Radboudumc

Radboudumc

Na een pilot in 2017, nemen jaarlijks grote groepen medewerkers van het Radboudumc in Nijmegen deel aan het Healthy Professionals programma. Van verpleegkundigen tot bestuursleden en van secretaresses tot artsen, alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Kees van Laarhoven, afdelingshoofd Heelkunde: “De doelstelling is om 3.000 van onze 10.000 medewerkers het Healthy Professionals programma te laten volgen; dan hebben we een kritische massa voor gedragsverandering bereikt. Het programma is ontwikkeld door Lifeguard, in co-creatie met onze HR-afdeling en het REshape Center voor Innovatie. Het bestaat uit een intake, hermeting, coaching en twee trainingsdagen voor elke deelnemer.”

Voorbeeldfunctie richting patiënten

“We hebben vier doelen met het programma. Allereerst: een positief effect voor onze medewerkers zelf. We willen ze kennis en vaardigheden bijbrengen om veerkrachtig en vitaal te blijven in de snel veranderende zorgomgeving. Ten tweede: een goede voorbeeldfunctie richting patiënten. Wanneer je als arts of verpleegkundige je patiënten wilt aanspreken op hun leefstijl, dan zal je toch eerst goed voor jezelf moeten zorgen. Drie: vitalere medewerkers zitten in een betere flow, zijn productiever en verzuimen minder – dus een positieve businesscase voor onze organisatie. En vier: vitale medewerkers hebben een positief effect op hun sociale omgeving.”

De effecten zijn positief en duurzaam

“Veel ziekenhuizen doen iets op het vlak van vitaliteit, maar ik denk dat wij voorop lopen. Bij ons krijgt iedereen de kans om mee te doen. We motiveren onze mensen niet top-down, maar laten deelnemers – vanuit hun enthousiasme over het programma – collega’s uitnodigen. We hebben inmiddels een wachtlijst! En eigen professionals spelen een rol in het programma: sinds eind november zijn door Lifeguard opgeleide coaches van Radboudumc actief. We hebben nu zo’n 400 medewerkers getraind en de effecten zijn duurzaam. Anderhalf jaar na deelname voelt 69% zich nog steeds vitaler, zowel fysiek als mentaal.”

‘Lifeguard helpt ons de vertaalslag van genezen naar preventie te maken’

“Ook voor Lifeguard was het een uitdaging om het Healthy Professionals programma met ons te ontwikkelen. Ze bieden op professionele wijze de ondersteuning die we nodig hebben voor de uitvoering en om het programma te blijven doorontwikkelen. We werken nu samen aan een traject dat zorgprofessionals helpt om leefstijl bespreekbaar te maken in de spreekkamer. Onze mensen worden opgeleid om te genezen, ze vinden het moeilijk om die vertaalslag naar preventie te maken. Lifeguard helpt ons daarbij.”

 

 

 

Lees ook het artikel in Lifeport hierover