Lifeguard Vitality Framework

Met het Lifeguard Vitality Framework als basis bieden we jouw organisatie helder inzicht in de vitaliteit op alle niveaus.

Helder inzicht in vitaliteit op alle organisatieniveaus

Vitale medewerkers in een vitale organisatie vormen de basis van duurzaam succes. Veel organisaties doen hun best om dit te bereiken, maar de effecten van deze inspanningen zijn vaak lastig te meten, beperkt en niet duurzaam. Met het Lifeguard Vitality Framework als basis bieden we jouw organisatie helder inzicht in de vitaliteit op alle niveaus: medewerkers, teams, leiders, cultuur en organisatie. Zo brengen we voor je in kaart waar de kansen op verbetering liggen.

Op basis van onze analyse geven we gericht advies over welke interventies het meest effectief zullen zijn. Uiteraard begeleiden we, indien gewenst, ook graag de implementatie van het programma. Daarbij maakt het niet uit of we zelf de interventies uitvoeren met onze ervaren trainers, (team)coaches en consultants, of dat we samenwerken met bestaande partners. Lifeguard heeft voor ieder organisatie niveau gespecialiseerde experts en vitaliteitsprogramma’s.

De 4 pilaren van het Lifeguard Vitality Framework

Fitte en veerkrachtige mensen

Medewerkers beschikken over en gebruiken hun vaardigheden op het gebied van vitaliteit. Ze zijn daardoor fit en veerkrachtig, leveren goed werk en zijn gelukkig.

Excellente teams

Teams werken soepel samen vanuit vertrouwen en verbinding, waarbij ze het beste uit zichzelf en elkaar halen en hierdoor meer zijn dan de som der delen.

Onweerstaanbare cultuur

Een organisatie met een sterke sociale cohesie en een positieve cultuur waar eigenaarschap gestimuleerd wordt, vormt een aantrekkelijke werkomgeving.

Adaptieve organisatie

De strategie, structuur en besturing stellen de organisatie in staat zowel de vragen van alledag te beantwoorden als continue veranderingen in de maatschappij het hoofd te bieden.

Fitte en veerkrachtige mensen

 • Gezonde leefstijl: Medewerkers hebben gezonde routines met aandacht voor slaap, voeding, beweging en ontspanning.
 • Focus & omgaan met stress: Medewerkers herkennen en erkennen hun stress, managen actief hun stresslevels,
  hebben de vaardigheid om hun aandacht te sturen onder druk.
 • Aanpassingsvermogen & zelfcontrole: Medewerkers hebben een positieve (groei)mindset, staan open om zichzelf aan te
  passen aan een nieuwe situatie en hebben een hoge mate van zelfcontrole.
 • Reflectief vermogen: Medewerkers zijn zich zowel bewust van wat er in hun binnenwereld als wat er in de buitenwereld speelt en begrijpen hoe deze elkaar beïnvloeden. Ze zijn in staat om objectief naar zichzelf te kijken.
 • Gelijkwaardige gesprekspartner: Medewerkers zijn volwassen in hun communicatie; zowel op inhoud, proces, relatie als emotie is iedereen volwaardig gesprekspartner.

Excellente teams

 • Bevlogen teams: Het team heeft een duidelijk taakdoel, aansluitend op het hogere doel van de organisatie. De acties en gedragingen in het team zijn gefocust op het behalen van dat doel.
 • Psychologische veiligheid: Teamleden zijn open en eerlijk naar elkaar, durven elkaar aan te spreken en gaan uitdagingen aan waarbij ze fouten kunnen maken.
 • Reflecteren als team: Het team heeft duidelijke routines met momenten voor herstel, het vieren van successen en reflectie. Hierin is alles bespreekbaar.
 • Heldere verantwoordelijkheden : Teamleden hebben duidelijke verantwoordelijkheden en taken en worden hierop aangesproken. Er is aandacht voor de individuele talenten en ontwikkelbehoeften en er is genoeg autonomie.
 • Ondersteuning vitale gewoontes: De omgeving (locatie, collega’s en leidinggevende) stelt de medewerker in staat om vitaliteitsvaardigheden te ontwikkelen en in te zetten.

Onweerstaanbare cultuur

 • Betekenisvol doel: Iedereen kent en doorleeft het hogere doel van de organisatie en wordt daardoor gemotiveerd.
 • Inclusieve, veilige cultuur: Er heerst een inclusieve, veilige cultuur waarin mensen in verbinding zijn met alle lagen van de organisatie en waarin duidelijkheid is over wie zeggenschap heeft waarover.
 • Continu leren: Reflectie en feedback zijn ingebouwd in de manier van werken. Er is ruimte voor creativiteit en nieuwe perspectieven en medewerkers zijn actief bezig met hun ontwikkeling.
 • Purpose-gericht gedrag: De rituelen en het gedrag zijn in lijn met het hogere doel van de organisatie. Medewerkers en leidinggevenden nemen verantwoordelijkheid voor de organisatiedoelstellingen.
 • Mensgerichte leiders: Mensgerichte leiders ondersteunen medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en voor zichzelf te zorgen. Ze scheppen voorwaarden en tonen voorbeeldgedrag. De organisatie ondersteunt leiders hierin,

Adaptieve organisatie

 • Waardegedreven strategie: De strategie draagt bij aan het behalen van een helder en tot de verbeelding sprekend hoger doel.
 • Transparantie en medezeggenschap: Medewerkers hebben toegang tot informatie, zij hebben een stem in de transparante besluitvorming. Gedeeld eigendom is ideaal.
 • Inspirerend HR-beleid: Het HR-beleid is gericht op ontwikkeling en preventie. Rollen en taken in de organisatie zijn transparant, ontwikkelingsgericht en flexibel aanpasbaar.
 • Ondersteunende structuren en processen: Structuren en processen helpen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen op zowel de korte als de lange termijn. Ze zijn gericht op het ontlasten van medewerkers, niet frustreren.
 • Waardevolle relaties: Klanten, partners en leveranciers dragen bij aan hogere doel van de organisatie of het welzijn van medewerkers.