Wijn & Stael

“Het vitaliteitsprogramma brengt ons nog meer dan gedacht”, zegt Sabine van Andel, sinds maart van dit jaar HR adviseur bij advocatenkantoor Wijn & Stael in Utrecht. “Natuurlijk haalt iedereen er iets anders uit, maar het mooiste vind ik dat er meer begrip en respect is voor elkaar, dat er open gesprekken plaatsvinden over vitaliteit. Collega’s stimuleren elkaar, bijvoorbeeld om toch die lunchwandeling te doen.” Sinds begin dit jaar werkt Wijn & Stael met Lifeguard samen, vanuit de ambitie om het meest vitale advocatenkantoor van Nederland te worden. Sabine: “We zijn gestart in de coronatijd omdat we merkten hoeveel invloed de maatregelen hadden op onze mensen. Dit had een weerslag op de vitaliteit en dat wilden wij natuurlijk voorkomen”. Doel van het programma is het werkplezier te vergroten en door een vitalere cultuur en reputatie een zeer aantrekkelijke werkgever te zijn.

Verbinding zoeken

Sabine: “De advocatuur is heel leuk, maar soms kan het ook zwaar zijn. Het is echt te vergelijken met topsport, onder andere door de vele deadlines en de hoge mate van kwaliteit die we willen leveren. Met een brede, goed doordachte aanpak willen we alle medewerkers de kans geven om de persoonlijke energie en veerkracht te versterken. Dat doen we onder meer met health checks, individuele coaching en trainingen en een specifieke training voor senior advocaten, partners en leidinggevenden. Het programma is op vrijwillige basis, maar bijna iedereen doet mee – inclusief de partners.
Verbinding is bij Wijn & Stael van oudsher heel belangrijk en daarom werd er altijd veel georganiseerd. Naast de gezamenlijke lunch kun je denken aan borrels, feesten en om het jaar een skireis. Door corona is dat allemaal stilgevallen en dat heeft veel met onze mensen gedaan. Nu zoeken we op een andere manier contact, bijvoorbeeld door samen te wandelen op 1,5 meter afstand, bellen of een andere manier van overleg waarbij we niet alleen over het werk spreken maar ook over ieders welzijn. ‘We zijn zuinig op onze mensen’ is dan ook de slogan van het programma.”

Vitaal gedrag

“Een belangrijke eyeopener van de trainingen is het belang van herstel. Pauzes nemen vindt bijna iedereen moeilijk. Als je heel erg cliëntgericht bent en hard werkt, schiet het er nog wel eens bij in. Je zet jezelf opzij voor je cliënten of collega’s, maar dat werkt uiteindelijk averechts. Je bent veel effectiever na een korte pauze en hebt aan het eind van de dag meer bereikt dan zonder die pauze. Aandacht voor ons eigen herstel is dus ook beter voor onze cliënten. Een mooie constatering in een omgeving waarin het gebruikelijk is om uren te schrijven!

Ik merk ook dat er eerder aan de bel wordt getrokken als zaken niet goed gaan, vanuit het vertrouwen dat ook het management vitaliteit belangrijk vindt. En ik krijg mooie verhalen terug over persoonlijke resultaten, bijvoorbeeld een collega die veel gezonder eet en een ander die geleerd heeft om beter zijn grenzen aan te geven en ruimte voelt om vaker nee te zeggen.”

Duurzaam resultaat

“Kijkend naar de toekomst is al duidelijk dat we vitaliteit op de agenda willen houden. Als we de managementrapportage van Lifeguard hebben ontvangen, gaan we in gesprek met onze ambassadeurs en de OR over een vervolg. Want het is niet reëel om te denken dat je een 10 kunt scoren op vitaliteit, het is een proces, je moet continu met elkaar in gesprek blijven en medewerkers en leidinggevenden handvatten geven. In welke vorm, daar gaan we nog over nadenken, maar het moet niet blijven bij een vluchtig project. We willen dat het de aanzet is tot blijvend een resultaat, dat we trots kunnen zijn dat we als advocatenkantoor zo vitaal zijn!”