Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij?

Wat is vitaliteit?

Volgens de definitie van TNO is een vitaal persoon iemand die zich energiek voelt, die doelen stelt in het leven en moeite doet om deze te behalen en veerkrachtig omgaat met de uitdagingen van het leven. Arts-onderzoeker Machteld Huber introduceerde het begrip ‘positieve gezondheid’: het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Ook in onze visie is vitaliteit meer dan alleen ‘lekker in je vel zitten’, vitaliteit is een competentie.

Wat is vitaal leiderschap?

Een vitale leider is in balans, is fysiek, mentaal en emotioneel veerkrachtig en geeft het goede voorbeeld aan zijn team. Hij weet hoe hij vitaliteit, en daarmee samenhangend een beter prestatievermogen, binnen zijn organisatie vorm kan geven.

Wat is een vitale organisatie?

Lifeguard ziet een organisatie als vitaal wanneer er sprake is van een cultuur en bedrijfsvoering waarin de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van mensen als cruciaal gezien wordt voor de performance van de onderneming. In een vitale organisatie vormt vitaliteit een integraal onderdeel van de missie, strategie, besturing en operatie en lopen leiders op het gebied van vitaliteit voorop. Kenmerkend voor vitale organisaties is dat zij zich ook als zodanig positioneren: ze worden zowel intern als extern gezien als vitaal, mensgericht en gezond.

Wat levert het op om te investeren in vitaliteit?

Er is inmiddels zeer veel bekend over de opbrengsten van een effectieve vitaliteitsaanpak voor mensen en organisaties, bijvoorbeeld:

 • Een investering in een well-being program verdient zich 3 tot 10 keer terug – World Economic Forum
 • Vitale medewerkers hebben een 31% hogere productiviteit – Harvard Business Review
 • The link between effective leadership and a good night’s sleep is clear and proven – McKinsey & Company

Daarnaast hebben Lifeguard-programma’s de afgelopen jaren duidelijke businessopbrengsten aangetoond, bijvoorbeeld:

 • 2,4 mln. leverde het programma op, dankzij een 2% lager verzuim – Waternet
 • Functionele veerkracht van de deelnemers verbeterde van een 6,3 naar een 7,4 –Top Performer Program
 • De productiviteit steeg, verzuim daalde en motivatie, werkplezier en de uitstraling naar klanten verbeterden – Ministerie van SZW over EY
 • Employee engagement steeg van 6,0 naar 8,7 – Shell

Wat kost een vitaliteitsprogramma?

Wij maken een programma op maat, aansluitend op de strategie en bedrijfsvoering van uw organisatie. Voor duurzame gedragsverandering adviseren wij een combinatie van meten, trainen en coachen. De investering hangt samen met de intensiteit van deze elementen en voor welke aanvullende dienstverlening u kiest. Bijvoorbeeld hulp bij de communicatie of de inzet van experts. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

Wat heb je minimaal nodig voor een succesvol vitaliteitsprogramma?

Dit hangt af van uw doelstellingen. Waarom is vitaliteit belangrijk voor uw organisatie, wat moet het opleveren? Onze 17 jaar ervaring leert wel dat er een aantal succesfactoren zijn:

 • Draagvlak binnen de organisatie, met name van directie en leidinggevenden
 • Verankering in de bedrijfsvoering en –strategie
 • Goede communicatie
 • Een programma op maat met 3 elementen: meten , trainen en coachen

Hoe ziet jullie aanpak er uit?

Wat is de link tussen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Van werknemers mag verwacht worden dat ze vitaal, vakkundig, gemotiveerd en in balans zijn om hun eigen ambities en die van de organisatie waar te maken. Van werkgevers mag verwacht worden dat er een omgeving wordt gecreëerd waar de werknemer optimaal kan presteren. Dat wil zeggen: er kan gezond en veilig gewerkt worden, de ontwikkeling wordt gestimuleerd en gefaciliteerd en men kan het werk uitvoeren waar men energie van krijgt (bron: NPDI – Reisgids DI).

Is een vitaliteitsprogramma verplicht binnen organisaties?

Organisaties zijn niet verplicht om hun medewerkers een vitaliteitsprogramma aan te bieden. Wel moeten werkgevers hun werknemers in staat stellen om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. Een PAGO is gericht op het ontdekken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s en kan uitgebreid worden tot Preventief Medisch Onderzoek (PMO), waarbij ook leefstijl en conditie in kaart worden gebracht. Deze onderzoeken geven inzicht in gezondheidsrisico’s, maar zijn naar onze mening onvoldoende om duurzame gedragsverandering te bewerkstelligen.

Wat maakt jullie anders dan andere trainingsbureaus?

 • Al bijna 15 jaar helpen wij mensen en organisaties om hun prestatievermogen duurzaam te vergroten
 • Onze inzichten en oplossingen zijn gebaseerd op (wetenschappelijke) kennis over prestatievermogen in de topsport en jarenlange ervaring in het verbeteren van vitaliteit in het bedrijfsleven
 • Aantoonbaar succesvolle programma’s met meetbaar resultaat op het gebied van vitaliteit, high performance teams, leiderschap en vitale organisaties
 • We zijn ISO-27001 gecertificeerd ten aanzien van informatiebeveiliging

Waar vind ik jullie Algemene Voorwaarden?

Ga naar onze Algemene Voorwaarden.

Hoe werkt het als ik een klacht heb?

Ga naar onze klachtenprocedure