Olympisch niveau door ‘supportive environment’

Persoonlijke prestatie, persoonlijke groei, persoonlijke carrièrelijn. De P van persoonlijk en de P van prestatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: als persoon draag je de verantwoording over het beste inzetten van jezelf voor de beste prestatie. High performance vraagt echter om meer dan die persoonlijke inzet. ‘Alleen als je binnen een team vanuit de groene zone opereert, ontstaat er een Olympisch performance niveau,’ zegt Sandra Le Poole. Zijzelf won Olympisch goud als hockeyster. Ze begeleidde in Bejing het dames hockeyelftal naar Olympisch goud en vertaalt haar verworvenheden uit de topsport voor Lifeguard naar het bedrijfsleven.

Interactieve training

Donderdagmiddag, einde van de dag, op een kantoorlocatie aan de Zuid-As. Een team van professionals schuift aan voor de training Supportive environment. Het woord is aan Sandra. De eerste verrassing is dat het een interactieve training is. Dat ze van elkaar gaan leren. Blikken gaan over tafel: dat zijn ze duidelijk minder gewend, om met elkaar persoonlijke thema’s uit te wisselen. Professioneel is toch om dat juist niet te doen? Gaandeweg de training komen actuele en soms gevoelige onderwerpen aan bod. De gesprekken zijn levendig. Aan het eind de evaluatie: wat is er die middag geleerd? Een van de deelnemers: ‘Meer dan ik ooit over mezelf en mijn collega’s heb geleerd in een training. En iets wat ik direct kan gaan gebruiken.‘

Goud

‘Supportive environment’ ontleent haar gedachtegoed aan de twee meest succesvolle dames hockeyelftallen die de Nederlandse topsport heeft gekend. Sandra: ‘De meeste content heb ik ontwikkeld in de tijd dat ik zakelijk manager van het Nederlands damesteam was tijdens de Olympische Spelen in Beijing. Veel talent in dat team, maar ook dankzij dat talent, veel eenlingen. Daar moesten we het wel aangaan: hoe ‘supportive’ kun je zijn ondanks de verschillen en de geschillen, omdat je voor goud wil gaan?’

Deze tips heeft Sandra voor teams die aan de slag willen met ‘creating a supportive environment’:

1. De kern van ‘supportive environment’ draait om aandacht

Geen verhoging van aandacht op persoonlijk level, maar het focussen op het herkennen van persoonlijke signalen. ‘Iedereen kan herkennen wanneer je collega in de groene zone aan het werk is. Er is energie, plezier, inspiratie. De creativiteit stroomt, incasseren is geen probleem en het herstel gaat vlot. Supportive environment is juist nodig bij de twee andere zones. Hoe herken je dat een collega uit jouw team, van groen naar oranje aan het glijden is, of zelfs van oranje naar de rode zone zakt, richting burn- of bore out? ‘ De vraag naar persoonlijke signalen lijkt makkelijk. Maar niet iedereen is openlijk knorrig of teruggetrokken of laat makkelijk zien dat het een bad-hair-day is. Vaak accepteert iemand dat niet eens van zichzelf.

2. ‘Supportive environment’ gaat naast aandacht, om bewustzijn

In de training laten we iedereen helder uitwerken hoe je gedrag is als je uit balans bent. Zodat het duidelijk is voor jezelf en voor een ander. Want hoe beter herkenbaar het is, des te makkelijker is het voor iedereen om het te benoemen, en er adequaat mee om te dealen. Je hoeft geen praatgroep te worden, of elkaars coach te gaan spelen, het gaat om efficiency.

3. Support vanuit EQ

Op werkniveau is support aan elkaar een vanzelfsprekende zaak. Natuurlijk soms ook niet, maar normaliter help je elkaar op een verantwoordelijke, professionele manier. Afspraken nakomen, halen van deadlines en targets, goede communicatie en andere skills die je van professionals mag en moet verwachten. Zoals je van een hockeyer mag verwachten dat die virtuoos met een stick kan omgaan, goede voorzetten geeft, looptechniek en conditie heeft en weet waar het om gaat en wat het doel is, letterlijk en figuurlijk. Maar daarmee haal je nog geen goud. ‘Supportive environment’ gaat veel verder dan skills inzetten. Het doet een beroep op inzet vanuit je EQ, ten gunste van de teamperformance. De valkuil is dat je de ander geeft wat je zelf nodig hebt in zo’n situatie, niet wat hij of zij nodig heeft.

4. Creëer een ‘learning environment’

Bespreek hoe je met elkaar een omgeving kunt creëren, waarin ruimte is om fouten te maken. Zijn er mogelijkheden om de solidariteit binnen het team te versterken en het wederzijdse vertrouwen te vergroten? Blijf elkaar feedback geven!

5. Een high performing team is dat pas wanneer iedereen echt meedoet

En niet wanneer het team je buitensluit omdat je even op oranje staat. Als team ben je daar verantwoordelijk voor: een succesvol team heeft iedereen nodig. De leidinggevende kan steunen, maar niet sturen of daar de verantwoording over nemen. Het is iets dat je als team zelf stuurt, onderhoudt en blijvend inzet.’

Sandra: ‘Het begint bij aandacht en bewustzijn voor signalen, om van daaruit een ‘supportive environment’ te creëren dat het fundament legt voor een ‘sustained high performing team’. Het is een even doeltreffende als efficiënte manier om elkaar te stimuleren aan de bal te blijven. Door ‘customized support’ te bieden. Want als je iemand op de juiste, afgestemde manier weet te supporten, dan doe je niet alleen iets voor je collega, je doet iets voor het hele team. Als iedereen zich daar voor inzet, dan straalt dat uit naar de rol van het team binnen de organisatie. Dus je collega, je team en uiteindelijk de hele organisatie hebben baat bij een ‘supportive environment’.’

Met dank aan Meis Thewissen voor het interview