Meer nadruk op mentaal welzijn in Fit@Work bij Radboud Universiteit

Annemarijke Graat en Annemiek Baselaar staan aan de basis van het Fit@Work-programma bij de Radboud Universiteit. Annemarijke: “We zochten een programma met een langere looptijd, bestaande uit healthchecks, trainingen en coaching; een samenhangende aanpak om te werken aan vitaliteit/leefstijl en mentale veerkracht, met een groep. Na een offertetraject met verschillende aanbieders en deelname aan een evaluatiemeeting bij Radboudumc over het Lifeguard Healthy Professionals programma, is gekozen voor Lifeguard. Annemiek: “Eén van de redenen daarvoor was de mate van ontzorging, Lifeguard neemt veel uit handen wat betreft de organisatie.” Annemarijke: “Daarnaast de prettige gesprekken, de heldere korte lijnen en de bereidheid om met ons mee te denken.”

Special Editions

In november 2019 is het vitaliteitsprogramma gestart met een pilot, bestaande uit twee gewone groepen en een ‘Special Edition groep’ met promovendi. Annemarijke: “Er was al langere tijd vraag naar een programma voor promovendi, ‘de millennials’ noemden we die, vanwege de hoge werkdruk, de hoge eisen die jonge medewerkers aan zichzelf stellen en het hoge ambitieniveau. De reden voor zo’n Special Edition was dat deelnemers zich in elkaar kunnen herkennen en daardoor van elkaar leren. Dat werkte, dus later hebben we nog een Special Edition ‘vrouwen in de overgang’ gehad.

Succesvolle pilot

Uit de pilot bleek dat de meeste deelnemers hun persoonlijke doelen veelal  hadden gehaald. Ze zijn zich meer bewust van hun eigen gezondheid en vitaliteit. Hierdoor hebben de meeste deelnemers aanpassingen aangebracht in hun levensstijl, met name het nemen van voldoende rust en ontspanning en een betere energieverdeling (work-life balance). Daarnaast zijn veel deelnemers meer aan het bewegen en noemen deelnemers het voorkomen van burn-out klachten en beter omgaan met stress. De reacties op het vitaliteitsprogramma waren positief. Het programma werd geëvalueerd met een 8 en we zijn het daarom verder gaan uitrollen in de organisatie.”

Hoge werkdruk

Annemiek: “Sinds vorig voorjaar ligt in het vitaliteitsprogramma naast leefstijl meer nadruk op de mentale gezondheid. Zowel het wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke personeel ervaart een hoge werkdruk. We besteden daarom minder aandacht aan voeding en bewegen buiten het werk. Het programma is interactiever geworden, onder meer door gebruik van een werkboek, en er ligt meer nadruk op reflectie. Deelnemers gaan aan de slag met opdrachten en gebruiken het boekje na de training als naslagwerk. Dat is belangrijk, want reflecteren op jezelf is de eerste stap naar gedragsverandering.”

Cultuur veranderen

Annemiek: Met het programma willen we bereiken dat medewerkers zichzelf regelmatig de vraag stellen ‘hoe gaat het eigenlijk met mij?’ en persoonlijk leiderschap tonen om zaken te veranderen. Maar vitaliteit is niet alleen een zaak van het individu. Het moet normaal worden om in teams met elkaar over vitaliteit en mentale gezondheid te praten. Je wilt dat het onderdeel is van de cultuur en dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven. Best een uitdaging in de academische wereld, waarbij het in sommige groepen gewoon wordt gevonden om 60 uur per week te werken. Annemarijke: “We hebben het tij nu wel mee, want door corona zijn mensen meer bewust met hun gezondheid bezig. Daarnaast zorgt de invoering van hybride werken voor een natuurlijk moment om het in de teams, naast de manier van samenwerken, ook over ieders werk-privé balans en vitaliteit te hebben.”

Mentale gezondheid medewerkers verbeteren

Het aanbod op het gebied van vitaliteit en gezondheid bij de Radboud Universiteit is heel breed, met onder meer coaching, een Wellbeing Week in het voor- en najaar, trainingen, buitenwerkplekken in de groene omgeving en een fantastisch sportcentrum. Annemiek: “De meerwaarde van het Lifeguard-programma zit hem vooral in het vergroten van bewustwording over je individuele vitaliteit en verbetering van je leefstijl en mentale gezondheid. Ik hoor heel positieve verhalen over de energiemanagement trainingen, daar hebben mensen écht wat aan. Ze voelen zich minder geleefd en maken meer ruimte voor herstel: bewust uitchecken, pauzemomenten inlassen en ontspanningsoefeningen. Ook zijn veel deelnemers aan de slag gegaan met hun mentale energie, bijv. door switchtasken, multitasken en afleidingen te beperken. We zijn blij met de samenwerking met Lifeguard – in november start lichting 6!”