Gaat de gasprijs ons verbinden?

De eerste signalen zijn dat meer mensen terug naar kantoor gaan als de gasprijs zo hoog blijft. Het zou een mooie bijvangst zijn van een trieste oorzaak. Hoewel de drukte op de wegen weer aanzienlijk is, lijkt het thuiswerken een blijvertje te zijn. Veel van onze klanten hebben moeite om hun medewerkers weer naar kantoor te krijgen. Het thuiswerken bevalt wel: iets relaxter opstaan, makkelijk naar de tandarts, even boodschappen doen, je kinderen vaker zien en natuurlijk veel productiever zijn. Vreemd eigenlijk, dat laatste. Zouden we dan ook minder mensen nodig hebben? Niet overal in ieder geval, en zeker niet waar de handjes in de operatie nodig zijn zoals bij Schiphol, de NS en de zorg. Blijkbaar hebben we het werk zo ingericht dat we als thuiswerker het idee hebben erg productief te zijn. Maar de vraag is of dat zo is, en of we bezig zijn met de juiste zaken.

De zoom- en teams meetings zijn geëxplodeerd de laatste twee jaar – het verzuim inmiddels ook. Met name uitvoeringsorganisaties hebben problemen om het werk gedaan te krijgen door de uitstroom en uitval. Tegelijk zien we dat nieuwe medewerkers het zwaar hebben: ze worden niet meer goed ingewerkt, vinden het lastig om hulp te vragen bij collega’s die ze niet zo vaak zien en voelen zich minder verbonden met hun nieuwe werkgever. Daar komt bij dat veel mensen echt last hebben van de onzekere tijden die voor ons liggen. Ik hoef dat laatste niet te duiden, niemand wordt vrolijk van het nieuws volgen.

Wij maken ons zorgen bij Lifeguard als we naar de arbeidsmarkt kijken. We zien een overweldigend aanbod om de individuele werknemer vitaal te houden. Medewerkers krijgen hier bijkans keuzestress van en hebben nauwelijks tijd een goed programma te volgen. Vitaliteit moet snel en praktisch zijn vindt men, anders past het niet in het drukke schema. En het lijkt niet of onvoldoende te werken.

Wij geloven dat er genoeg vitaliteitsaanbod voor het individu is en zetten meer in op vitale en veerkrachtige teams. Samen de winter door. En ook als die gasprijs gaat dalen, willen we medewerkers uitnodigen om juist bij elkaar te komen en de verbinding te zoeken. Gezamenlijk werken aan voldoende sociale steun, humor en ontspanning. We zullen ons werk met elkaar anders moeten gaan inrichten om de uitval te verminderen en het tekort aan personeel op te vangen. Laten we daar de winter maar voor gebruiken. Samen!