Trends en tips voor de optimale hybride organisatie

Met hybride werken naar een bruisende organisatie

Inmiddels zijn de meeste kantoren weer volledig open. Bedrijven maken de balans op na corona. Werkplekken worden anders ingericht. Kantoren verschuiven in functie van werkplek naar ontmoetingsplek.  Het nieuwe werken is door corona in een stroomversnelling gekomen. Niets is meer hetzelfde. Wij zien bij bedrijven dat het lastig is om een nieuwe hybride vorm te vinden en controle blijvend los te laten. Om goede afspraken te maken en verbinding te houden met de mensen. Hoe beweeg je mee en haal je het beste uit jouw mensen en de organisatie? In dit artikel de belangrijkste uitdagingen en tips!

Sociale component nog belangrijker bij hybride werken

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van werken op afstand en online vergaderen. Hybride werken is het nieuwe toverwoord. De vervanger van het nieuwe werken. In alle documentatie over het nieuwe werken komen 3 pijlers naar voren: het kantoor, de mens en ICT. Een vierde zeer belangrijk component komt na het massale thuiswerken nu pas bovendrijven. De sociale component: hoe zorgen we dat mensen betrokken, energiek en bevlogen blijven zodat ze met plezier werken en productief zijn?

De belangrijkste post-COVID veranderingen

  • De negatieve houding ten aanzien van thuiswerken is aanzienlijk verbeterd

 Managers hadden vaak een negatieve houding ten opzichte van thuiswerken. Voor de crisis werkte gemiddeld 16% van de medewerkers één of meer dagen vanuit huis. Tijdens de crisis heeft 58% thuis gewerkt. Nu werkt 46% regelmatig thuis. 73% van de organisaties waar, voor de uitbraak van corona, reserves waren ten aanzien van thuiswerken zijn nu positiever hierover.

  • Energiemanagement en wellbeing zijn nog belangrijker geworden in post-COVID tijd

De afgelopen tijd van presteren, sneller en efficiënter werken brengt ook de nodige problemen met zich mee. Wij zien hoger verzuim onder jongeren vanwege eenzaamheid en gebrek aan doel en verbinding. Het sociale ingrediënt voor succes is de afgelopen twee jaar verwaarloosd. Wellbeing staat in de top 5 van HR-prioriteiten volgens Jeanet Meister in Forbes.

  • De veerkracht van medewerkers is sterk gedaald

Optimale veerkracht en bevlogenheid zorgt voor een betere overall gezondheid en een betere prestatie. Onderzoek van Gartner wijst uit dat de gezondheid van de medewerker, gezonde relaties op het werk, vertrouwen en een gezonde werkomgeving essentieel zijn voor optimale veerkracht.

5 tips voor een optimale hybride organisatie

Hoe ga je als organisatie om met de nieuwe vorm van werken en de uitdagingen in post-COVID tijd? Hoe ga je leidinggeven in een hybride organisatie?

Wij hebben 5 tips voor je op een rijtje gezet.

  1. Geef medewerkers de tools om de veerkracht terug te krijgen door inzicht in de belangrijkste energiebronnen en energielekken. Bespreek dit met de individuele medewerkers en in de teams en zorg dat je de energiebronnen versterkt. Geef ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers om dit boven water te krijgen en hiermee aan de slag te gaan.

  2. Ga het gesprek aan. Oprechte aandacht is een belangrijke factor in de wellbeing van medewerkers. Als medewerkers zich ondersteund en gezien voelen halen zij het beste in zichzelf naar boven. Jonge professionals vinden het bijvoorbeeld belangrijker dat zij autonomie ervaren en ondersteund worden dan dat zij vaardigheden aanleren. Zo blijkt uit het trendrapport van Deloitte.

  3. Creëer vertrouwen, fouten maken mag, bespreek het! In een open, veilige cultuur wordt minder stress ervaren. Geef als manager het voorbeeld en stel je kwetsbaar op. Hierdoor durven medewerkers ook eerder hun verhaal te vertellen en ontstaat verbinding en vertrouwen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat jonge professionals stress als belangrijkste reden voor verzuim aangeven. Door dit bespreekbaar te maken verminder je de perceptie van stress. Coaching is ook een goede manier om stress verlagen.

  4. Stem het geven van feedback en je stijl van leidinggeven af op het individu. Naast inzicht in energielekken en energiebronnen is het belangrijk om te herkennen welke energiesoort overheerst bij jouw mensen: performance energie of recovery energie of juist survival of burn-out energie? Worden ze nukkig, haken ze af en zijn ze een beetje cynisch dan is het belangrijk om herstelmomenten in te lassen vanwege overbelasting. Spreek elkaar hierop aan en vraag ook wat de ander prettig vindt. De één wil een aai over zijn bol, de ander een peptalk.

  5. Maak binnen de organisatie heldere afspraken over doelstellingen, verwachtingen en intervisie. Bij werken op afstand zijn duidelijke afspraken nog belangrijker. Wat wordt er van de medewerker verwacht, maar ook: wat verwacht de medewerker van jouw en van de organisatie? Bespreek dit regelmatig op individueel en op teamniveau om de energie hoog te houden.

Echt aan de slag?

Lifeguard heeft al 20 jaar ervaring met het duurzaam verbeteren van prestaties binnen organisaties door medewerkers, teams en leiders in hun kracht te zetten. Wij gaan graag in gesprek om te kijken welke uitdagingen wij samen kunnen oplossen. We beginnen met de analyse op organisatieniveau en maken een plan voor de leiders, teams en individuele medewerkers. Concrete voorbeelden van oplossingen voor de uitdaging van hybride werken zijn:

  • Fit for the hybrid job sessies – in deze plenaire, interactieve sessies krijgen uw medewerkers handvatten om focus aan te brengen, om te gaan met stressoren en de balans tussen ontspannen en inspannen te vinden, zowel thuis als op kantoor.
  • Factsheet Vierluik Energiemanagement – dagdeelversie met coaching – waarbij alle vormen van energie worden behandeld in interactieve trainingen. Van fysieke energie tot zingeving en waarden. De medewerkers gaan zelf aan de slag met hun verbeterpunten en worden ondersteund door een coach.

Bronnen:

https://www.trendsinhr.nl/4-aandachtspunten-richting-het-nieuwe-werken/

https://www.mckinsey.com/mhi/our-insights/adding-years-to-life-and-life-to-years

https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/top-priorities-for-hr-leaders

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/human-capital/articles/human-capital-trends.html