Magisch, maar zeker geen magie

Dat heerlijke gevoel in een team dat alles gewoon lóópt. Dat iedereen weet wat zijn taak en rol is, dat je weinig woorden met elkaar nodig hebt en toch iedereen snapt wat de bedoeling is en zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat mensen met goede nieuwe ideeën komen, waar anderen dan spontaan op verder bouwen. Dat klussen af zijn voordat je er erg in hebt. Dat veranderingen succesvol worden doorgevoerd zonder dat eraan getrokken hoeft te worden. Een positieve werksfeer die gekenmerkt wordt door aandacht, onderling respect en vertrouwen. Blije gezichten terwijl er optimaal gepresteerd wordt. Magisch! Dat is een team waar je graag in wilt werken, een vitaal team.

We schrijven vaak over individueel energiemanagement – hoe je voldoende ontspant bijvoorbeeld, of hoe je werk en privé in balans houdt –, maar in een organisatie werk je niet in je eentje. Je bent onderdeel van een team. En ook als team is het belangrijk om in de gaten te houden hoe het staat met de energie. Iedereen heeft wel voorbeelden uit zijn eigen werkleven waarin het bovenstaande voorbeeld het geval was. Dat leek misschien magie. Toeval. Geluk. Maar dat is het niet. Sterker nog, teamenergie is concreet, meetbaar en… beïnvloedbaar.

Sinds enkele jaren werken wij met de Net Vitality Score, de NVS, een KPI die de energie in een team of organisatie meetbaar en inzichtelijk maakt. Het maakt het begrip energie concreet en legt binnen no time bloot waar de kracht van een team zit, en waar de energielekken zitten. We faciliteren teamsessies om de Net Vitality Score te bespreken en in acties te vertalen, zodat teams direct concreet aan de slag kunnen.

Op basis van onze ervaringen bij tientallen organisaties delen we hierbij de 5 belangrijkste redenen om met teamenergie aan de slag te gaan:

1: Het is leuk en versterkt het teamgevoel

Als team de tijd nemen om je energie meten, de resultaten bespreken en zo samen inzicht krijgen in waar je als team staat, voelt voor veel teams als een soort mini-retraite. Even weg van de dagelijkse rompslomp. Samen aandacht besteden aan vragen als ‘Waar doen we het nou ook alweer voor?’, ‘Hoe gaat het eigenlijk met ons als team?’ en ‘Werken we wel optimaal samen?’. Als het team vervolgens quick wins formuleert die direct kunnen worden uitgevoerd, stroomt de performance energie door de kamer: dit gaan we samen doen!

2: Je gaat optimaal gebruikmaken van ieders kwaliteiten

Ieder mens en ieder teamlid is anders en heeft z’n eigen specifieke kwaliteiten. Onze ervaring leert dat in de meeste teams dit aspect niet of nauwelijks wordt besproken, laat staan wordt benut. Wanneer duidelijk wordt hoe je elkaar moet aanspelen en positioneren, is een belangrijke stap naar een winning team gezet.

3: Teamleden ontwikkelen zich sneller

De aanpak in onze teamsessies is ontwikkelingsgericht: wat kun jij doen, welke actie kun jij nemen, waar liggen jouw mogelijkheden? Het teamlid hoeft het bovendien niet alleen te doen: het hele team wordt onder de loep genomen en ondersteund om gezamenlijk de uitdaging aan te gaan. Dit creëert voor de deelnemers direct concrete mogelijkheden buiten de gebaande paden te treden en te gaan leren.

4: Het team bouwt een buffer tegen stress en verzuim

Door met het team aan de energie te werken en zaken als effectieve samenwerking en voldoende herstel structureel bespreekbaar te maken, bouwt het team als het ware aan een buffer tegen verzuim. Waar teamleden eerder wellicht in hun eentje bleven doormodderen en steeds verder richting een burn-out liepen, kan het team nu al veel eerder actie ondernemen om samen terug te komen in een staat van optimale performance. Energielekken worden aangepakt vóórdat iedereen aan het eind van zijn latijn is en energiebronnen kunnen juist actief worden versterkt*. Bovendien hebben teamleden het veel meer naar hun zin in het team: een recept voor succes.

5: Bedrijfsresultaat volgt vanzelf

Misschien wel het belangrijkste: of het nu gaat om een hogere productiviteit, een hogere medewerkerstevredenheid, meer veiligheid, minder fouten of het aantrekken van talent; betere teamenergie bevordert al deze zaken. Als we onze klanten mogen geloven tenminste….

Wil jij zelf aan de slag met de energie binnen jouw team? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@lifeguard.nl.

*Bron over stressoren en energiebronnen: Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F. and Schaufeli, W.B. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499-512.