KPN

KPN

“Met het MindBoost-programma hebben we een maand lang de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers een boost gegeven. Het doel was om KPN’ers fit, blij en energiek te houden”, vertelt Sabine Olthuis, HR Adviseur en medeorganisator  van het programma. Uit het onderzoek ‘Thuiswerken tijdens coronacrisis’ bleek dat medewerkers meer moeite hebben met hun werk-privé balans en dat ze meer werkstress ervaren. Het is moeilijker om verbonden te blijven met collega’s en mentaal en fysiek fit te blijven. Belangrijke signalen, die aanleiding gaven om in actie te komen. Sabine: “Niet 1 week, zoals vorig jaar toen we meededen met de Week van de Werkstress, maar 4 weken lang op een positieve manier aan de slag met vitaliteit, energie en balans! Lifeguard heeft ons geholpen met de ontwikkeling van het programma.”

Rode draad

“We hadden de uitdrukkelijke wens om een breed programma neer te zetten op het gebied van mentale weerbaarheid, maar wel met een positieve insteek. Vandaar dat we hebben gekozen voor de naam MindBoost, met de nadruk op energie. En we wilden, wat betreft de rode draad van het programma, aansluiten bij de waarden die in onze cao benoemd staan: Veerkracht, Verbondenheid en Vitaliteit – de vierde waarde Vakmanschap was voor dit programma niet van belang. Lifeguard heeft vanuit haar expertise sturing gegeven aan de opzet van het programma. Het is opgebouwd uit bestaande initiatieven binnen de KPN Academy, aangevuld met interventies van externe leveranciers en Lifeguard zelf. Lifeguard heeft een planning en draaiboek gemaakt, in overleg met ons KPI’s opgesteld, meegedacht over de communicatie en het project gecoördineerd.”

Succesvolle aanpak

“MindBoost is heel goed ontvangen, het bood echt voor ieder wat wils. Sterker nog: twee uur na lancering zaten we al op 400 aanmeldingen en toen had nog niet eens iedereen een uitnodiging ontvangen. Er moesten direct al sessies bijgeboekt worden! We hebben veel KPN’ers kunnen enthousiasmeren, er hebben meer dan 2000 collega’s meegedaan. Dat is veel meer dan onze doelstelling van 700 inschrijvingen. Onze eigen evaluatie loopt nog, maar de evaluaties van onze partners voor de verschillende activiteiten zijn heel positief”.