Projectleider: schakel tussen klant en Lifeguard-team

Mark Janssen werkt sinds 2016 bij Lifeguard en is één van de 6 projectleiders. Hij vertelt wat zijn functie inhoudt, aan de hand van de werkzaamheden voor één van zijn klanten. Mark: “Voor een grote afdeling van een verzekeringsmaatschappij hebben we een programma ontwikkeld (Fully Energized) waarmee we op teamniveau de energie en vitaliteit op structurele basis verbeteren. Alle 12 teams van deze afdeling (in totaal 350 medewerkers) krijgen inzicht in hun teamenergie en gaan aan de slag met concrete acties om die te verbeteren. Het resultaat? Hogere en beter gebalanceerde energie, wat uiteindelijk leidt tot betere bedrijfsresultaten.”

Coördinator en adviseur

“Als projectleider ben ik continu de schakel tussen de klant en het Lifeguard team. In het geval van het Fully Energized traject heb ik in de opstartfase meegedacht over welke doelen men wil bereiken en wat precies de klantvraag is. Op basis daarvan heb ik samen met collega’s het program design uitgewerkt. Vervolgens coördineer ik het team van coaches, trainers en projectmedewerkers. Alle Lifeguarders die betrokken zijn bij deze opdracht worden optimaal gebriefd over wat er speelt binnen de afdeling en wat het resultaat moet zijn. Gedurende het traject verzamel ik de kennis die onze trainers, coaches maar ook deelnemers teruggeven over het programma. Dit is belangrijke informatie om wanneer nodig tijdig bij te sturen, maar ook om de klant te kunnen adviseren over dingen die ons opvallen. Als projectleider ben ik in deze rol steeds de overall coördinator, maar ook een inhoudelijk adviseur.”

Kwaliteitsbewaking

“Andere taken binnen het projectleiderschap zijn de financiële monitoring van onze programma’s en de kwaliteitswaarborging van de te leveren diensten. Uit kwaliteitsoogpunt werken we bij klanten vaak met een projectgroep en een stuurgroep. In de stuurgroep zitten beslissers en zijn de bespreekpunten meer strategisch van aard, de projectgroep komt frequenter bij elkaar en is er voor de operationele zaken. Daarnaast werk ik regelmatig op locatie bij mijn klanten. Op die manier krijg je meer gevoel bij de cultuur van het bedrijf en kun je met je advies nog beter aansluiten op wat er speelt.”

Succesvolle aanpak

“Hoewel het Fully Energized programma bij de verzekeringsmaatschappij nog volop loopt, wordt een  aantal concrete resultaten al zichtbaar: 1. Medewerkers hebben inmiddels een gelijk kennisniveau over energiemanagement en er ontstaat een gemeenschappelijke taal. 2. De teams hebben inzicht in hun eigen energieniveau en het concrete gedrag wat daarbij hoort en spreken elkaar daar ook steeds gemakkelijker op aan 3. Medewerkers beseffen dat ze zelf invloed hebben op de energie in hun team en pakken eigen regie. Hierdoor is er meer energie op de afdeling: alle teams hebben concrete actiepunten gerealiseerd en er zijn ook spontaan initiatieven ontstaan ten behoeve van de individuele vitaliteit.
De directeur van de afdeling is tevreden over onze dienstverlening en de impact die we maken. Ze heeft dat blijkbaar doorverteld, want er gaat nu ook een tweede afdeling starten. Het geeft voldoening als datgene wat je samen hebt bedacht, een beweging in gang zet en verder wordt uitgerold binnen de organisatie!”