Wing Chin

Wing Chin

‘Carpe Diem‘
Is bij Lifeguard: Developer IT Solutions
Was vóór Lifeguard: Webcare specialist en centrale webredacteur
Wil bij Lifeguard: Bijdrage leveren aan vitaliteit in Nederland door middel van het effectief en efficiënt inzetten van ICT-toepassingen
Biedt bij Lifeguard: Inzicht in de rol van digitale mediatechnologieën in de samenleving en technische mogelijkheden
Is naast Lifeguard: Pandaliefhebber
Studeerde: Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen & Master New Media and Digital Culture aan de Universiteit Utrecht
Staat voor: Zelfstandigheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen
Gaat voor: Efficiëntie, goede ideeën en kennisontwikkeling