Energieke MindBoost-maand voor KPN-medewerkers groot succes

“Met het MindBoost-programma hebben we een maand lang de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers een boost gegeven. Het doel was om KPN’ers fit, blij en energiek te houden”, vertelt Sabine Olthuis, HR Adviseur en medeorganisator  van het programma. Uit het onderzoek ‘Thuiswerken tijdens coronacrisis’ bleek dat medewerkers meer moeite hebben met hun werk-privé balans en dat ze meer werkstress ervaren. Het is moeilijker om verbonden te blijven met collega’s en mentaal en fysiek fit te blijven. Belangrijke signalen, die aanleiding gaven om in actie te komen. Sabine: “Niet 1 week, zoals vorig jaar toen we meededen met de Week van de Werkstress, maar 4 weken lang op een positieve manier aan de slag met vitaliteit, energie en balans! Lifeguard heeft ons geholpen met de ontwikkeling van het programma.”

Rode draad

“We hadden de uitdrukkelijke wens om een breed programma neer te zetten op het gebied van mentale weerbaarheid, maar wel met een positieve insteek. Vandaar dat we hebben gekozen voor de naam MindBoost, met de nadruk op energie. En we wilden, wat betreft de rode draad van het programma, aansluiten bij de waarden die in onze cao benoemd staan: Veerkracht, Verbondenheid en Vitaliteit – de vierde waarde Vakmanschap was voor dit programma niet van belang. Lifeguard heeft vanuit haar expertise sturing gegeven aan de opzet van het programma. Het is opgebouwd uit bestaande initiatieven binnen de KPN Academy, aangevuld met interventies van externe leveranciers en Lifeguard zelf. Lifeguard heeft een planning en draaiboek gemaakt, in overleg met ons KPI’s opgesteld, meegedacht over de communicatie en het project gecoördineerd.”

Succesvolle aanpak

“MindBoost is heel goed ontvangen, het bood echt voor ieder wat wils. Sterker nog: twee uur na lancering zaten we al op 400 aanmeldingen en toen had nog niet eens iedereen een uitnodiging ontvangen. Er moesten direct al sessies bijgeboekt worden! We hebben veel KPN’ers kunnen enthousiasmeren, er hebben meer dan 2000 collega’s meegedaan. Dat is veel meer dan onze doelstelling van 700 inschrijvingen. Onze eigen evaluatie loopt nog, maar de evaluaties van onze partners voor de verschillende activiteiten zijn heel positief”. 

Week 1: Boost je Veerkracht

Om een beeld te geven van het programma deelt Sabine wat high lights: “De eerste week stond in het teken van ‘Hoe blijf je veerkrachtig in digitale tijden’. Met een plenaire kick off door HR-directeur Hilde Garssen en ex-schaatser Jochem Uytdehaage, trainingen ‘Werkgeluk en ik’ en ‘Het positieve brein’ en speedcoach sessies zijn we de maand krachtig gestart.

Week 2: Boost je Verbondenheid

In de tweede week was het thema Verbondenheid, met trainingen ‘Work-life balance’, ‘Leidinggeven op afstand’ en ‘Plezier en verbinding op afstand’ en een Meditatie Challenge. Dit hield in dat deelnemers elke dag begonnen met een meditatie check-in en de dag eindigden met een meditatie check-out. Hier hebben gemiddeld 100 KPN’ers aan meegedaan en die waren erg enthousiast. Voor sommigen was het ook confronterend om te ervaren dat ze zichzelf normaal gesproken niet de tijd gunnen om te mediteren.

Week 3: Boost je mentale Vitaliteit

De derde week draaide om mentale vitaliteit. Naast de trainingen ‘Mentale kracht’ en ‘Van stress naar succes’ werd er een 5-dagen programma aangeboden via een app van The Recharge Company, te volgen als individu of als team.

Week 4: Boost je fysieke Vitaliteit

‘Boost je fysieke vitaliteit’ was het laatste thema, met trainingen over voeding, ontspannen en slaap en een kick-out door Mikkel Hofstee, ceo van Lifeguard en schrijver van het boek ‘Oermens 2.0’. Tijdens de hele maand kregen medewerkers tips over handige apps en inspirerende podcasts.”

Follow up

Over de opvolging van de vitaliteitsmaand is ook nagedacht: “We hopen dat mensen nu zelf de diepgang gaan zoeken. Hiervoor hebben we een menukaart gemaakt met alle mogelijkheden die medewerkers hebben vanuit hun persoonlijke inzetbaarheidsbudget. Denk bijvoorbeeld aan trainingen op verschillende thema’s en coaching. De coach heeft al diverse aanvragen gehad. En het blijft niet bij deze maand, we gaan zeker verder. We zijn nu bezig met de uitwerking van onze visie en uitgangspunten voor een vitaliteitsaanpak, zodat we hier structureel mee aan de slag kunnen. In december zitten we weer met Lifeguard om tafel om samen naar een langetermijnaanpak te kijken. Het gaat om een integrale benadering met als doel een vitale organisatie te creëren.”