Week van de Werkstress bij Menzis

Met circa 2,1 miljoen verzekerden hoort Menzis bij de grotere zorgverzekeraars van Nederland. In totaal huisvest de organisatie ongeveer 1.700 medewerkers. In het kader van de Week van de Werkstress campagne loopt er deze week op de kantoren van Menzis in Groningen, Wageningen en Enschede een Lifeguard Inside coach een dag mee op de werkvloer.

Deze energy coach traint en adviseert medewerkers in energiemanagement en stresshantering. De dag begint met een korte, plenaire kennissessie over werkstress. Gedurende de dag zijn er verschillende sessies rond het thema stressherstel met praktische ademhalings-, rek- en bewegingsoefeningen. Waarom Menzis rondom de Week van de Werkstress extra aandacht heeft voor het thema werkstress vroegen we aan Paul Stevens, Manager P&O bij Menzis.

Waarom organiseert Menzis in de Week van de werkstress een Lifeguard Inside voor haar medewerkers?

‘In het kader van ons vitaliteitsbeleid besteden wij uiteraard ook aandacht aan de psychosociale aspecten van het werk. Werkdruk is een thema dat bij ons ook speelt. Pieken in de workload zijn soms onvermijdelijk, maar de praktijk wijst uit dat er veel hulpbronnen zijn om hier goed mee om te gaan. Een van de knoppen waar je aan kunt draaien is de lichamelijke spanning c.q. ontspanning. Om medewerkers hierbij te helpen zetten wij met regelmaat een coach van Lifeguard in de op werkvloer. Onze ervaring is dat dit op een laagdrempelige manier handvatten biedt voor medewerkers om anders met werkdruk om te gaan. Zo’n coach geeft praktische tips waar mensen echt wat aan hebben!’

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dit samen met Lifeguard te doen?

‘Lifeguard heeft wat ons betreft een originele aanpak die op alle niveaus in de organisatie toepasbaar is. De coaches geven niet alleen praktische tips maar leggen ook een stukje uit van de theorie die erachter zit, bijvoorbeeld hoe een menselijk lichaam reageert op spanningen, gebrek aan beweging, te weinig water drinken, etc. Zo beklijft het beter en helpt het om gedrag echt te veranderen.’


Wilt u aan de slag met werkstress binnen uw organisatie? Neem voor meer informatie contact op met Mark Janssen, telefoonnummer 030 – 24 00 638, of mail hem via dit formulier.