Menselijk leiderschap, voorwaarde voor succes in de hybride omgeving

Hybride werken is ‘here to stay’ – dat is inmiddels duidelijk. De voordelen zijn talrijk, zoals meer flexibiliteit voor werknemers en meer efficiëntie voor de organisatie. Maar hoe zorg je dat de cultuur niet verwatert bij het werken op afstand? Lukt het jou als leidinggevende om de verbinding met de mensen uit jouw team en organisatie goed te houden? Zijn rollen en doelen duidelijk, ook op de langere termijn, zodat jouw teamleden optimaal kunnen presteren?

Cultuur en verbinding worden niet langer geladen enkel door aanwezigheid op kantoor. Deze komen tot stand via het werk en door interactie tussen mensen. Dit vraagt om een andere manier van leiding geven. Meer gebaseerd op vertrouwen, empathie en authenticiteit. Ben jij die mensgerichte en vitale leider die daarvoor kan zorgen? Beoordeel het zelf aan de hand van onderstaande zes kerncompetenties van vitaal en menselijk leiderschap.

Menselijk en vitaal managen om potentieel van het team optimaal te benutten

Uit onderzoek blijkt dat 90% van het HR-topmanagement aangeeft dat leiders menselijker moeten managen voor toekomstig succes van de organisatie. Nu wordt slechts 1 op de 4 leiders beoordeeld als een mensgerichte manager. Menselijk wil zeggen dat je oog hebt voor het welzijn en de behoeftes van je mensen. En dat je erop vertrouwt dat taken optimaal verricht worden als hierin wordt voorzien.

De 6 kerncompetenties van menselijk en vitaal leiderschap

In onze visie ben je als mensgerichte leider automatisch een vitaal leider: iemand die zelf vitaal is, oog heeft voor de mensen en ook een vitale werkomgeving weet te creëren. Je kunt anderen raken en inspireren, je blijft dicht bij jezelf en stelt heldere kaders, ten dienste van het grotere geheel. Om deze competenties concreet te maken, hebben we 6 werkwoorden geformuleerd die staan voor het gedrag dat hoort bij vitaal en menselijk leiderschap. Waar ligt jouw kracht? En waar zou je meer aandacht aan kunnen besteden? Check het zelf:

  • Uitdragen

Je kan alleen goed voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Je geeft het goede voorbeeld als het gaat om (vitaal) gedrag en bent open over je eigen verhaal. Je deelt niet alleen succesverhalen, maar ook jouw kwetsbaarheden. Je bent open en echt geïnteresseerd in jouw teamleden. Daarmee ervaart jouw team een veiligere omgeving.

  • Richten

Om niet onnodig energie te verspillen is het belangrijk dat je teamleden weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. Juist bij een team op afstand is het essentieel dat je aandacht schenkt aan rolduidelijkheid en dat je transparant bent over het gezamenlijke, hogere doel. Je toetst regelmatig de gerealiseerde resultaten aan de doelen en stuurt bij. 

  • Toevertrouwen

Als vitale leider weet je verantwoordelijkheid goed te delegeren zonder los te laten. Met duidelijke doelen en back-up op het moment dat het nodig is. Je zorgt voor een betrokken manier van leidinggeven zonder verantwoordelijkheid af te schuiven.

  • Verbinden

Zeker bij leidinggeven op afstand vraagt dit van je om actief het gesprek aan te gaan over het welzijn en de behoeftes van je medewerker. Je begrijpt hoe noodzakelijk dat is als je elkaar minder ziet en spontaan spreekt. Ook houd je de werksfeer goed in de gaten. Je stimuleert teamleden om elkaar te ondersteunen en ervaringen te delen. Met humor, relativeringsvermogen en door successen expliciet te vieren, versterk je jouw team en zorg je voor verbinding.

  • Balanceren

Dit werkwoord gaat over het kunnen managen van de werkdruk van jouw team. Soms vraagt dit lef om heldere keuzes van hogerhand af te dwingen of om voor je teamleden te gaan staan als dat nodig is. Is de verhouding werk-privé voor jouw teamleden goed? Als vitaal leider weet je raad met deze dynamiek. Ook probeer je als vitaal leider de werkdruk eerlijk te verdelen tussen mensen, vooral in een situatie waarin mensen elkaar minder frequent zien.

  • Versterken

Met opbouwende feedback en het benoemen van kwaliteiten versterk je je team. Je spreekt openlijk je waardering uit naar je teamleden en daagt ze uit op een positieve manier. Je hebt aandacht voor ieders persoonlijke ontwikkeling en denkt actief mee. Hiermee voelen jouw mensen zich gezien en worden zij op waarde geschat.

Duurzame prestaties

In welke mate herken je jezelf in bovengenoemde competenties? Aan welke ontwikkelpunten zou je aandacht willen besteden? Het begint vaak met inzicht. Voor jou zelf, maar ook voor de mensen uit jouw team. Samen met je teamleden kun je sociale normen inzichtelijk maken en ontwikkelen. Zo ontstaat een team waarin authenticiteit, empathie en wederkerigheid leiden tot meer vertrouwen en bevlogenheid, die de prestaties enorm ten goede komen. En, zeg nu zelf, wie wil er nu niet werken in een energiek en prettig werkklimaat?!

Wij helpen je daar graag bij.

 

Bronnen: