De Lifeguard 5: De verschillende vormen van energie

Bij Lifeguard werken we aan een beter ‘energiemanagement’, maar wat betekent dat eigenlijk? Wat bedoelen we dan met ‘energie’? En wat kun jij doen om je energie te verbeteren?

In de visie van Lifeguard zijn er vier vormen van energie die je welzijn en prestatie bevorderen of juist verminderen: je fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie.

1. Fysieke energie

De fysieke energie vormt de basis van je vitaliteit: hoe fitter je lichaam is, hoe beter je je voelt en hoe beter je in staat bent om om te gaan met tegenslagen op alle andere niveaus. Je vult je fysieke energiebatterij o.a. aan door slim te eten en bewegen, goed te slapen en door voldoende effectief te ontspannen.

2. Emotionele energie

Je emotionele energie versterk je door het hebben van positieve emoties, bijvoorbeeld door leuke dingen te doen, je in verbinding te voelen met de mensen om je heen, te lachen. Emoties als verdriet, boosheid en angst kunnen juist een energielek zijn. Door hier op een constructieve manier mee om te gaan, help je jezelf om in balans te blijven.

3. Mentale energie

Mentale energie is wat in de huidige maatschappij het meest van ons wordt gevraagd. We moeten grote hoeveelheden informatie snel kunnen verwerken, de juiste beslissingen kunnen nemen en daarbij nog creatief zijn. Het is daarom van groot belang dat we genoeg momenten van echte mentale ontspanning inbouwen, om zo te kunnen opladen voor de rest van de dag.

4. Spirituele energie

Spirituele energie gaat over zingeving. Wat zijn jouw waarden? Wat geeft jou zin? Dit hoeft helemaal niet zweverig te zijn. Betekenis geven aan wat je doet, het gevoel hebben dat je waardevolle dingen doet, laadt je spirituele energiebatterij op en geeft je een gevoel van voldoening.

5. De vier soorten energie in balans houden

De vier vormen van energie bestaan tegelijkertijd naast elkaar, beïnvloeden elkaar en vullen elkaar aan. Je hebt bijvoorbeeld een bepaalde mate van fysieke energie nodig om je emoties goed te kunnen reguleren. Als de emoties hoog oplopen is het moeilijker om je te concentreren (mentale energie). Iets doen wat echt bij jou waarden past (spirituele energie) geeft je een goed gevoel (emotionele energie) en laat je soms ook fysiek sterker voelen. Daarom is het belangrijk dat niet alleen je fysieke energie, maar ook de emotionele, mentale en spirituele energiebalans op orde zijn. Als je op één van die vlakken tekort komt, doet dat af aan je totale veerkracht. Maar het werkt ook positief: als je één van de vormen van energie versterkt, zul je dat ook merken op de andere niveaus!