Levensgebeurtenis

Deze zomer ben ik getroffen door een ‘life event’. De laatste dag van mijn vakantie kreeg ik midden in de nacht een telefoontje van mijn zus: haar man was onverwacht overleden. 47 jaar oud en vader van een zoon van 18 en een dochter van 15 jaar. Naast alle verdriet en het gevoel van onwerkelijkheid, is de eerste week na zijn overlijden een rollercoaster van gebeurtenissen. Maar ook een week waarin je veel tijd met familie en vrienden doorbrengt, waarbij veel gelachen wordt en herinneringen worden opgehaald.

Gelukkig hadden mijn zus en haar man een goede levensverzekering afgesloten en ook met mijn zwagers werkgever konden we op een heel prettige manier zaken afhandelen. Het is heel cru, maar financiële ruimte blijkt enorme rust te geven in dit soort situaties. Naast het verwerken van verdriet, is het volstrekt menselijk dat je gaat nadenken over de toekomst van je kinderen. En daar hoort een financiële ondergrens bij. Ik heb direct een extra levensverzekering genomen.

Afgelopen periode heb ik veel steun gekregen van vrienden, familieleden en collega’s en ik merk hoe belangrijk het is om er over te praten. Tegelijk bedacht ik me dat dit voor mijn zus een serieus life event is volgens de vragenlijst die in de jaren zestig ontwikkeld is door psychiaters Holmes en Rahe. Op basis van onderzoek hebben zij de relatie gelegd tussen verschillende levensgebeurtenissen en de kans op ziekte in de navolgende jaren. Per levensgebeurtenis krijg je een aantal punten toegekend. Als deze punten op jaarbasis boven een bepaalde waarde komen, dan heb je statistisch meer kans om de komende 2 jaar ziek te worden als gevolg van de stress van deze gebeurtenis(sen). De afkapwaarden zijn als volgt:

Minder dan 150 = weinig levensgebeurtenissen en kleine kans op stress gerelateerde gezondheidsaandoeningen.
150 tot 300 punten = 50% kans op gezondheidsklachten in de komende 2 jaar.
Boven de 300 punten = 80% kans op gezondheidsklachten in de komende 2 jaar.

Het overlijden van je partner geeft je 100 punten, dus dan ben je al een eind onderweg. Overigens kunnen ook positieve live events een score geven, zoals een vakantie of je huwelijk. Dit zijn namelijk allemaal gebeurtenissen die impact hebben op je mentale belastbaarheid.

Bij Lifeguard gebruiken we deze vragenlijst al sinds onze oprichting 15 jaar geleden. Het geeft onze coaches hele goede handvatten om het gesprek met coachees aan te gaan over deze gebeurtenissen. Zie ‘Holmes and Rahe stress scale‘ om zelf eens te kijken hoe je scoort op basis van de afgelopen 12 maanden. Let wel op: de scores zijn enigszins ouderwets en hoe je reageert op levensgebeurtenissen is sterk afhankelijk van je belastbaarheid. Deze testen zijn goed om het gesprek aan te gaan, maar voorzichtigheid met het trekken van individuele conclusies is gewenst.