Met The Step werkt Atradius aan duurzaam inzetbare medewerkers

Atradius is sinds 2015 klant van Lifeguard. Toenemende regeldruk, concurrentie en snelle technologische ontwikkelingen waren de aanleiding voor Atradius om na te denken over een vitaliteitsprogramma. Het doel: veerkrachtige en duurzaam inzetbare medewerkers. Samen met Lifeguard is vitaliteitsprogramma ‘The Step’ gelanceerd, dat inmiddels door 300 van de 500 medewerkers is gevolgd. En met aansprekende resultaten! Een goede reden om in gesprek te gaan met Nicole Starmans, Senior HR Business Partner en projectleider van The Step.

1. Wat heeft Lifeguard voor Atradius gedaan?

We hebben voor Lifeguard gekozen omdat ze passen bij ons bedrijf. Atradius heeft een familiecultuur, informeel en no-nonsense. We wilden een programma dat aansluiting zou vinden bij iedereen. De jarenlange ervaring en de pragmatische stijl van Lifeguard sprak ons aan. De link met sport die Lifeguard legt past ook bij Atradius. Wij sponsoren bijvoorbeeld de ALS City Swim. En zo zijn er meerdere initiatieven die medewerkers nemen, gerelateerd aan sport en met een maatschappelijk belang. The Step werd daarom snel geaccepteerd door de mensen, er was vertrouwen.

2. Welk doel had Atradius voor ogen?

Wij wilden mensen bewust maken van hun eigen rol als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Als je klaar wilt zijn voor de toekomst, moet je zelf initiatief nemen. Belangrijke uitgangspunten van The Step waren dus: eigen regie nemen en een groot aanpassingsvermogen. Het programma is gelanceerd tijdens de jubileumbijeenkomst voor het 90-jarig bestaan van Atradius, door onze landendirecteur Tom Kaars Sijpesteijn, die het programma een warm hart toedraagt. Alle medewerkers kregen als cadeau een boek over de historie rondom ons bedrijf en deelname aan The Step als cadeau voor de toekomst. Deelname is vrijwillig; een bewuste keuze die past bij de mindset van ons bedrijf en bij het programma zelf: eigen regie en verantwoordelijkheid. Inmiddels is The Step onderdeel van onze bedrijfsstrategie geworden.

3. Wat was jouw rol hierbij?

Ik ben gevraagd als projectleider en ben hiermee verantwoordelijk voor het programma, dat wil zeggen van opzet en uitvoering tot evaluatie en voortgang. Uiteraard werk ik samen met een enthousiast team van mensen van Atradius en Lifeguard.

4. Wat was het resultaat?

De deelnemers hebben een betere veerkracht en meer energie gekregen. Een belangrijk doel voor ons was persoonlijk leiderschap, oftewel: eigen regie nemen. Dat is ook verbeterd en dat is merkbaar binnen de organisatie. Het gaat gestaag, maar je ziet dat mensen een andere mindset hebben. Ze gebruiken andere taal, vertonen nog meer initiatief en nemen moedige beslissingen. Hun werk-privébalans is anders en ze hebben hun levensstijl aangepast. Dat zit hem vaak in kleine dingen, hoewel er ook deelnemers zijn die drastischer veranderingen hebben toegepast.
Wat daarbij erg heeft geholpen, is dat de workshops werden gevolgd door medewerkers uit alle lagen van de organisatie, inclusief het management. Managers hielden zich niet afzijdig, maar spraken zich ook uit. Dat zorgde voor openheid en vertrouwen.

5. Wat was voor jouw persoonlijk het belangrijkste leerpunt?

Als projectleider was ik prettig verrast door het enorme enthousiasme. Door The Step vrijwillig aan te bieden hebben we ook een risico genomen; dit heeft echter goed uitgepakt en daar had ik vooraf al alle vertrouwen in. Ook dat past bij de nieuwe mindset: denken in kansen in plaats van barrières. We doen het gewoon!
Als deelnemer heb ik gezien hoe hardnekkig patronen zijn. Maar wat ik ook gezien heb: met aandacht kun je gewoontes ombuigen. Veranderen kan, als je echt wilt!