Lifeguard en Right To Play gaan samen spelen

Spelen is ontspanning. Spelen betekent down time. Hiervoor tijd vrij maken is belangrijk om effectief te kunnen blijven. Right To Play en Lifeguard geloven beiden in de kracht van spelen. Voor kinderen, maar juist ook voor de werkende mens.

V.l.n.r.: Sep Visser, Marije Dippel, Martin Hersman en Harm van Woerkom

Marije Dippel, directeur Right To Play Nederland: “Als je speelt wordt je creativiteit aangesproken en leer je samenwerken. Het inspireert en verbindt. En het is vooral leuk! Dit ervaren we in de 16 landen waar Right To Play actief is. Maar we zien het ook in Nederland. Gewoon thuis, op school of op de werkvloer.”

“En daarom gaan Lifeguard en Right To Play samenwerken om organisaties vitaler te maken”, aldus Mikkel Hofstee van Lifeguard. “…want spelen is een belangrijk goed. Het stimuleert het autonome denken en leidt buiten de gebaande paden. Het vergroot het plezier in je werk en maakt je effectiever.. Spelen is een effectief middel om je brein even tot rust te brengen en je lichaam te activeren. Dit zijn essentiële bouwstenen om mensen en organisaties beter te laten presteren. “

Training Play to Perform

De praktische invulling van de bijzondere samenwerking tussen Right To Play en Lifeguard is de professionele training “Play to Perform”. In deze training is de jarenlange ervaring van beide organisaties op het gebied van spelen en de positieve effecten daarvan, op bijzondere wijze gebundeld. De training biedt diverse spelvormen en rituelen, met als doel medewerkers in beweging te laten komen en de positieve effecten dat spelen heeft op het brein inzichtelijk te maken. Of om ze juist te stimuleren even bewust offline te gaan om op te laden. Binnenkort vinden de eerste trainingen plaats bij organisaties Loyens & Loeff en Clifford Chance in Amsterdam.

De opbrengsten van de Play To Perform training komen volledig ten goede aan de programma’s van Right To Play in Afrika, het Midden Oosten en Azië.

Partnership tussen Right To Play en Lifeguard

In aanvulling op de Play to Perform training nemen Lifeguard medewerkers deel aan Right To Play events zoals de Ultimate Sports Quiz en zetten zich vrijwillig in om projecten te ondersteunen. Klanten van Lifeguard worden ook betrokken bij het belangrijke werk van Right To Play.


Meer weten over de Play to Perform training? Neem dan contact op met:

  • Sep Visser | Lifeguard | sepvisser@lifeguard.nl | 06 53 25 38 23
  • Harm van Woerkom | Right To Play | hvanwoerkom@righttoplay.com | 06 83 55 53 09