Sint Maartenskliniek faciliteert duurzame inzetbaarheid via Wendbaar aan het Werk

 De Sint Maartenskliniek, een ziekenhuis gespecialiseerd in aandoeningen op het gebied van houding en beweging, is een van de dertien organisaties die aan de slag zijn gegaan met duurzame inzetbaarheid via het project ‘Wendbaar aan het werk’. Dit project is een gezamenlijk initiatief van vakbond CNV en de werkgeversverenigingen Transvorm, Zorg aan Zet, WGV Zorg en Welzijn en WZW en is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds. Het doel: duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten in alle lagen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lifeguard heeft de Sint Maartenskliniek hierbij geholpen met het programma Vitaal in beweging.

Uit de Wendbaar aan het werk-quickscan bleek dat de Sint Maartenskliniek positief scoorde op duurzame inzetbaarheid op organisatieniveau, maar dat er nog ruimte was voor verbetering op medewerkersniveau ten aanzien van kennis en gedrag. Er zijn al verschillende duurzame inzetbaarheid-initiatieven, maar de Sint Maartenskliniek wil nog meer aandacht voor het bevorderen van welbevinden en het optimaal functioneren van alle medewerkers.

Er is daarom gekozen om binnen het project onder meer in te zetten op een programma waarbij medewerkers een leefstijltraject volgen bij Lifeguard en het belang van duurzaam gezond gedrag ervaren én gaan uitdragen. Vitaal in beweging bestaat uit twee trainingsdagen en individuele coaching.

De resultaten zijn positief: het programma is beoordeeld met een 8,6 voor de coaching en een 8,2 voor de trainingen. Er wordt nu bekeken hoe het verder uitgerold kan worden binnen de organisatie. Daarnaast is een programma voor medisch specialisten gestart, geaccrediteerd voor de Sint Maartensacademie.