Werk voor welzijn

De corona crisis heeft ons niet alleen ellende gebracht. Vorig jaar was er tijdelijk een mogelijkheid om weer bij elkaar te komen, net na de zomer. Dat gaf ons de gelegenheid om de HR-directeuren van grote relaties uit te nodigen om eens te praten over de toekomst van werk. Of werk van de toekomst. Natuurlijk ging het dat eerste jaar over het thuiswerken en verbinding houden met je mensen, alsmede over het leiding geven in een crisis. Deze zomeravondgesprekken bevielen zo goed dat we hier nu een jaarlijks evenement van maken.

Dit jaar, wederom onder leiding van journalist en auteur Jeroen Smit, vroegen we zo’n 20 HR-directeuren maar een ook zevental CFO’s naar hun dromen en vergezichten. Natuurlijk allemaal in de context van een vitale organisatie. De zomeravonden waren bruisend, intiem en openhartig. De rode draad: oprechte aandacht voor de menselijke waarden in een organisatie.

Natuurlijk begrijpt eenieder dat een organisatie doelmatig moet zijn en dat er in een private context winst gemaakt moet worden, maar zowel de CFO’s als de HR-directeuren waren zeer kritisch over een eenzijdige focus op economische groei in een wereld die voldoende uitdagingen kent. Kunnen we waarde en groei ook op een humane manier verwezenlijken en kan groei op een andere manier dan in geld uitgedrukt worden?

De avonden gingen ook over de rol en verantwoordelijkheden van HR. Moet de R niet voor ‘rebels staan? En moet HR minder ontzorgen, maar er wél voor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor mensen in organisaties daar komt te liggen waar hij hoort? Namelijk in de lijn. Waar welzijn en groei van mensen de desbetreffende manager aangaat, waar professionals zich kunnen blijven ontwikkelen.

Ik nodig je graag uit om onze white paper te downloaden, met een samenvatting van de zomeravondgesprekken. Vanuit Lifeguard zien we dat vitaliteit een steeds geaccepteerder werkveld wordt, waarbij niet alleen aandacht ontstaat voor het individu maar ook voor de vitale organisatie. Een vitale organisatie die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en op de juiste manier met haar talenten omgaat, zodat werk bijdraagt aan gezondheid en algemeen welzijn.