Gezond en Wel-programma online om JBZ-medewerkers – juist nu – te ondersteunen

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) was net met de derde lichting van het vitaliteitsprogramma Gezond en Wel gestart, toen de coronacrisis begon. Vrijwel alle werkzaamheden die niet direct bijdroegen aan het primaire proces – het leveren van zorg – werden direct stopgezet. In de afgelopen periode is er ontzettend veel gevraagd van met name het zorgpersoneel, maar eigenlijk  van iedereen binnen het  JBZ. Op een goede manier je energie en vitaliteit managen kan medewerkers juist in deze tijd helpen om overeind te blijven en optimaal te blijven presteren.

Reageren op veranderingen

Het Gezond en Wel projectteam van het JBZ heeft Lifeguard om die reden gevraagd een voorstel te doen voor een online vitaliteitsprogramma. Dit programma ondersteunt medewerkers bij onder andere de volgende uitdagingen:

  • De context van het (nieuwe) werken voor het individu en zijn/haar omgeving (offline/online)
  • Angst / bezorgdheid voor eigen gezondheid (stressmanagement)
  • Trauma’s door ervaringen met patiënten (‘Heb ik wel genoeg gedaan?’)
  • Snel moeten aanpassen aan andere werkzaamheden, workload
  • Werk-privé balans (thuiswerken, missen van structuur)
  • Nieuwe manieren van verbinding met collega’s en daar comfortabel mee zijn

Navigeren in de nieuwe werkelijkheid

Het online traject bestaat uit 2 groepstrainingen en 2 individuele coachgesprekken, opgevolgd door verdiepende e-modules  (zogenoemde ‘Short tracks’). In totaal voor de medewerker een tijdsbelasting van 4,5 uur in 8 weken. De deelnemers zijn gestart met de training ‘Navigating in the new reality’, over hoe je regie houdt over je eigen energie in een crisissituatie. Eén van de deelnemers zegt daar over: “Heel duidelijk in deze training werd ‘wie ben ik in de realiteit van nu, met de drukke heftige tijd die achter mij ligt’. Ik heb nog niet echt de handvaten gekregen hoe ik het anders ga doen, wel wat anders zou moeten. Maar de vervolgstap zullen we zeker maken met de coaching die komt.” Het feit dat de training online gegeven werd, was voor de meeste deelnemers geen issue: “Prettige omgeving om jezelf open te stellen. Goede vragen en opmerkingen van de trainer die je aan het denken zetten. Fijn om in kleinere groepjes dingen te bespreken.”

Persoonlijke gesprekken met een coach

Na de eerste groepstraining volgt een 1-op-1 gesprek met een coach van een uur, gebaseerd op de uitkomsten van een vitaliteitsvragenlijst die de deelnemer van tevoren invult. De coaching betreft energie- en stressmanagement, toegepast op de persoonlijke situatie van werken en leven. Het volgende programmaonderdeel vindt weer plaats in groepen: een Q&A-sessie naar keuze. Thema’s waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn: Ontspanning, Het brein; positieve mindset en Werk-privé balans. Het programma wordt individueel afgerond met een coachgesprek van een half uur.

Ook kijken naar wat de crisis heeft gebracht

Naast het belang van vitaliteit en goed energiemanagement, gaat het programma over herijken, eigenaarschap en verandering. We staan stil bij hoe de coronacrisis medewerkers heeft geraakt, maar ook wat het hen heeft gebracht (zowel zakelijk als privé) en hoe je deze positieve kanten kan vasthouden. Susan Peelen, P&O Specialist Arbo bij JBZ en projectleider van Gezond en Wel: “Op basis van een peiling onder de medewerkers met als insteek ‘hoe gaat het met je?’, heeft Lifeguard samen met ons het alternatieve vitaliteitsprogramma ontwikkeld. Het voelt goed dat wij als organisatie, in de huidige coronasituatie, onze medewerkers met dit online programma kunnen ondersteunen en hen handvatten bieden hoe zij met hun energiebalans om kunnen gaan.”