Energiekere medewerkers en teams bij Prodware

Prodware is een leverancier van zakelijke IT-oplossingen met ongeveer 100 medewerkers en vestigingen in Zaltbommel en Rijswijk. Directeur Rob Sanders: “Ik kende Lifeguard vanuit een vorige werkgever. De reden dat ik contact heb gezocht? Ik wilde de club in beweging brengen en onze mensen op een andere manier aandacht geven. Ze laten weten dat het belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen. Natuurlijk willen we klanten kwaliteit bieden, maar 80 uur per week werken is niet de norm.”

Veerkrachtig omgaan met veranderingen

Prodware heeft roerige tijden achter de rug. Zeker in de IT-wereld is continue verandering een gegeven. Dat vraagt om medewerkers die vitaal en veerkrachtig zijn en een werkgever die oog heeft voor een goede werk-privébalans en een gezonde leefstijl voor zijn mensen. Om die reden is Prodware in oktober 2018 begonnen met het vitaliteitsprogramma ‘Energize U – Be the best version of yourself’. De ambitie: energiekere medewerkers die meer betrokken zijn en met voldoende veerkracht en wendbaarheid hun taken oppakken en als team beter samenwerken en presteren. Het programma heeft niet alleen voordelen voor Prodware als bedrijf, maar deelnemers krijgen kennis en vaardigheden die ze ook in hun privéleven kunnen toepassen.

Resultaten

Het Energize U programma bestaat uit een individueel deel met 2 health checks, 4 verschillende trainingen plus online follow up in de vorm van thematische content en individuele coaching, en een collectief deel met teamsessies. Het programma duurt ongeveer een half jaar. Er hebben 46 mensen meegedaan aan de eerste lichting, dus ongeveer 50%. Rob: “De deelnemers kunnen beter omgaan met stress, scoren beter op het nemen van ontspanningsmomenten, op slaapkwaliteit en het stellen van prioriteiten. Ze ervaren meer quality time en kunnen beter omgaan met sterke emoties. Er blijven nog wel aandachtspunten voor de individuele vitaliteit hoor, met name op het gebied van bewegen, gezonde voeding, focussen en de mate waarin mensen voldoening krijgen van hun werk. Vandaar dat we nu ook themasessies plannen tijdens de verplichte kantoordagen: iedereen krijgt dan de keuze uit 2 of 3 thema’s. En we krijgen twee dagen een Lifeguard Inside, een coach die een dag lang aanwezig is in Zaltbommel om de mensen op de werkvloer te enthousiasmeren voor vitaal gedrag en waar mensen terecht kunnen met hun vragen.”

Teamperformance

Energize U gaat niet alleen over individueel energiemanagement, maar ook over teamenergie. Die energie is gemeten met de Lifeguard Energy Scan. De uitkomsten vormden de basis voor een open gesprek over de teamprestaties. Rob: “Uit de metingen bleek dat er een groot verschil in energie is tussen de teams. Hoe kun je er nu voor zorgen dat waar nodig de balans meer verschuift naar performance energie? Wat is er nodig om beter met elkaar samen te werken? Dat is voor elk team weer anders. De teams hebben hun behoeften in kaart gebracht en actiepunten geformuleerd.
Wat ook leuk is om te melden is de lunchapp die we zelf hebben gemaakt. Medewerkers kunnen online lunch inkopen. Het assortiment is nu breder en gezonder en we merken ook dat collega’s vaker samen lunchen.”

Aandacht voor medewerkers

“Het Energize U-programma is heel goed gewaardeerd door de deelnemers. Het is voor mij een bevestiging dat het goed is om te investeren in onze mensen. Het blijkt uit de rapportage die ik ontvangen heb, maar ook uit een betere score op het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat we recent hebben gedaan. Onze mensen zijn meer betrokken bij Prodware. Ook uit het oogpunt van goed werkgeverschap vind ik het belangrijk om vitaliteit op de agenda te houden. De gesprekken over welke vorm we daar voor kiezen zijn nog gaande.”