Vitaler gedrag bij Bestuursondersteuning SZW

“Hoe kunnen we er voor zorgen dat onze mensen beter in balans komen en blijven?”. Dit was de belangrijkste vraag van Ralf Krooshof aan Lifeguard. Ralf is directeur van de directie Bestuursondersteuning (BO) van het ministerie van SZW en verantwoordelijk voor ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 2 afdelingen. Hoge ervaren werkdruk en een hoog ziekteverzuim waren signalen voor het MT om samen met Lifeguard na te denken over een aanpak specifiek gericht op het omgaan met stress en aandacht voor herstelmomenten.

De Lifeguard Energy Scan geeft inzicht in de mate waarin de verschillende energievormen aanwezig zijn en vergelijkt deze met benchmarkscores. Op basis van de uitkomsten helpt Lifeguard om de energiehuishouding en de ondernemerskracht van de organisatie te verbeteren (optimaliseren van de hoeveelheid positieve energie).

Agenda van de politiek bepaalt de werkbelasting

BO ondersteunt de politieke en ambtelijke leiding van SZW en draagt bij aan de kwaliteit, tijdigheid en samenhang van de besluitvorming door de leiding. Het ritme van het parlementaire werk en de wekelijkse overleggen met de bewindspersonen en leden van de Bestuursraad bepalen de werkbelasting en bij pieken daarin ontstaat ook werkdruk voor de BO-ers. Ralf: “Het is nogal hectisch bij ons, mensen moeten de hele dag schakelen. Het is daarom heel belangrijk voor onze medewerkers dat ze zich bewust zijn van het belang van tijdig herstel en wat je zelf kunt doen om in balans te komen. De vitaliteitsaanpak moet bovendien bijdragen aan een open cultuur waarin mensen de ruimte voelen om aan te geven dat de druk oploopt. Ik kende Lifeguard al van het ‘Regie op je Energie’-programma dat zij verzorgen voor ons ministerie en ben daarom met hen in gesprek gegaan.”

Werken aan de individuele vitaliteit

Het traject bestaat uit een individueel spoor en teamtrajecten. BO is in de zomer van 2018 gestart met een inspirational en themaworkshops, gevolgd door teamsessies op basis van de Lifeguard Energy Scan. Binnenkort gaat een coach aan de slag bij BO om te helpen bij het daadwerkelijk uitvoeren van de gemaakte teamafspraken en individuele medewerkers te ondersteunen bij het bereiken van hun vitaliteitsdoelen. Ralf: “Ik kan echt merken dat er iets veranderd sinds we zijn gestart met het vitaliteitstraject. Vooral na de themaworkshops over slaap en voeding ging er een soort buzz door de gangen. Deelnemers hebben de opgedane kennis weten te vertalen naar kleine veranderingen in de dagelijkse praktijk. Zo zie je bijvoorbeeld dat collega’s de tijd nemen om even te wandelen in de pauze, er een aantal collega’s is die bewust bezig zijn gegaan met voeding en er zijn initiatieven ontstaan waaronder een serie vitaliteitsactiviteiten georganiseerd door mensen zelf. Denk bij dit laatste onder andere aan sociale activiteiten, zoals een BO Game Night.”

Werken aan de teamenergie

“Ook de teamsessies hebben voor bewustwording gezorgd. Als ik kijk naar mijn eigen team – het MT – dan zijn we ons beter bewust waar de ander energie van krijgt en waar zijn of haar herstelbehoefte ligt. In één van de teams kwam naar voren dat heel veel dingen goed gingen, maar dat sommige dingen niet werden uitgesproken en dat dat soms negatieve energie kostte. Dat team is na die sessie verder aan de slag gegaan met feedback.”

Sturen met de Lifeguard Energy Scan

“Voor mij persoonlijk was het heel leerzaam om er achter te komen dat medewerkers een ander idee hadden over de manier waarop je de herstelbehoefte moet vormgeven. Als manager dacht ik direct aan de verdeling van het werkpakket, maar voor de medewerkers was het juist van belang om bepaalde zaken – zoals sociale evenementen –buiten werktijd om te plannen. Ook vind ik het mooi om te zien welke creativiteit er naar boven komt bij mensen als het gaat om vitaler gedrag. Als MT vinden we het belangrijk om het goede gedrag ook op de langere termijn vast te houden. Dat is nog wel een zorgpunt: hoe houden we dit vast? We hebben in elk geval afgesproken om periodiek de Lifeguard Energy Scan uit te zetten, zodat we met elkaar in gesprek blijven en kunnen bijsturen als dat nodig is.”