PMO

Door middel van een PMO onderzoek krijg je snel en goed een objectief beeld van de vitaliteit van je werknemers. Als werkgever kun je vervolgens aan de slag om de vitaliteit van je medewerkers en de energie in je organisatie te verbeteren.

Wat is een PMO?

PMO staat voor preventief medisch onderzoek, ook wel een healthcheck genoemd. Een preventief medisch onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s in kaart van je medewerkers. Dit zijn enerzijds de arbeid gerelateerde gezondheidsrisico’s die uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) naar voren komen. Anderzijds kijkt een PMO ook naar de privé situatie en leefstijl van de medewerker. Een PMO kijkt daarmee breder naar vitaliteit dan het PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek).

Is een PMO verplicht?

Het aanbieden van een PMO aan je medewerkers is verplicht volgens de Arbowet. Wat te onderzoeken en de frequentie daarvan staat niet gedefinieerd en kan dus verschillen per branche of per bedrijf.

Waar de werkgever verplicht is om een PMO aan te bieden, is de werknemer niet verplicht om deel te nemen. Deelname is altijd op vrijwillige basis. Echter, in sommige branches waar verplichte keuringen noodzakelijk zijn gezien de aard van het werk kan de werknemer wel verplicht worden tot deelname. Er is geen vaste frequentie bepaald voor het uitvoeren van het PMO. Het is aan de werkgever zelf (in samenspraak met de ondernemingsraad of werknemersvertegenwoordiging) om de frequentie en inhoud van het PMO vast te stellen.

Hoe werkt een PMO bij Lifeguard?

Online vragenlijst

Een PMO start, in de meeste gevallen, met een online vragenlijst via ons beveiligde portaal. Hierbij beantwoordt de medewerker vragen over diverse thema’s van vitaliteit. De exacte set vragenlijsten wordt afgestemd in nauw overleg met de klant en bedrijfsarts en vloeit voort uit de RI&E.

Terugkoppeling

De medewerker ontvangt direct een terugkoppeling op de uitkomsten van de vragenlijsten en kan direct zien waar zijn of haar verbeterpunten liggen.

Fysieke testen

Vervolgens ondergaat de medewerker enkele fysieke testen die worden uitgevoerd door een vitaliteitscoach van Lifeguard. Ook de inhoud van deze fysieke testen is afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E en wordt bepaald in overleg met de klant en de bedrijfsarts.

Gesprek met coach

Uiteindelijk gaat de werknemer in gesprek met een vitaliteitscoach die de resultaten van de vragenlijsten en de fysieke testen bespreekt. De werkgever krijgt geen inzage in deze individuele uitkomsten maar wel op groepsniveau.

Waarom een PMO onderzoek?

Een PMO geeft je medewerkers inzicht in hun eigen vitaliteit, zodat zij weten wat er goed gaat en waar nog ruimte voor verbetering ligt. Dit zorgt voor fittere medewerkers, meer energie en betere bedrijfsprestaties. Voor de werkgever geeft het inzicht in de vitaliteit van zijn medewerkers op organisatieniveau. Op basis hiervan willen we samen bepalen wat beter kan in de organisatie/voor de medewerkers en hoe we dat gaan aanpakken, in de vorm van een actieplan.

PMO en privacy

Een PMO moet voldoen aan de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze stelt dat verkregen gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Afspraken over privacy worden met de klant gemaakt en vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Data van individuele deelnemers wordt nooit teruggekoppeld naar de werkgever. Er worden wel groepsrapportages aangeleverd (mits voldoende respondenten) waarbij de privacy van werknemers gewaarborgd blijft. Met de uitkomsten van deze rapportage kan de werkgever aan de slag om het vitaliteitsbeleid aan te scherpen en gerichte keuzes te maken in eventuele vervolginterventies. Een PMO draagt bij aan een gezonde werkomgeving, omdat het de arbeidsrisico’s goed in kaart brengt samen met de gezondheid van de werknemers.

PMO laten uitvoeren door Lifeguard

Wil jij meer weten over het proces van een PMO en het actieplan dat gemaakt wordt? Of heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We kijken graag met je mee en stellen een aanpak samen die past binnen jouw bedrijf.