Vitaliteit hoger op de agenda door veranderde werksituatie bij Simmons & Simmons

 “De corona-pandemie heeft ons de kans gegeven om vitaliteit weer op de agenda te zetten”, vertelt Lonneke Timmermans, sinds 2013 HR-manager bij advocatenkantoor Simmons & Simmons. “Jarenlang was het ziekteverzuim heel laag en hoefde ik bij de partners niet aan te kloppen met ‘we moeten aandacht besteden aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid’. Maar tijdens corona zagen we dat het verzuim opliep en heeft vitaliteit een andere lading gekregen. We werken sinds vorig jaar samen met Lifeguard om onze medewerkers te helpen om op een gezondere manier te werken. Ook als we straks over gaan op hybride werken.”

Geen ruimte voor kwetsbaarheid

Lonneke vertelt over de specifieke cultuur bij Simmons & Simmons, een internationaal advocatenkantoor met ruim 20 vestigingen, waar in Nederland ca. 140 medewerkers op de Zuidas in Amsterdam werken: “In onze branche is kwetsbaarheid tonen moeilijk, want er is ‘geen tijd’ om een stapje terug te doen, omdat je altijd klaar staat voor je cliënt. Men kwam vaak pas in actie als het al te laat was, met uitval tot gevolg. Nu zie ik dat de houding van reactief voor jezelf zorgen langzaam verschuift naar actief. Bij proactief zijn we helaas nog niet. Vanuit HR stimuleren we dat door veel te praten met mensen, leidinggevenden tips te geven over hoe om te gaan met signalen van medewerkers en natuurlijk ook door het inschakelen van Lifeguard.”

Hulp bij het thuiswerken

“Uit de survey die na de eerste lock down is uitgezet, kwam naar voren dat mensen behoefte hadden aan een goede werkplek thuis. Dus hebben we ondersteuning geboden bij de inrichting van een thuiswerkplek.  Er was ook een roep om hulp: ‘hoe kom ik door deze periode heen?!’ Vooral de jonge medewerkers gaven aan dat ze het gevoel hadden dat ze de computer niet meer uit konden zetten. ’Ik ben onzichtbaar, de partner voor wie ik werk ziet mij niet’, kregen we vaak te horen. We hebben toen veel gesprekken gevoerd met de partners over het belang van een begin en eind aan de werkdag, voorbeeldgedrag, hoe in verbinding te blijven met je mensen, etc. En we boden een programma aan met Lifeguard. Dat bestond uit de Working from Home webinar-serie en optioneel individuele coaching. Het eerste webinar was collectief, voor de andere webinars kon je je individueel aanmelden. Een mooi begin van een beweging naar meer proactief bezig zijn met je gezondheid in brede zin.

Mensen zijn geen robots

“We gaan in het najaar een health check (PMO) doen om een beeld te krijgen van de energie in onze organisatie en waar medewerkers behoefte aan hebben. We willen medewerkers handvatten bieden zodat ze aan de slag kunnen met zaken waar ze verbetering in willen aanbrengen. Ik ben heel benieuwd of er gedragsverandering binnen onze organisatie zal plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat medewerkers kunnen ontspannen, dat ze nee leren zeggen en aangeven waar grenzen liggen en ze zich daarvoor kwetsbaar durven op te stellen. Dus ik praat veel met mensen, om ze in te laten zien dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. En dat het ook belangrijk is om zelf de regie te nemen. Ik benoem bij sommigen dat mensen geen robots zijn en dat tijden veranderd zijn. De huidige generatie werknemers heeft andere ideeën over wat belangrijk voor ze is. Ze zijn bereid hard te werken maar willen daarnaast ook tijd en ruimte hebben voor andere zaken die voor hen van belang zijn. Dat je herstel nodig hebt is geen teken van zwakte, je hebt het nodig om goed je werk te kunnen doen.”

Gedragsverandering in gang gezet

Zo langzamerhand ontstaat er wel meer begrip voor het feit dat mensen niet meer ‘24/7 aan willen staan’, vertelt Lonneke. “Het is extra lastig als je niet met elkaar op kantoor zit, maar ik hoor de laatste tijd vaker dat leidinggevenden de grenzen van hun medewerkers bewaken door hen op een gegeven moment naar huis te sturen. Dus we gaan de goede kant op. Het moet echter wel een blijvende gedragsverandering worden binnen de hele organisatie. Want ook al is dat moeilijk, je moet zelf aan de bel trekken als het niet goed met je gaat. Gelukkig zie ik dat nu wel vaker gebeuren!”

Holistische aanpak van de health checks

“Ik hoop dat veel mensen in oktober deelnemen aan de health check. Nog niet eerder hebben we zoveel aandacht besteed aan het in kaart brengen van gezondheid binnen onze organisatie. De 360-graden benadering van Lifeguard vinden wij heel goed. Niet alleen worden cholesterol, glucose en bloeddruk en dergelijke gemeten, er wordt ook een HRV-meting en een doelstellend gesprek met een coach gefaciliteerd. Ik heb heel veel zin in dit traject en hoop dat mensen het zien als een cadeautje. Dat ze het zichzelf gunnen om met een coach te gaan zitten om te kijken wat er goed gaat en wat niet.”

Doorlopende aandacht voor gezond en vitaal werken

Lonneke geeft aan dat Simmons & Simmons echt een succes wil maken van de health check: “We willen dat onze mensen zien dat we het onderwerp serieus nemen en er daadwerkelijk iets aan doen. Ik zou het mooi vinden als een aantal van hen op staat en zegt: ‘Ik doe hieraan mee en het heeft me echt iets gebracht’. Ook voor de introductie van hybride werken is de health check van belang. We gaan toe naar 3 dagen op kantoor en 2 dagen flexibel, als dit past bij je functie. Bij hybride werken is het nog meer van belang om in verbinding te blijven, goed in je vel te zitten en op een gezonde manier te werken.

Mijn droom voor 2022 is een vaste interne coach, iemand die periodiek op kantoor is zodat je binnen kunt lopen. Persoonlijk zou ik erg blij zijn met een langer partnership met Lifeguard, en daarmee continue aandacht voor vitaliteit!”