Met ‘Bruis’ naar een vitale cultuur

Erik Oosenbrug, Manager P&O bij woningcorporatie De Alliantie: “Vitaliteit moet een begrip worden binnen onze organisatie. Na twee reorganisaties bleek uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2016 dat onze mensen niet meer zo lekker in hun vel zaten. Bovendien hebben we te maken met een personeelsbestand met een hoge gemiddelde leeftijd en lange dienstverbanden, en mensen moeten bovendien langer doorwerken. Voor ons twee belangrijke redenen om te starten met een meerjarenaanpak op het vlak van loopbaanontwikkeling, professionaliteit en vitaliteit.

Lifeguard heeft samen met ons het vitaliteitsprogramma Bruis opgezet en in februari 2017 zijn we van start gegaan. Ons doel: mensen enthousiasmeren en in staat stellen om goed met hun energie om te gaan en te werken aan duurzame inzetbaarheid. Een vitale cultuur moet niet alleen leiden tot verbeterde fitheid en veerkracht bij medewerkers, maar ook tot een hogere betrokkenheid, een lager ziekteverzuim en daardoor een hogere productie.”

Vitaliteitsinitiatieven

“Bruis bestaat uit een combinatie van health checks (intake en hermeting), trainingen en individuele coaching. Medewerkers konden zich inschrijven na kick off sessies in Amsterdam en Hilversum. Naast Bruis hebben we ook het platform ‘Lekker in je vel’, waarop we vitaliteitsinitiatieven van medewerkers zelf vermelden. Zoals bijvoorbeeld een hardloop- en zwemgroep waar je je voor kunt aanmelden. Het platform heeft er ook voor gezorgd dat we een aantal fietsbureaus hebben aangeschaft en een tafeltennistafel voor in de hal. Hier wordt ook echt gebruik van gemaakt”.

Gesprek op gang brengen

“Bruis heeft gezorgd voor veel gespreksstof: door het enthousiasme van de deelnemers kwamen mensen met elkaar in gesprek. Dit hebben we verder ondersteund door het ophangen van posters met tips, direct na de trainingen en een interview met één van de deelnemers op intranet. We merken dat er nu meer bewustzijn is als het gaat om vitaliteit. Ook bij leidinggevenden, die concrete handvatten hebben gekregen om vitaliteit bespreekbaar te maken en beter kunnen omgaan met werkdruk binnen het team”.

Bewust werken aan herstel

Bruis heeft gezorgd voor een verbeterde vitaliteit van de deelnemers. De balans tussen inspanning en ontspanning blijft echter wel een aandachtspunt bij veel mensen, blijkt uit de evaluatie. Erik: “We hebben de rapportage besproken met het directieteam (DT) en vooral de uitkomsten van de energy scan, waarbij Lifeguard de verschillende soorten energie in de organisatie meet, waren heel verhelderend. We realiseerden ons het belang van ‘recovery energy’: even gas terugnemen, reflecteren en successen vieren. Reden om de ‘pitstops’, die we in 2015 al hadden ingevoerd, goed op de kaart te houden! Die pitstop gesprekken zijn een soort jaarlijks werkoverleg waarbij teamleden met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen als: ‘Hoe gaat het met jou, hoe gaat het met het team? Hoe zit het met de werkdruk? Etcetera‘. Een HR-adviseur kan dit gesprek faciliteren. Ik doe zelf mee met de tweede lichting van Bruis en merk dat mijn coach ook expliciet aandacht schenkt aan het belang van herstel”.

Doelen stellen

“Mijn rol ten aanzien van Bruis is die van interne projectleider. Ik zorg dat er budget beschikbaar is, ik informeer het DT en bewaak een goede logistiek. En ik ben voorzitter van de projectgroep die betrokken is bij Bruis. Vitaliteit betekent voor iedereen iets anders. Met Bruis werk je aan je eigen doelen. Mijn grootste inzicht? Het belang van slaap. Ik was gelukkig al een goede slaper, maar realiseer me nu nog meer het belang daarvan. Deelname aan het programma heeft er ook voor gezorgd dat ik meer ben gaan bewegen en dat ik bewuster omga met mijn voeding.
Bruis is inmiddels een bekend begrip bij de Alliantie, maar onze ambitie reikt verder: in januari krijgt het directieteam een sessie over vitaliserend leiderschap, met als doel de vitale cultuur binnen de Alliantie naar een volgend niveau te tillen.”