Onze visie

Vitale organisaties zijn wendbaarder, weerbaarder en alerter, waardoor ze duurzaam beter presteren. Nu en in de toekomst.

Vitaliteit - concreet en meetbaar

Een vitale organisatie bestaat uit betrokken en veerkrachtige medewerkers, bevlogen leiders en goed samenwerkende teams. Dat is niet alleen prettig voor de medewerkers. Het levert organisaties ook veel op. Zoals minder verzuim, hogere productiviteit, groter verandervermogen en een voorkeurspositie op de arbeidsmarkt. Vitaliteit is daarmee een belangrijke driver van duurzaam succesvolle organisaties. Lifeguard heeft al 20 jaar een heldere en bewezen visie op vitaliteit.

Sturen op organisatiedoelen

Vitaliteit is geen vaag begrip, maar concreet en meetbaar. Dat betekent dat je met de juiste aanpak van vitaliteit kunt sturen op organisatiedoelen. In alles wat wij doen voor opdrachtgevers is dat dan ook leidend: onze inzet moet bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen van de klant. Wij meten vitaliteit aan de hand van de Net Vitality Score, gebaseerd op onze Lifeguard Energy Matrix. In de praktijk zien we een duidelijke correlatie tussen een hoge NVS en realisatie van organisatiedoelen.

Vitaliteit op vier niveaus

Vitaliteit is breder dan alleen de fysieke en mentale gezondheid van individuele medewerkers. Wij kijken naar vitaliteit op vier niveaus: medewerkers, teams, leiders en organisaties (zie figuur). Niveaus die elkaar onderling beïnvloeden. Idealiter werken organisaties daarom aan een integraal beleid op vitaliteit. Wij adviseren daarin. Bovendien reiken we op ieder niveau de interventies aan om vitaliteit te managen, zoals vitaliteitsprogramma’s, teamcoaching, vitaliteitstrainingen en healthchecks.

Van ad hoc naar lange termijn

Vitaliteit is geen ad hoc activiteit. Om vitaliteit echt voor je organisatie te laten werken is een duurzame visie en aanpak noodzakelijk. Daarom helpen wij organisaties met het uitwerken van een langetermijnvisie. Vanzelfsprekend altijd aansluitend op de uitdagingen en ambities van jouw organisatie. We inspireren, trainen en coachen medewerkers, teams en managers om zelf hun vitaliteit efficiënter te managen voor duurzaam succes.

Lifeguard logo

Lifeguard. De vitale factor.