TNO en Lifeguard gaan 4 jarige overeenkomst aan voor een vitale organisatie

TNO en Lifeguard hebben een vierjarige overeenkomst gesloten om in partnerschap een vitaliteitsprogramma op te zetten. De samenwerking, die ‘Fit for your Future’ is gedoopt, moet niet alleen leiden tot lager ziekteverzuim. Vitalere medewerkers dragen ook bij aan een gezonde en sprankelende organisatie die leuker, energieker, creatiever en productiever is. Ofwel, een aantrekkelijke werkgever waar talent zich thuis voelt. 

Mikkel Hofstee en Irene van den Broek
Mikkel Hofstee (Lifeguard) en Irene van den Broek (TNO)

Meer dan individuele vitaliteit

Er is expliciet gekozen voor een langetermijnstrategie omdat het programma niet alleen naar individuele vitaliteit kijkt, maar ook naar teamenergie, leiderschap en organisatie-aspecten. Het is een unieke samenwerking, waarbij naast de kennis en ervaring van Lifeguard ook de in-house expertise van TNO Healthy Living en TNO HR wordt ingezet. Lifeguard en TNO verzorgen samen het programmamanagement, dat op basis van een organisatiescan wordt uitgevoerd.

Breed draagvlak in de organisatie

Mikkel Hofstee, CEO Lifeguard, is trots op de samenwerking: “Ik vind het mooi om te ervaren dat TNO niet alleen andere partijen helpt te innoveren, maar zichzelf ook vernieuwt en daarvoor de beste kennis en ervaring van binnen en buiten de organisatie inzet.” In de stuurgroep zitten twee managing directors, naast TNO HR directeur Irene van den Broek. Van den Broek: “We vinden het belangrijk dat we breed draagvlak in de organisatie hebben. TNO medewerkers zijn zeer betrokken bij hun werk, maar dat kan leiden tot een hoge ervaren werkdruk. Door op een systemische wijze naar vitaliteit te kijken, is dit veel meer dan een leefstijlprogramma, zonder het te groot en alomvattend te maken. Juist de samenwerking en afstemming tussen verschillende stakeholders en initiatieven is een belangrijke succesfactor”.