Vitaliteit & psychologische veiligheid

Het creëren van een werkomgeving die zowel psychologische veiligheid als vitaliteit bevordert, draagt niet alleen bij aan het welzijn van werknemers, maar heeft ook positieve effecten op de algehele prestaties en productiviteit binnen een organisatie. Maar hoe zorg je voor een veilige en vitale werkomgeving?

Wat is psychologische veiligheid?

Psychologische veiligheid verwijst naar een omgeving waarin mensen zich vrij voelen om zichzelf te uiten zonder angst voor negatieve consequenties. Het moet normaal zijn om je zorgen te delen en te praten over fouten die gemaakt zijn, zodat je daarvan kunt leren. Of naar voren te komen met je ideeën of vragen. Je wilt dat mensen niet bang hoeven zijn voor vernedering of intimidatie.

Verschil sociale en psychologische veiligheid

Sociale veiligheid is het totaal aan regels, afspraken en maatregelen die moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een vertrouwenspersoon en afspraken op het gebied van diversiteit & inclusie.
In een organisatie heb je zowel sociale als psychologische veiligheid nodig. Is er wél sociale veiligheid, maar geen psychologische veiligheid, dan is er sprake van schijnveiligheid.

Psychologische veiligheid op de werkvloer

Je kunt je voorstellen dat een open en positieve werkomgeving, waarin mensen zich gehoord en gewaardeerd voelen, bijdraagt aan het verminderen van stressniveaus en het bevorderen van de vitaliteit van werknemers. Bij Lifeguard spreken we van een ‘onweerstaanbare’ cultuur, als voorwaarde voor vitale medewerkers en excellente teams.

Psychologische veiligheid op de werkvloer is een absolute voorwaarde om succesvol te zijn als organisatie. Het is nodig om je medewerkers betrokken te houden en als basis voor creativiteit, leren en effectief samenwerken

Creëren van een veilige en vitale werkomgeving

Wil je de vitaliteit en veiligheid in je organisatie verbeteren, werk dan aan meer openheid en vertrouwen. Ga het gesprek aan binnen teams: welk gedrag is wenselijk, hoe communiceren we met elkaar, hoe kunnen we de onderlinge verbinding vergroten? Het gaat om de manier waarop je met elkaar omgaat en dat je je realiseert dat jouw gedrag invloed heeft op een ander. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en een gedragsprotocol is nuttig, maar letters op papier zorgen niet voor ander gedrag.

Lifeguard helpt organisaties een veilige en vitale werkomgeving te creëren, onder meer met teamcoaching. Psychologische veiligheid betekent niet dat je elkaar met zijden handschoentjes aan moet behandelen. Het gaat om een open sfeer in het team waarbij mensen fouten durven maken, zich uitspreken en elkaar feedback geven. Onze teamcoaches helpen teams hierover de dialoog met elkaar te voeren en met oplossingen te komen.

Vitaal leiderschap in relatie tot een prettige werkomgeving

Daarnaast is het van belang om te kijken naar het leiderschap. Zijn leidinggevenden zich bewust van hun voorbeeldrol en invloed op het team? Uit onderzoek van The Workforce Institute blijkt dat voor 69% van de respondenten geldt dat de leidinggevende meer impact heeft op de mentale gezondheid dan de huisarts.

Leiders die aandacht hebben voor hun eigen vitaliteit, stimuleren teamleden dit gedrag te volgen door hier proactief over in gesprek te gaan. Als je als manager je team weet te motiveren voor vitaal gedrag, komt dat de sfeer, het werkplezier en de prestaties ten goede. Wij spreken dan over ‘vitaal leiderschap’. In de visie van Lifeguard betekent vitaal leiderschap dat een leidinggevende zelf vitaal is, maar ook een vitale werkomgeving weet te creëren. Kijk dus kritisch naar je eigen gedrag en geef het goede voorbeeld!