Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis

“Binnen een dag na de oproep op intranet hadden we de laatste plekken voor de tweede deelnemersgroep vol!”, zegt Susan Peelen positief verrast. Susan, P&O Specialist Arbo bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch, is projectleider van het pilot programma Gezond en Wel. “Het programma is nu nog voor een kopgroep. We zijn in maart gestart met een eerste lichting van 15 deelnemers en in augustus volgt een tweede groep met 45 deelnemers. Daarna volgt een evaluatie om te bepalen of en hoe we het programma gaan inrichten binnen het JBZ.”

Geïnspireerd door Healthy Professionals

Susan vertelt dat Marcel Visser, lid van de Raad van Bestuur, en Marie-José Frederiks, manager P&O, eerst een kijkje zijn gaan nemen bij Radboudumc, waar het met Lifeguard ontwikkelde programma Healthy Professionals loopt. Belangrijke doelen van dat programma zijn om deelnemers te laten experimenteren met gezond gedrag en deze kennis ook toe te passen op patiënten.

Een kleine vertegenwoordiging van JBZ-medewerkers is het Radboud-programma gaan volgen en was daar enthousiast over: “Inspirerend en praktisch, met veel nuttige info”, “Het programma heeft veel nieuwe inzichten gegeven en heeft me uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen op het gebied van voeding en bewegen”, “Ik heb er enorm veel energie van gekregen”.

Co-creatie

Vervolgens is het JBZ de samenwerking met Lifeguard aangegaan om het programma in eigen huis aan te bieden, te beginnen met een kopgroep van 60 deelnemers in 2019. Susan: “Het is voor ons belangrijk dat het bij een vervolg echt een JBZ-programma is, waarbij we zoveel mogelijk de interne kennis en kunde over vitaliteit van eigen medewerkers inzetten om inhoud aan het programma te geven. Natuurlijk wel in co-creatie met Lifeguard en op basis van kwaliteit.”

Ambitie voor de mensen om ons heen

Susan: “Om het tot een echt JBZ-programma te maken, wordt het in lijn gebracht met het concept Positieve Gezondheid van Machteld Huber dat het JBZ in 2017 omarmde. Dat sloot namelijk goed aan bij het gewaagde doel dat het ziekenhuis heeft geformuleerd: ‘In 2025 geven mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland’. Daarbij staat de mens centraal en datgene wat hij nodig heeft om een kwalitatief goed leven te kunnen leiden, ondanks de tegenslagen waar hij mogelijk mee te maken krijgt. Zoals ziekte. Het uitgangspunt is zorg en ondersteuning te bieden die bij de mensen om ons heen past, gewoon omdat zij ertoe doen. En dat geldt ook voor onze medewerkers.

Via aandacht voor het welzijn van onze mensen hopen we op een positieve uitwerking op de kwaliteit van zorg én dat ze hun patiënten, collega’s en anderen in hun sociale omgeving inspireren. Het programma is nu nog geënt op Healthy Professionals, maar gaat uiteindelijk steunen op het concept Positieve Gezondheid. Het bestaat nu uit een intake, 2 trainingsdagen, 2 gesprekken met een persoonlijke coach en een hermeting.”

Toekomst

Als projectleider bewaakt Susan of de doelstellingen gehaald worden en welke stappen er nog gezet moeten worden. Ook zorgt ze voor afstemming met collega’s die verantwoordelijk zijn voor andere gezondheid bevorderende interventies, gericht op patiënten, bedrijven en burgers. Ze heeft een goed beeld van wat ze eind 2019 bereikt wil hebben: “Ik ben tevreden als de deelnemers van beide lichtingen enthousiast zijn en de meerwaarde van het programma ervaren. En vooral als ze het belang van duurzaam gezond gedrag als ambassadeurs uitdragen op hun werk en in hun privéomgeving. Daarnaast is het belangrijk dat we weten hoe we het programma kunnen inbedden in de organisatie. Het gaat nu nog om een kopgroep, maar ik hoop echt dat we hier mee doorgaan!”