5 eigenschappen van Top Performance Teams

Samenwerken heeft er een nieuwe dimensie bij gekregen: thuiswerken. Dit legt meer druk op de teams. Daarnaast is het na 2 jaar op en af volledig thuiswerken soms lastig om de verbinding te maken met elkaar. In de praktijk zien wij dat teams weer opnieuw afspraken moeten maken en dat de teamleden zich weer moeten inspannen om de connectie te maken en optimaal samen te werken. Welke aspecten bepalen het optimaal functioneren van een team? 

Psychologische veiligheid is de bron van top performance

Uit een 2 jaar durend onderzoek van Google blijkt het belang van veiligheid. Het onderzoek toont aan dat goed presterende teams één ding gemeen hebben, psychologische veiligheid. Op het moment dat de veiligheid in gevaar komt door een provocerende opmerking of ellebogenwerk in het team gaat de amygdala in de hersenen in een ‘fight, flight of -freeze stand’ waardoor de ratio min of meer wordt uitgeschakeld. Teamleden durven geen risico meer te nemen, trekken zich terug en stellen zich niet meer kwetsbaar op.

Door potentiële conflicten en mogelijk ongewenste uitkomsten vóór escalatie bespreekbaar te maken vermijd je de fight, flight of freeze reactie.

Psychologische veiligheid zorgt juist voor nieuwsgierigheid, inspiratie en vertrouwen. Positieve emoties die weer heel belangrijk zijn voor het probleemoplossend vermogen en vruchtbare werkrelaties. Als de sfeer binnen teams uitdagend is maar niet bedreigend, is er ruimte voor uitbouwen en out-of-the-box denken en doen. Hoe authentieker mensen zich kunnen gedragen in het team hoe beter de afgewogen risico’s die zij nemen en hoe scherper de beslissingen.

Een teamlid is ook maar een mens

Elk teamlid heeft meningen, uitgangspunten en uitdagingen zoals ieder mens. Iedereen heeft vrienden en familie die van hem of haar houden. Elk teamlid is erop gericht om het gewenste resultaat te bereiken, om het goed en gezellig te hebben met zijn of haar collega’s en om gerespecteerd en gewaardeerd te worden. Kortom, elk teamlid is menselijk. Met deze kennis in het achterhoofd is het makkelijker om naar elkaar toe te bewegen, begrip op te brengen voor de ander en samen een goed resultaat te bereiken.

Tijdens de pandemie was het lastig om in contact en in verbinding te blijven met de teamleden. Nieuw onderzoek wijst uit dat leden van top performance teams toch goede manieren gevonden hebben om in verbinding te blijven. Zo telefoneerden deze leden vaker dan leden van gemiddeld presterende teams. Telefoneren blijkt de relatie te versterken en ook de kans op misverstanden te verlagen.

High performance teams besteden ook meer tijd, 25% meer, aan gespreksonderwerpen die niet aan het werk gerelateerd zijn zoals sport, boeken en familie. Dit zorgt voor verbinding en uiteindelijk een betere teamprestatie.

Top teams hebben effectieve meetings

Onderzoeksresultaten geven aan dat goed presterende teams effectiever vergaderen dan andere teams door een agenda te volgen, de meeting voor te bereiden en door met een check-in te beginnen. Tijdens de check-in geeft ieder teamlid een korte update van de persoonlijke ups-and-downs, gevolgd door de zakelijke. Zo wordt de tijd samen effectief en verbindend besteed.

Een inspirerend gezamenlijk doel heeft een positief effect op het team

Als teamleden zich verbonden voelen met een gezamenlijk doel wordt de intrinsieke motivatie van de teamleden aangesproken. Zij moeten het gevoel hebben dat ze trots zijn en dat het doel van henzelf is, het internaliseren. Dan ontstaat effectiever gedrag, een hoger gevoel van welzijn, flexibiliteit en meer doorzettingsvermogen.

Herstel is minstens zo belangrijk als high performance

Niemand kan altijd hoog in de energie zitten en een positieve mindset hebben. Als je te lang presteert merk je dit bijvoorbeeld omdat je sneller geïrriteerd bent, in de overdrive gaat of zelfs wat onverschillig wordt en afhaakt. Iedereen reageert weer anders in deze zogenaamde survival modus. Op zo’n moment is herstel nodig om terug te komen in de high performance energie. Binnen een team is dit niet anders. Als teamleden goed op elkaar ingespeeld zijn dan herkennen ze de signalen van de survival modus en kunnen zij elkaar helpen om in herstel en performance energie te komen.

Top performance is altijd dynamisch. Door transparantie, echte aandacht, verbinding en ruimte voor elkaar kom je steeds dichter bij de kern en bij gezamenlijke topprestaties. Oefening baart kunst. Lifeguard heeft al 20 jaar ervaring met teamcoaching en training. Met ons eigen model helpen wij teams on the job om te kijken naar verbetering en de verbeteringen te internaliseren. Kijk voor meer informatie op onze teamcoaching pagina of neem contact met ons op.

Bronnen: