Lifeguard wint aanbesteding van Algemene Bestuursdienst en versterkt vitaliteit topambtenaren

Met trots kondigen we aan dat Lifeguard de recente aanbesteding van de Algemene Bestuursdienst (ABD) heeft gewonnen. Deze overwinning markeert een strategische samenwerking waarbij we de komende jaren de Topmanagementgroep (TMG) en bewindspersonen van de Rijksoverheid gaan ondersteunen in het versterken van hun veerkracht en vitaliteit.

De Algemene Bestuursdienst heeft de opdracht om de topmanagers en bewindspersonen te begeleiden aan Lifeguard gegund. Deze begeleiding is gericht op het optimaliseren van hun prestaties en het vervullen van een voorbeeldrol binnen de organisatie.

Lifeguard en ABD zetten volgende stap

Met deze samenwerking beogen Lifeguard en ABD een significante impact te hebben op de vitaliteit van de Nederlandse topambtenaren. Het programma is ontworpen om bij te dragen aan vitaal leiderschap in Nederland.

Omschrijving van de opdracht

De TMG en bewindspersonen worden geconfronteerd met aanzienlijke eisen, waarbij harder en meer werken geen duurzame oplossing biedt. DGABD, vanuit haar werkgeversrol, zet in op ondersteuning van deze doelgroep op het gebied van veerkracht en vitaliteit. Het programma heeft als centrale vraagstukken: Hoe kunnen TMG’ers zorgdragen voor hun eigen vitaliteit en die van hun organisatie? Hoe kunnen bewindspersonen zorgdragen voor hun eigen vitaliteit en effectief blijven opereren in de politieke en politiek-ambtelijke context?

Expertise van Lifeguard

Lifeguard, met ruime ervaring in het begeleiden van bestuurders, waaronder het eigen CxO-programma, en een diepgaand begrip van de politiek-bestuurlijke context, heeft de expertise om deze krachtige persoonlijkheden te ondersteunen.

Focus van het programma

Het vitaliteitsprogramma richt zich op het bevorderen van vitaal leiderschap. Deelnemers worden gestimuleerd om veranderingen door te voeren in hun werkwijze, zoals kortere vergaderingen, effectieve pauzes, het doorbreken van compulsieve werkpatronen, het stellen van grenzen en het delegeren van taken. Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan het bewust inzetten van de voorbeeldrol als leider op het gebied van vitale werkgewoontes.

Uitdagingen en oplossingen

Een van de grootste uitdagingen is de drukke agenda van de deelnemers. Lifeguard erkent dit en streeft naar betrokkenheid door middel van commitment, maatwerk en nauwe samenwerking met het secretariaat en assistenten.

Waarom Lifeguard?

Lifeguard is gekozen vanwege de naadloze aansluiting van haar visie op de opdracht en de doelgroep. De beoordelingscommissie waardeert de ervaring van het Lifeguard-team binnen de context van de Rijksoverheid en politiek-bestuurlijk niveau.