Week van de Werkstress

Lifeguard helpt een waardevolle invulling te geven aan deze week. Voor bewustwording van werkstress en het voorkomen van o.a. spanningen en burn-out.

Let op: beperkt aantal sessies!

Check je werkstress

Het ministerie van SZW organiseert sinds 2014 elk jaar een landelijke campagne om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van teveel stress: Check je werkstress. Tijdens de Week van de Werkstress besteden bedrijven en media daar op verschillende manieren extra aandacht aan. Het doel: werkstress bespreekbaar maken. Een mooie eerste stap. En Lifeguard gaat graag nog een stapje verder. In de Week van de Werkstress in november bieden wij twee trainingen, een inspiratiesessie en/of een dag lang een energy manager op uw werkvloer. Voor medewerkers, leidinggevenden en teams. Zo kan uw bedrijf actief aan de slag met bewustwording van werkdruk en stress, stresshantering en stressherstel en het voorkomen van spanningen, klachten en verzuim. Voor duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en het voorkomen van kosten: een burn-out kost de werkgever namelijk gemiddeld € 60.000 (bron: NRC).

Stress volgens Lifeguard

Stress is subjectief. Een gevoel. Een gedachte. En daarom te beïnvloeden. Werkstress is ook niet per definitie slecht. Het helpt je om scherp te blijven en beter te presteren. Pas als iemand structureel negatieve stress ervaart, wordt het een probleem. Bewustwording speelt daarbij een belangrijke rol.

Beter omgaan met werkstress bestaat volgens onze visie uit het versterken van vijf processen:

  1. Een positiever beeld van stress creëren.
  2. Onnodige energielekken voorkomen.
  3. Snel en effectief herstellen.
  4. Mentale kracht versterken.
  5. Mobiliseren van sociale steun.

Wij zetten medewerkers, leidinggevenden en teams actief aan het werk met de processen die een belangrijke rol spelen bij werkstress. Zo bevorderen we de bewustwording en willen we inspireren tot duurzaam gezond gedrag.

Week van de Werkstress – het Lifeguard-programma:

Training Werkstress en leiderschap

Werkstress kan te maken hebben met de organisatiecultuur of manier van leidinggeven. Deze training ondersteunt leidinggevenden om de performance energie in de organisatie te verbeteren en de werkstress te verminderen. Uitgangspunt is de Lifeguard Energy Scan: een korte vragenlijst die de organisatie- of team energie in kaart brengt. Leidinggevenden kijken naar hun eigen gedrag en naar de team- en bedrijfscultuur. Welke invloed hebben de ongeschreven regels, de rituelen en communicatie op de ervaren werkstress en de slagkracht van de organisatie?

Duur: een dagdeel (3 uur)
Maximum aantal deelnemers: 15 per sessie
Actietarief*: € 1.250 per training
Actietarief* Lifeguard Energy Scan: € 495

Resultaten
De deelnemers:
• kennen het belang van organisatie energie in relatie tot werkstress,
• krijgen inzicht in de mate van invloed van de leiders op organisatie energie,
• krijgen handvatten voor vitaliserend leiderschap.

Training Stress en herstel

Wat is stress, hoe werkt stress, wat zijn de voordelen, wanneer ontstaan nadelige effecten en hoe herkennen medewerkers die effecten, bij henzelf en bij collega’s? Aan de hand van concrete voorbeelden en situaties uit hun eigen leven krijgen de deelnemers inzicht in hun stressbalans. Ze leren chronische stress te voorkomen door te zorgen voor herstelmomenten en voldoende sociale steun. Deze workshop is geschikt voor medewerkers, leidinggevenden en teams.

Duur: een dagdeel (3 uur)
Maximum aantal deelnemers: 15 per sessie
Actietarief*: € 995 per training

Resultaten
De deelnemers:
• hebben kennis van de (neuro)fysiologie van stress,
• herkennen situaties die voor hen stress opleveren en kennen het verschil tussen effectieve, kortdurende stress en chronische, niet helpende stress,
• herkennen de signalen van negatieve stress, bij zichzelf en bij collega’s,
• begrijpen dat ieder individu eigen voorkeuren heeft voor bepaalde types sociale steun,
• creëren een persoonlijk actieplan voor het omgaan met stressvolle situaties.

Lifeguard Inside, voor energie op de werkvloer

Bij Lifeguard Inside loopt een energy coach een hele dag mee op de werkvloer om de medewerkers te trainen in energiemanagement en stresshantering. Dit gebeurt zowel met kennisoverdracht en het geven van zelfinzicht, als met praktische energie-oefeningen. De dag begint met een korte, plenaire kennissessie over werkstress. Gedurende de dag zijn er verschillende sessies rond het thema stressherstel met praktische ademhalings-, rek- en bewegingsoefeningen.

Duur: 1 dag
Maximum aantal deelnemers: onbeperkt
Actietarief*: € 995 per dag

Resultaten
De deelnemers:
• hebben kennis van de (neuro)fysiologie van stress,
• leren hoe je met ademhaling en ontspanningsoefeningen je stress kunt reduceren
• herkennen de signalen van negatieve stress, bij zichzelf en bij collega’s,
• krijgen inzicht in hun eigen herstelmodus.

Inspiratiesessie die aan het denken zet

Beter omgaan met werkstress bestaat volgens Lifeguard uit het versterken van vijf basisprocessen: een positiever beeld van stress creëren, onnodige energielekken wegknippen, snel en effectief herstellen, de mentale kracht versterken en het mobiliseren van sociale steun. De interactieve inspiratiesessie zet de deelnemers aan het denken over hoe ze daarin zelf stappen kunnen zetten.

Duur: 1 uur.
Maximum aantal deelnemers: onbeperkt.
Actietarief*: € 1.495 per sessie.

Resultaten
De deelnemers:
• zien stress als een mooie uitdaging in plaats van een negatief proces,
• voorkomen onnodige stressoren zodat hun energie naar hun prestaties gaat,
• weten hoe ze tussen prestaties door effectief kunnen herstellen,
• krijgen mentale (veer)kracht omdat ze ook onder druk de focus houden op hun prestaties,
• mobiliseren effectieve sociale steun.

Voor snelle beslissers

Beperkt aantal aanmeldingen

Dit programma wordt gegeven door een selectie van gecertificeerde en ervaren trainers. De capaciteit is daarmee beperkt.

Voordelig aanbod

In de Week van de Werkstress krijgt u de trainingen, de inspiratiesessie en Lifeguard Inside met korting. *Het actietarief is geldig als de training/sessie plaatsvindt in november 2018 en als u vóór 26 oktober reserveert.

Duurzaam effect

In aanloop naar of naar aanleiding van de Week van de Werkstress gaan we graag met u in gesprek over verduurzaming van de effecten van het Lifeguard-programma en het inbedden van gezond gedrag in uw organisatie. Bijvoorbeeld met persoonlijke coaching en monitoring of het trainen van leidinggevenden in beleid en aansturing.

Neem voor meer informatie contact op met Mark Janssen, telefoonnummer 030 – 24 00 638, of mail hem via onderstaand formulier.