Onze visie

Vitale organisaties zijn wendbaarder en weerbaarder, waardoor ze duurzaam beter presteren. Nu en in de toekomst.

Vitale medewerkers in vitale organisaties

Elke dag energie krijgen van je werk, in plaats van dat je werk je uitput. Stel je eens voor dat dat de realiteit is voor heel werkend Nederland. Wat zou dat betekenen voor mensen, hun omgeving en de maatschappij? Voor organisaties betekent dit onder meer:

  • Minder verzuim en verloop
  • Hogere productiviteit
  • Groter verandervermogen
  • Voorkeurspositie op de arbeidsmarkt

Idealiter werken organisaties aan een integraal beleid op vitaliteit. Zodat niet alleen medewerkers vitaler worden, maar ook hun omgeving. Want vitaal zijn in een niet-vitale omgeving werkt niet. Wij adviseren en begeleiden daarin.

20 jaar visie op vitaliteit

Lifeguard zet zich al 20 jaar in om organisaties en hun medewerkers vitaler te maken. Onze kernwaarden hierbij zijn: dapper, in verbinding en in beweging. Met andere woorden: de juiste dingen doen, ook als het  spannend is, steeds in verbinding met jezelf, je omgeving en de maatschappij en elke dag weer open staan om je verder te ontwikkelen.

Inzicht en overzicht met ons framework

Veel organisaties doen hun best om medewerkers vitaler en weerbaarder te maken. De effecten van deze inspanningen zijn echter vaak lastig te meten, beperkt en niet duurzaam. Met het Lifeguard Vitality Framework als basis bieden we jouw organisatie helder inzicht in de vitaliteit op alle niveaus: medewerkers, teams, leiders, cultuur en organisatie. Zo brengen we voor je in kaart waar de kansen op verbetering liggen.

Onze werkwijze

Op basis van onze meetmethodes en jouw input brengen we de vitaliteit van jouw organisatie in kaart aan de hand van ons Framework. We houden daarbij rekening met de specifieke organisatiedoelstellingen. Dit biedt waardevol inzicht om gericht advies te geven over het meest effectieve programma voor duurzame resultaten.

Ons vitaliteitsadvies vertalen we naar een heldere roadmap, waarbij we de organisatie stap voor stap begeleiden naar duurzame gedragsverandering. Hierbij houden we rekening met bestaande programma’s en partnerships binnen jouw organisatie. Indien gewenst bieden we je begeleiding en ondersteuning bij de implementatie van het vitaliteitsprogramma en voeren we het ook uit met onze ervaren experts. Op de pagina ‘cases’ lees je hoe onze klanten dat ervaren.

Sturen op organisatiedoelen

Vitaliteit is geen vaag begrip, maar concreet en meetbaar. Met de juiste aanpak van vitaliteit kun je sturen op organisatiedoelen. Wij meten vitaliteit aan de hand van de Net Vitality Score, gebaseerd op onze Lifeguard Energy Matrix. In de praktijk zien we een duidelijke correlatie tussen een hoge NVS en realisatie van organisatiedoelen.