnodiging voor het gesprek. Onze coaches hebben per dag 8 videogesprekken van 45 minuten of 6 gesprekken van 60 minuten.

Specifiek voor managers

 1. Training Vitaal leidinggeven op afstand (2,5 uur, max. 12 deelnemers)
  De rol van de manager is bepalend in de ervaring van stress door de medewerker. Echter, managers kunnen zelf ook vragen hebben over hoe om te gaan met de huidige situatie van leidinggeven op afstand. Zowel het managen van hun eigen vitaliteit, hun impact op de vitaliteit van de teamleden, als het managen van het gewone werk wordt op meerdere manieren bemoeilijkt. Deze training biedt theorie en praktische tips over het optimaliseren van de positieve impact van leidinggevenden op de duurzame prestaties van hun medewerkers in deze bijzondere situatie.
 2. Trainingsdrieluik Vitaal leiderschap op afstand (2 trainingen van 1,5 uur + 1 intervisiesessie van 1 uur, max. 8 deelnemers)
  In een serie van 3 sessies in ca. 2 maanden begeleidt een senior trainer de deelnemers bij de vraag ‘Ben je je bewust van je leiderschapsstijl en past dit bij je (veranderde) omgeving?’. Het draait daarbij om twee thema’s: ‘Als leider zelf vitaal blijven’ en ‘Het creëren van een vitaal werkklimaat’. De trainer werkt onder meer met het door Lifeguard ontwikkelde model voor de 6 competenties van vitaal leiderschap. Door middel van theorie, oefeningen, reflectie en intervisie werken de deelnemers aan hun eigen ontwikkeling als vitale leider en krijgen ze meer grip op hoe ze hun team kunnen laten floreren.
  Naar de factsheet.
 3. Coaching door senior coach
  In een 1-op-1 sessie met een senior coach kan dieper worden in gegaan op de persoonlijke uitdagingen van de manager in het behouden van de eigen vitaliteit, die van de teamleden, en in het optimaal managen van het werk op afstand.

'Live' digitale teamcoaching

Sommige teams zijn gewend om op afstand van elkaar te werken. Maar wat als je – noodgedwongen – een aantal weken thuiswerkt? Of als de situatie zich voordoet dat een heel team een tijd fysiek niet bij elkaar komt? Wat doet dit met de teamenergie en welke tips, tools en werkafspraken kunnen je op dat moment helpen om het potentieel van het team toch volledig te benutten? De teamcoaches van Lifeguard ondersteunen teams om juist in verbinding te blijven, aandacht te hebben voor herstel en afspraken te maken waarmee energielekken worden voorkomen en binnen de huidige omstandigheden optimaal kan worden gepresteerd.

Teamenergie is bepalend voor de bedrijfsresultaten en – ook als je op afstand met elkaar samenwerkt – meetbaar en te managen. Het team krijgt handvatten om hier concreet mee aan de slag te gaan. Lifeguard helpt daar als volgt bij:

 • We leren het team de basistheorieën van energiemanagement
 • We geven inzicht in de eigen teamenergie met de Net Vitality Score (NVS)
 • We vertalen de uitkomsten in concrete verbeteracties in de huidige omstandigen van thuiswerken
 • Het team leert hoe er in de huidige omstandigen optimaal kan worden verbonden

Teamcoaching gebeurt online in video-gesprekken van 120 minuten met max. 12 deelnemers. Wij zorgen dat het team informatie krijgt over hoe de conferencing tool te downloaden en een uitnodiging voor het gesprek.

Teamprogramma Floreren in turbulente tijden

We leven in een complexe, veeleisende en momenteel vooral ook onvoorspelbare wereld. Langdurig thuiswerken, baanonzekerheid, sociale isolatie, hoge werkdruk of juist leegloop zijn zaken waarmee velen van ons te maken hebben. Deze situatie leidt steeds vaker tot mentale uitputting. Juist nu, in deze tijd van verandering en onzekerheid, is het van belang om na te denken over hoe we duurzaam kunnen blijven presteren. Individueel, maar ook collectief, als team en organisatie. Lifeguard biedt een bewezen aanpak voor een grotere veerkracht en beter prestatievermogen.

Hoe?
Een teamprogramma in ca. 4 maanden tijd (tijdsbelasting 8,5 uur), gericht op gedragsverandering door de combinatie van monitoring, teamsessies & individuele coaching en verzorgd door ervaren trainers en coaches.

Voor wie?
Teamleden die beter willen functioneren als individu en als team. Een vitaal team is een team dat duurzaam goed presteert en dat veerkrachtig is bij tegenslagen. Teamleden hebben het naar hun zin in het team en er wordt met bevlogenheid gewerkt.

Inhoud programma

 • Nulmeting met de Lifeguard Energy Scan (LES) en de Quickscan Vitale Teams (QVT)
 • Training Navigating in the new reality (2 uur)
 • Training Positive brain (2 uur)
 • Individuele coaching (eerste gesprek 1 uur en tweede gesprek 0,5 uur)
 • Follow up met online content via ons portaal
 • NVS Teamsessie (2 uur)
 • Hermeting & intervisie (1 uur)

Wat levert het teamprogramma op?

 • Teamleden hebben meer energie en veerkracht
 • Zicht op verbeterpunten in het functioneren van het team
 • Teamleden weten hoe ze collega’s met stress kunnen steunen
 • Vitaliteit wordt blijvend bespreekbaar door gedeeld begrippenkader

Online content en vragenlijsten

Via ons portaal bieden we verschillende online content oplossingen ter ondersteuning van digitale vitaliteitstrajecten. Afhankelijk van de behoefte, kunnen we meerdere diensten aanbieden:

 1. Vragenlijsten:
  Met gerichte online metingen/vragenlijsten kunnen we actief volgen hoe het met medewerkers en/of teams gaat.
 2. Short tracks & Deep dives:
  eVitality content op een specifiek thema als actieve follow-up na een online training of coachgesprek. Deze content kan zowel binnen een vitaliteitstraject als los worden aangeboden. We hebben bijvoorbeeld een Short track programma over thuiswerken en verschillende Deep dive-programma’s over energiemanagement. Zo’n eVitality-programma varieert van 1 tot 6 weken.
 3. Library:
  Op zoek naar inspirerende artikelen, video’s en tips, speciaal door experts geselecteerd? In ieder (digitaal) vitaliteitstraject hebben medewerkers standaard toegang tot onze online bibliotheek.
 4. Appvisor:
  Snel naar de beste apps op het gebied van vitaliteit? Deze hebben wij verzameld op één toegankelijke plek. De Appvisor is standaard beschikbaar in een (digitaal) vitaliteitstraject.
 5. Providers Guide:
  Alle dienstverleners waar uw medewerkers terecht kunnen voor preventie en re-integratie overzichtelijk onder elkaar? Het kan in onze Providers Guide, inclusief handige zoekfuncties!

Interesse? Dan vertellen we graag meer over de mogelijkheden van online content voor jouw organisatie.

Interesse?

Neem contact met ons op om te bespreken wat we voor jullie kunnen betekenen.