Blended learning met het Lifeguard portaal

Duurzame gedragsverandering bij deelnemers is het gemeenschappelijke element bij al onze vitaliteitsprogramma’s. Een programma met een ‘blended learning experience’ ondersteunt de deelnemer nog meer om zijn doelen te halen en nieuw gedrag vast te houden. ‘Blended learning’ wil zeggen dat we fysieke interventies (health checks, coaching, trainingen, inspiratiesessies, etc.) combineren met digitale onderdelen (zoals online vragenlijsten en thematische content). We spelen hiermee in op individuele voorkeuren en het maakt meedoen nog leuker!

Wij kunnen via ons portaal 5 soorten thematische content ontsluiten:

A. De deelnemer krijgt proactief content aangeboden met een bepaald tijdsinterval:
1. Short tracks:
– Met opdrachten, uitleg en tips wordt de deelnemer geprikkeld om met de verschillende vitaliteitsthema’s aan de slag te gaan.
2. Deep dives:
– Uitgebreidere opdrachten en diepgaande(re) uitleg waarmee de deelnemer dieper in de verschillende vitaliteitsthema’s kan duiken. Elke deepdive bestaat uit meerdere modules, desgewenst separaat te versturen.
Om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van deelnemers, heeft de content verschillende vormen: artikelen, video, visuals, een checklist, etc.

B. De deelnemer kan op eigen initiatief content raadplegen:
3. Library:
– kennisbank met artikelen, video’s en andere vormen van content, gerubriceerd op vitaliteitsthema
4. Appvisor:
– helpt de deelnemer een keuze te maken uit relevante apps (van derden), passend bij zijn vitaliteitsdoelen
5. Provider guide:
– ‘etalage’ met providers – de deelnemer kan zoeken op thema


Is een ‘blended learning experience’ iets voor uw organisatie? We gaan graag met u in gesprek over dit onderwerp. Neem contact op met Saskia van Dijk, 06-48101627.