Cure4

In mei 2016 is Cure4, organisatieadvieskantoor en financiële dienstverlener voor de zorg, gaan samenwerken met Lifeguard. We vragen business line manager Frouke Snoep, die ‘vitaliteit’ als aandachtsveld heeft, naar het programma Cure4 Vitaal!. Frouke: “Bij Cure4 vinden we vitaliteit belangrijk, want onze mensen werken regelmatig onder grote druk. We hebben relatief veel jonge mensen in dienst, met veel verantwoordelijkheidsgevoel en ambitie. We willen onze medewerkers bewust maken van het belang van vitaliteit en ze tools in handen geven om hun energie goed te managen en goed om te gaan met de werkdruk. We zijn daarom gestart met trainingen – Mentale kracht en Stressmanagement – gevolgd door intervisiesessies. Iedereen kon daar aan mee doen, op vrijwillige basis.”

Gemeenschappelijke taal

“De trainingen en intervisiesessies hebben echt geleid tot een gemeenschappelijke taal binnen Cure4. ‘Soms gaat het anders’ is bijvoorbeeld zo’n uitspraak waarmee collega’s even de druk van de ketel kunnen halen in bepaalde situaties. De theorie, de oefeningen, de kracht van herhaling en het enthousiasme van de trainers hebben er voor gezorgd dat vitaliteit nu een gespreksonderwerp is. Die gemeenschappelijke taal is dan heel handig, niet alleen voor collega’s onderling maar ook tijdens de coachmomenten die ik heb met mijn teamleden. Nog een voorbeeldje: een tijdje geleden waren alle vier de wielen van de auto van een collega gestolen. Ze was wel wat geschrokken, maar reageerde met ‘soms gaat het anders’ toch nog redelijk relaxed.”

Organisatie energie verbeteren

“Voor 2018 hebben we het programma wat aangepast. Nieuwe mensen krijgen de offline trainingen aangeboden, plus twee intervisiesessies in plaats van vier. De oud-deelnemers, maar ook de nieuwe mensen, krijgen online challenges aangeboden. Dit is thematische content met nuttige en interessante informatie over een vitale leefstijl en praktische tips – vooral de korte filmpjes van bekende Nederlanders zijn heel inspirerend. We merken wel dat deze vorm niet bij iedereen zijn doel bereikt, dus dat gaan we nog evalueren. Daarnaast hebben we nu twee keer de Lifeguard Energy Scan gedaan, waarmee de verschillende soorten positieve en negatieve energie in de organisatie gemeten worden. In sessies met vertegenwoordigers van de organisatie gaan we vervolgens bekijken wat we kunnen doen om de energiehuishouding te verbeteren. We scoorden best goed ten opzichte van de benchmark, maar we gaan met elkaar bekijken hoe het nog beter kan!”

Impact

“Het programma heeft voor mijzelf grote impact gehad. Ik ben me er veel bewuster van hoe ik mezelf vitaal kan houden en ik kan beter relativeren. Ik denk echt dat het programma mij heeft geholpen om een hele drukke periode ‘te overleven’.
Ook als ik kijk naar mijn collega’s dan zie ik dat vitaliteit meer in het DNA zit. Ze herkennen signalen van elkaar en helpen elkaar. Vooral voor onze consultants is het werk soms heel hectisch en ze hebben nu meer een houding van ‘ik laat me niet gek maken’.”