Werkstress verminderen: hoe doe je dat?

Ieder mens ervaart wel eens meer stress dan gemiddeld. Wellicht staan er belangrijke deadlines voor de deur en is de werkdruk hoog. Een gezonde dosis spanning helpt je om het beste van jezelf te kunnen geven. Kortdurende stress is dus vaak positief. Het ervaren van langdurige stress kan echter negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het presteren op het werk. Daarom is het van belang dat werkgevers zich inspannen voor het verminderen van langdurige werkstress op de werkvloer. Maar hoe doe je dit als werkgever of leidinggevende?

Wij vertellen je er in dit artikel graag meer over!

Werkstress definitie

Lifeguard hanteert de volgende definitie: ‘Stress is onze reactie op een waargenomen bedreiging’. Deze fysieke stressreactie stamt uit de tijd dat we nog jagers/verzamelaars waren, miljoenen jaren geleden. In die tijd kenden we vrijwel alleen fysieke bedreigingen (zoals een sabeltandtijger achter een struik). Tegenwoordig kennen we vooral psychologische bedreigingen (zoals de gedachte aan een lastige klus). Het lichaam reageert op beide vormen van bedreiging (écht of in gedachten) met dezelfde fysiologische reactie: het lichaam in paraatheid brengen om te kunnen ‘vechten of vluchten’. Deze stressreactie is een heel ‘natuurlijk’ en positief fenomeen. We ervaren hierdoor bijvoorbeeld tijdelijk meer energie en meer focus. Het kan bijdragen aan prestatie, gezondheid en motivatie, mits de stress van korte duur is. Negatieve stress ontstaat echter wanneer stress té lang aanhoudt.

Waar kun je werkstress aan herkennen?

Wanneer we negatieve ofwel langdurige stress ervaren, gaat dit vaak gepaard met stress-signalen, ook wel stresssymptomen genoemd. Deze stresssignalen zijn heel functioneel. Ze geven een duidelijke waarschuwing. Deze zijn verschillend per persoon. De één ervaart misschien meer fysieke symptomen, zoals een verhoogde hartslag, spanning in de spieren of hoofdpijn, terwijl bij een ander vooral psychologische of gedragssymptomen merkbaar zijn. Diegene kan zich bijvoorbeeld moeilijker concentreren, neemt moeilijker besluiten of is sneller geïrriteerd of kortaf. Om negatieve stress te voorkomen is het van belang dat je ontdekt wat jouw persoonlijke stresssignalen zijn, om tijdig in te kunnen grijpen en misschien andere keuzes te kunnen maken.

Stresspreventie medewerkers

Het is belangrijk om langdurige of negatieve (werk)stress bij medewerkers te voorkomen. Het blijkt uit onderzoek dat maar liefst 21% van het totale verzuim binnen organisaties gerelateerd is aan werkstress. Daarom geven we graag een aantal adviezen.

Tips tegen stress en spanning

Negatieve stress is vaak een gevolg van een disbalans tussen de ‘belasting’ die op iemands schouders rust en de ‘belastbaarheid’ als mens: wat kan iemand aan? Als leidinggevende kun je aandacht hebben voor beide aspecten. Je kunt er op toezien dat de belasting van medewerkers niet te hoog wordt, hen helpen de belasting beter te ‘managen’ óf je kunt je medewerkers helpen om hun belastbaarheid te vergroten. Hieronder een vijftal tips.

 1. Help medewerkers om hun stressbronnen in kaart te brengen (belasting)
  Bij stressbronnen denkt men al gauw aan krappe deadlines, een hoge werkdruk of bureaucratische processen. Maar denk ook aan een conflict met een collega of een moeizame relatie met een klant. Ook privé kunnen er stressbronnen zijn, zoals de zorg voor een ziek familielid. Je kunt je medewerkers helpen om overzicht te krijgen en meehelpen oplossingsrichtingen te formuleren (zonder ‘het probleem over te nemen’).
 2. Herken ook de interne druk die medewerkers zichzelf opleggen (belasting)
  In aanvulling op stressbronnen van buitenaf, leggen werknemers zichzelf ook vaak onnodig veel druk op. Sommige werknemers streven naar onnodige perfectie, voelen zich té verantwoordelijk en hebben moeite met hulp vragen of het werk loslaten. Bekijk of je deze medewerkers kunt helpen met deze thema’s of bespreek of hij/zij daar misschien meer hulp bij nodig heeft, bijvoorbeeld van een coach.
 3. Help je medewerkers ‘slimmer te werken’ (belasting)
  Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over beter timemanagement. Denk daarbij aan beter plannen, structuur aanbrengen in het werk, prioriteren, maar ook begrenzen en afleiding verminderen.
 4. “Manage energy not only time” (belastbaarheid)
  Maak werknemers bewust van het belang van voldoende slaap, genoeg bewegen, gezonde voeding en frequent ontspannen. Het inbouwen van meer effectieve herstelmomenten gedurende de dag is zeer effectief om negatieve stress te voorkomen. Door vaker pauzes te nemen kunnen mensen vaker eventuele stress ontladen, maar worden zij zich ook bewust van eventuele stress-signalen, om daar vervolgens op te kunnen anticiperen. Geef hierin zelf het goede voorbeeld!
 5. Verbeteren van stress-coping (belastbaarheid)
  Veel medewerkers blijven te lang alleen doorlopen met stress. Maak werkstress bespreekbaar binnen je team. Stimuleer medewerkers om zich sneller te uiten en hulp te vragen als dat nodig is. Hiervoor dient een medewerker zich kwetsbaar op stellen. Daar is vertrouwen en veiligheid voor nodig in het team. Als leidinggevende heb je hier een grote verantwoordelijkheid in, maar ook invloed op!

Werkstress coaching bij Lifeguard

Wist je dat we bij Lifeguard ook speciale programma’s aanbieden om de vitaliteit van medewerkers, teams en de organisatie te verbeteren? Deze programma’s hebben ook een duidelijk effect op de (stress) weerbaarheid van medewerkers. Bekijk bijvoorbeeld ons fysiek en mentaal fit programma of ons vitaal leiderschapsprogramma.

Heb je vragen of advies nodig? Neem contact met ons op!

Heb je na het lezen van dit artikel vragen over het voorkomen en beter omgaan met werkstress? Dan helpen wij je graag verder! Neem contact met ons op door even te bellen of een e-mail te sturen.