De Net Vitality Score (NVS)

Met de Net Vitality Score van Lifeguard maak je energie in de organisatie meetbaar en stuurbaar, zodat het concreet bijdraagt aan doelstellingen.

Meetbaar sturen op vitale organisatie

De Net Vitality Score is een van de manieren waarop wij vitaliteit meten in organisaties. Met de Net Vitality Score meet je de collectieve energie binnen je organisatie, afdeling of team. Medewerkers vullen anoniem een korte vragenlijst in waarmee de NVS berekend wordt. De meting zelf is laagdrempelig, zodat deze frequent uitgevoerd kan worden en daardoor een korte feedbackloop heeft. We zetten de NVS standaard in bij teamcoaching en bijvoorbeeld in vitaliteitsprogramma‘s. Zodat het effect meetbaar en stuurbaar is.

Positieve energie minus negatieve energie

De Net Vitality Score is het saldo van twee typen positieve en twee typen negatieve energie binnen jouw team of organisatie (zie figuur voor voorbeeld scores). De meting geeft je inzicht in de onderliggende typen energie. Daardoor kun je nog gerichter sturen.

Eenvoudig benchmarken en monitoren

Dat de NVS een gestandaardiseerde KPI en frequent meetbaar is, maakt benchmarken eenvoudig. Je kunt teams binnen jouw organisatie met elkaar vergelijken of volgen in de tijd. Bovendien is het mogelijk de uitkomsten te benchmarken met de 10% best of class organisaties.

Uitkomsten analyseren – acties vaststellen

De NVS is het eenduidige vertrekpunt voor een open dialoog over hoe je de vitaliteit van het team of organisatie(onderdeel) verbetert. Lifeguard kan deze dialoog faciliteren en samen met jou – en je team – de uitkomsten analyseren, oplossingen inventariseren en vervolgacties vaststellen.

Doelgericht investeren

Door te sturen op een hogere NVS investeer je doelgericht in vitaliteit, met meetbare effecten die het resultaat van jouw team direct positief beïnvloeden. Denk hierbij aan een hogere betrokkenheid van medewerkers, minder verzuim of betere teamsfeer. Kortom, het zorgt voor duurzaam succes in de toekomst.

Wat wij voor je doen

We helpen je bij een slimme inzet en effectieve opzet van de NVS methode. We faciliteren teamsessies om uitkomsten te delen, bespreken en in acties te vertalen. We adviseren over de inzet van vervolginterventies en begeleiden deze waar nodig.