Lifeguard University

In-house college cyclus voor organisaties

Wat is de Lifeguard University?

Lifeguard University is een initiatief van Lifeguard om door middel van educatie, in de vorm van lezingen, artikelen, interviews en podcasts, kennis over te dragen over de vitale samenleving.

De eerste lezingencyclus, ‘Ken uzelf’ – zie onderstaande beschrijving – is opgezet als een in-house educatieve lezingencyclus met als doel medewerkers inzichten en handvatten te geven om zich beter te wapenen tegen de druk die zowel van binnen (door henzelf) als van buiten (door de omgeving) op hen wordt gelegd. Het is aan te bieden als algemene lezing voor alle medewerkers, of kan worden ingezet voor specifieke doelgroepen zoals jonge medewerkers of net benoemde managers.

Duur: 4x 1,5 uur op 2 of 4 dagdelen
Maximum aantal deelnemers: n.v.t.

Ken Uzelf

Op de tempel van Delphi stond het al: γνῶθι σεαυτόν (gnothi seauton) oftewel ‘ken uzelf’. De bedoeling hiervan was niet zozeer jezelf kennen, als wel jezelf als mens te kennen. Hoewel we natuurlijk allemaal prachtige individuen zijn, is er ook veel dat ons bindt. In een tijd waar veel van ons verwacht wordt, en we veel van onszelf verwachten, is het wellicht de moeite waard om meer zelfinzicht te krijgen. Dit helpt ons weerbaarder te worden. Emeritus hoogleraar in de biochemie Pierre Capel, Lifeguard CEO Mikkel Hofstee, filosoof Lammert Kamphuis en theologe Claartje Kruijff nemen u graag mee op een ontdekkingsreis naar uzelf als mens.

Pierre Capel

Pierre introduceert onze innerlijke wereld: de wereld van moleculen, cellen en ons DNA. In een fascinerende bijdrage laat hij zien hoe onze gevoelens kunnen leiden tot ziekmakende instructies aan ons DNA. Ons hele menszijn is gebaseerd op emotie – ‘I feel therefore I am’ zou een betere uitspraak van Descartes zijn geweest volgens Pierre Capel. Na deze sessie begrijpt u hoe transcriptiefactoren werken en hoe immateriële zaken materieel worden. Ook begrijpt u hoe burn-out ontstaat en hoe de verschillende symptomen volstrekt logisch en uitlegbaar zijn.

Mikkel Hofstee

Mikkel, oprichter van Lifeguard en auteur van Oermens 2.0, vertelt ons hoe het komt dat we zo statusgevoelig zijn, altijd maar meer willen, maar ook hoe efficiënt we zijn als soort. We zijn in staat om ons zorgen te maken over situaties die zich niet hoeven voor te doen. Angst was een goede raadgever, maar is het dat nog steeds? Of ontmenselijkt het onze huidige maatschappij? Na deze sessie begrijpt u hoe makkelijk u te manipuleren bent en dagelijks wordt betutteld. Hopelijk bent u wat wijzer én bescheidener na afloop.

Lammert Kamphuis

Lammert, filosoof en theoloog, is een veelgevraagd spreker en auteur van de bestseller ‘Filosofie voor een weergaloos leven’. Hij is van mening dat ons probleem niet is dat we te veel denken, maar dat we op verkeerde manieren denken. In deze sessie zullen allereerst enkele culturele concepten onderzocht worden die ons kunnen verhinderen om tot onszelf te komen. Daarnaast is Lammert een groot voorstander van het aanleren van filosofische vaardigheden. Deze klassieke en hedendaagse manieren van denken kunnen helpen om wat begripvoller naar elkaar en naar de wereld te zijn. U leert spelen met verschillende modellen en krijgt een arsenaal aan filosofische vaardigheden aangereikt.

Claartje Kruijff

Claartje was theologe des vaderlands in 2018. Zij is predikant bij de remonstrantse kerk en gelooft in de kracht van oeroude verhalen. Claartje ervaart dat we te angstig en reactief leven en daardoor afhankelijk worden van dagkoersen en grillen. We nemen de tijd niet meer om ons te oefenen in onze levenshouding waardoor ons fundament dun is en wankel. Volgens haar kunnen we innerlijk weerbaar worden als we ons laten bevragen door eeuwenoude en tijdloze thema’s. Deze bijdrage heeft alles te maken met het modewoord ‘purpose’.

Meet our thoughts

Voor meer informatie over tarieven en planning: neem contact op met Saskia van Dijk via 06-48101627 of saskiavandijk@lifeguard.nl of maak gebruik van het contactformulier.